Belangrijke handtekening voor Energielandgoed

Energielandgoed Wells Meer
Intentieovereenkomst met Enexis en TenneT

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst voor het Energielandgoed Wells Meer spreken
Enexis Netbeheer, TenneT en Gemeente Bergen de intentie uit om de benodigde energieinfrastructuur voor Energielandgoed Wells Meer tijdig aan te leggen en in bedrijf te nemen. Dit betekent dat de partijen zich inspannen om, zodra het eerste initiatief in Energielandgoed Wells Meer elektriciteit gaat opwekken, dit direct op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Het project heeft een capaciteit van 250-300 MW zon en wind.

Uitzonderlijke gebeurtenis
Deze gebeurtenis is uitzonderlijk: nog niet eerder hebben Enexis Netbeheer en TenneT met een
gemeente een intentieovereenkomst ondertekend om een gebied aan te sluiten op het elektriciteitsnet.
De betrokken partijen zien het ondertekenen van deze overeenkomst dan ook als een mijlpaal in de
ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. De partners vinden het belangrijk om snel de
benodigde stappen te zetten voor het realiseren van een duurzame energie-infrastructuur. Deze
intentieovereenkomst ondersteunt het tijdig in gang zetten van de noodzakelijke maatregelen,
waardoor aansluitingen eerder gerealiseerd kunnen worden en de productie van duurzame energie zo
snel mogelijk op gang kan komen.

Energielandgoed Wells Meer
Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed doet zich een unieke kans voor om in
één keer 50% van de gemeentelijke ambitie, om in 2030 energieonafhankelijk te zijn, te verwezenlijken. Het Energielandgoed beslaat een grootschalig en robuust gebied van 444 hectare waar duurzame energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Gezien de omvang van het Energielandgoed is een ontsluiting op het
hoogspanningsnet (20kV net van Enexis) noodzakelijk.

Energieonafhankelijk in 2030
Om de gemeentelijke ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Om in 2030 als eerste gemeente in provincie Limburg energieonafhankelijk te zijn, is het niet alleen nodig om energie op te wekken maar moeten we ook energie besparen. Onze doestelling wordt naast de 50% die door het
Energielandgoed wordt gerealiseerd voor 20% bereikt door energie te gaan besparen en voor 30% behaalt door kleinschalige energieopwekking, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en energie coöperaties.

Masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd

Masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd

De raad van de gemeente Bergen heeft het masterplan Energielandgoed Wellsmeer goedgekeurd. Er komen maximaal vier windmolens en het stoken van biomassa in een biomassacentrale blijft op termijn een optie. Ook interessant [adrotate...

KERN weegt woorden wethouder erg zwaar

KERN weegt woorden wethouder erg zwaar

Naar aanleiding van diverse uitingen in de media door wethouder Splinter, zoals op 27 september in De Limburger en in het interview afgelopen vrijdag van Maasduinen Centraal bij de opening van het energiehuis, heeft KERN een brief opgesteld met vragen aan...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht