Bergen komt zeven ton tekort op jeugdzorg

Bergen heeft fors meer geld uitgegeven aan jeugdzorg. De maatregelen die de gemeente heeft genomen voor de toekomst
zijn onvoldoende, constateert de rekenkamer. (Door Jos Bouten, De Limburger)

Bergen had er in 2016 geen idee van hoeveel de jeugdhulp kostte. Daardoor werd pas begin dit jaar duidelijk dat er zeven ton  meer was uitgegeven dan begroot, bleek uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Bergen. Deze ging op verzoek van de gemeenteraad aan de slag omdat de hulp aan jeugdigen, vaak in de geestelijke gezondheidszorg, veel duurder is dan werd aangenomen. Uiteindelijk blijkt het tekort in 2016 uit te komen op 1,2 miljoen euro.

Maatregelen >>>>

De rekenkamer legt de vinger op enkele zere plekken. Op de eerste plaats was het op het gemeentehuis organisatorisch niet op orde. Bergen heeft maatregelen genomen, maar die zijn volgens de rekenkamer op onderdelen onsamenhangend. De acute problemen zijn aangepakt, maar dat is een kwestie van repareren. Daarbij komt dat de meeste aandacht van Bergen is uitgegaan naar verbetering van de organisatie. Die organisatie maakt echter maar tien procent van de kosten uit, negentig procent van het geld gaat naar de hulp zelf. En daar wordt niet naar gekeken door de gemeente, stelt de rekenkamer.

Bergen had ook geen inzicht in de kosten omdat de zorginstellingen veel te laat de rekeningen sturen. Vaak komen de facturen uit een bepaald jaar pas het daaropvolgende jaar binnen. Dit alles betekent echter niet dat het college niet aan de bel had kunnen trekken. De rekenkamercommissie rept over een ‘winstwaarschuwing’ die B&W had kunnen afgeven.

De rekenmeesters maken meer kritische opmerkingen over het gebrek aan informatie aan de raad. B&W bestrijdt dat ze tekort is geschoten in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Het college zegt dat het er zich van bewust was dat er geen goed zicht was op de mate waarin de politiek is geïnformeerd, maar het bestrijdt dat de politiek niet zo goed mogelijk op de hoogte werd gehouden. Overigens kan het college van B&W nu wél zeggen hoeveel de jeugdhulp in 2017 extra kost: 100.000 euro per maand.

[rns_reactions]

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest