Begroting Bergen conform coalitieakkoord en kadernota

Het leek een onmogelijke opgave om nog eens 6 ton extra aan bezuinigingen te realiseren, toch is het college van B&W dit gelukt. De reden van de extra bezuiniging is mede veroorzaakt door extra kosten die een nieuwe CAO met zich mee heeft gebracht, en de minimale bijdrage van de Rijksoverheid van (slechts) 38.000 euro. Wethouder Splinter geeft aan dat “het rijk een onbetrouwbare partner is”.

Volgens burgemeester Pelzer was de totstandkoming van de begroting 2020-2023 een aangenaam maar intensief proces waarbij het college getriggerd was door de inhoud. Wethouder Splinter vult aan dat er kritisch is gekeken naar alle portefeuilles om zo gezamenlijk tot het totaal bezuiniging van 600.000 euro te komen. We hebben constructief kunnen werken omdat we de ideologische discussie al lang geleden hebben gevoerd, en we nu samen voor deze uitdagen naar oplossingen hebben gezocht.  

Een paar punten uit de begroting zijn:
Rioolrecht – tot 2023 zal er geen verhoging plaatsvinden, vanaf 2023 komt er een verhoging van ongeveer 10 euro per jaar.

OZB – Vanaf 2020 zal de OZB worden verhoogd conform de inflatiecorrectie.

Toeristenbelasting – vanaf 2020 heet deze belasting Verblijfsbelasting en wordt verhoogd naar 1,20 euro per nacht. Sinds 2012 hanteerde de gemeente een tarief van 1,05 euro. Met deze naamsverandering geeft de gemeente ook aan dat (langdurige) arbeidsmigranten onder deze regeling vallen. Ook zal BSGW strenger controleren of over alle overnachtingen wel Verblijfsbelasting wordt afgedragen. Afgelopen jaren is er structureel 50.000 euro te weinig binnen gekomen ten opzichte van de begroting. Door de verhoging en de extra te innen afdrachten hoopt de gemeente 100.000 euro meer inkomsten te genereren. 

Met deze, en nog een aantal andere bezuinigingen heeft het college een begroting gemaakt die past binnen de afspraken van het coalitieakkoord en de eerder vastgestelde kadernota.

Naast alle bezuinigingen heeft dit college ook de ambitie om de komende jaren ruim 4 miljoen euro te investeren.

Op 12 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

En weer is er een kalenderjaar verstreken zonder dat er een gebruikersraad is binnen Optisport Den Asseldonk. Aanvankelijk zou er op 29 november een gezamenlijke bespreking zijn tussen de gebruikers, de gemeente en Optisport om tot een gebruikersraad te komen. Op het...

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Nadat de raad van de gemeente Bergen het college de opdracht had gegeven om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren, heeft het college de organisatie weer bij de fractievoorzitters gelegd, die vervolgens CDA-nestor Jan Straatman met de uitvoering hebben...

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

De gemeente Bergen wil af van de overlast en gevaarlijke verkeerssituaties bij basisschool De Klimop in Nieuw Bergen, met name tijdens het halen en brengen van de schoolgaande kinderen. Daarom wil de gemeente ter plaatse een parkeerverbod en in plaats...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht