Bergen verwacht volgend jaar meer overlast processierupsen
sep05

Bergen verwacht volgend jaar meer overlast processierupsen

← Vorig bericht Volgend bericht → Tijdens de commissievergadering van de gemeente Bergen is er een presentatie gehouden over de eikenprocessierups. Meer overlastDit jaar heeft de gemeente extreem meer overlast ondervonden van de eikenprocessierups ondanks de preventieve maatregelen die de gemeente heeft ondernomen. Er zijn 75 nestkastjes opgehangen om koolmeesjes aan te trekken en ook zijn er 1.792 bomen preventief bespoten...

Read More
Kosten KEC Gennep naar 12 miljoen
sep04

Kosten KEC Gennep naar 12 miljoen

← Vorig bericht Volgend bericht → De totale kosten voor de aanleg van het Kind Expertise Centrum (KEC) aan de Picardie in Gennep zijn opgelopen naar 12 miljoen euro. In 2017 was er een bedrag in de begroting opgenomen van 6,5 miljoen maar door de krapte in de woningbouwmarkt en aangescherpte bouweisen zijn de kosten aanmerkelijk hoger geworden. Bovendien is het plan wat uitgebreid en wordt het KEC ruimer van opzet met...

Read More
Burgemeester De Koning legt taken neer
sep03

Burgemeester De Koning legt taken neer

← Vorig bericht Volgend bericht → Aan het eind van de raadsvergadering van 1 juli jl. kondigde burgemeester Peter de Koning zijn vertrek bij de gemeente Gennep aan. Met ingang van vandaag – 3 september 2019 – legt hij zijn taken binnen de gemeente neer. De Koning concludeert dat het niet meer haalbaar is de door de wethouders ervaren verstoorde relatie binnen het college te herstellen.In de verklaring die hij in...

Read More
Wat voor een spel speelt De Koning?
aug29

Wat voor een spel speelt De Koning?

← Vorig bericht Volgend bericht → Bereidt burgemeester Peter de Koning van Gennep een meesterzet voor in een spannend schaakduel of speelt hij blufpoker?Sinds de aankondiging van zijn vertrek zijn er meer vragen dan antwoorden. De meest gehoorde vraag is: waarom? Hierover doen alle betrokkenen heel vaag en durft de Gennepse politiek niet tot het gaatje te gaan om duidelijkheid te krijgen. Burgemeester De Koning doet er zelf...

Read More
Aanvragen mantelzorgcompliment Bergen
aug27

Aanvragen mantelzorgcompliment Bergen

← Vorig bericht Volgend bericht → Vanaf 1 september: aanvragen mantelzorgcomplimentGemeente Bergen waardeert haar mantelzorgers. Maar mensen die mantelzorg ontvangen, dehulpvragers, waarderen dat nog veel meer.Wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u een mantelzorgcompliment aanvragen.MantelzorgcomplimentHet is een geldbedrag van € 50,00 wat u kunt gebruiken om uw mantelzorger(s) in het zonnetje te zetten. U bepaalt hoe u...

Read More
D66 houdt burgemeesterskwestie levend
aug27

D66 houdt burgemeesterskwestie levend

← Vorig bericht Volgend bericht → Toelichting: Op 1 juli 2019 heeft de burgemeester een bericht voorgelezen in de gemeenteraadsvergadering. Later in een krantenbericht geeft hij aan dat hij weg moet van de vertrouwenscommissie. Wethouder Lucassen geeft aan dat de aanleiding om de vertrouwenscommissie te benaderen gelegen is in een probleem in de samenwerking met de burgemeester. (bron: de Gelderlander 4 juli). Wij denken dat...

Read More
Groei in plaats van krimp in visie VVD Bergen
aug23

Groei in plaats van krimp in visie VVD Bergen

← Vorig bericht Volgend bericht → Op vrijdagavond 23 augustus presenteerde de VVD Bergen haar woonvisie ‘Wonen Bergen 2020+’. Het document is mede tot stand gekomen door interne vragen van VVD commissielid Maikel Ripkens. De VVD fractie is trots op het stuk en verwacht dat de overige Bergense politieke partijen zich hierin zullen herkennen en het document zullen gaan steunen. Fractievoorzitter Jack Jennissen...

Read More
Certificaat ‘Veilige verkeersdeelnemer’ zorgt voor trotse ouders
aug22

Certificaat ‘Veilige verkeersdeelnemer’ zorgt voor trotse ouders

← Vorig bericht Volgend bericht → Voor het vierde jaar op rij heeft de gemeente Bergen het certificaat ‘Veilige verkeersdeelnemer’ uitgereikt aan kinderen die de stap hebben gemaakt naar zelfstandig reizen van en naar school. Vier jaar geleden is deze regeling als een soort van bezuiniging ingezet, maar gaandeweg bleek dat het vertrouwen dat voor deze stap nodig is een positieve uitwerking op de kinderen...

Read More
Centrumvisie Gennep, oud verhaal in nieuw jasje
aug22

Centrumvisie Gennep, oud verhaal in nieuw jasje

← Vorig bericht Volgend bericht → Vol trots presenteerde wethouder Van Hulsteijn van de gemeente Gennep het Centrumvisie en uitvoeringsprogramma Gennep 2019 – 2023 opgesteld door bureau Seinpost. Ruwweg kan men het centrum is vier sectie’s opdelen: Niersstraat – clusteringMarkt – HorecaZandstraat – funshoppenSpoorstraat – dienstverlening  In diverse sessies heeft Seinpost informatie...

Read More
Lob van Gennep blijft heet hangijzer
aug21

Lob van Gennep blijft heet hangijzer

← Vorig bericht Volgend bericht → Voor dijkgraaf Patrick van der Broeck, voorzitter van de Stuurgroep Lob van Gennep, is het heel helder: “Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep krijgen inwoners in het gebied een betere bescherming tegen hoogwater. Niet iedereen staat er bij stil, maar op dit moment stroomt er water het gebied in bij hoogwater. Met het project zoeken we naar mogelijkheden om dit water pas veel later...

Read More
VVD Gennep wil uitkeringsfraude aanpakken (PODCAST)
aug20

VVD Gennep wil uitkeringsfraude aanpakken (PODCAST)

← Vorig bericht Volgend bericht → De VVD Gennep heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.  1. Hoeveel statushouders en andere uitkeringsgerechtigden die een uitkering ontvangen hebben in 2019 al een aanvraag ingediend voor een vakantie in het buitenland? 2. Hoeveel aanvragen zijn toegewezen en hoeveel aanvragen zijn afgewezen? 3. Is bekend naar welke landen de...

Read More
Verenigingen moeten voor 1 oktober subsidie aanvragen
aug19

Verenigingen moeten voor 1 oktober subsidie aanvragen

← Vorig bericht Volgend bericht → Verenigingen en organisaties kunnen voor 2020 in aanmerking komen voor subsidie. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 oktober 2019 worden ingediend.Verordening en regelingenIn de Algemene Subsidieverordening staan de algemene voorwaarden voor het verlenen van subsidies en hoe u subsidie kunt aanvragen.In de subsidieregelingen is meer praktische informatie uitgewerkt, bijvoorbeeld welke...

Read More
CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST
aug01

CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

← Vorig bericht Volgend bericht → De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?2. Op welke wijze zijn/worden de betrokken dorpsraden bij de verkenningsfase betrokken?3. Heeft de ontwikkeling van de Lob van Gennep gevolgen voor de...

Read More
Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op
jul23

Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

← Vorig bericht Volgend bericht → Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen worden opgeofferd om de rest van het land tegen het water te beschermen? (Editie NL/RTL) Wethouder geeft uitleg over de LOB van...

Read More
Gouverneur praat bij met vertrouwenscommissie
jul18

Gouverneur praat bij met vertrouwenscommissie

← Vorig bericht Volgend bericht → FAST onderuit in meeslepende vijfsetter FAST heeft aan het openingsduel in de Eredivisie een punt overgehouden. De wisselvallig spelende volleybalploeg van trainer Harmen Bijsterbosch ging bij Springendal Set Up’65 in Ootmarsum met 3-2 onderuit. Harmen Bijsterbosch zag zijn ploeg de grip op het... Internationaal koren treffen Goch 2019 Op zaterdag 12 oktober was er een muzikaal treffen met...

Read More

Pin It on Pinterest