Coalitiepartijen CDA en PK tegen bezuiniging op armoedebestrijding

Het voorstel van het college van B&W van de gemeente Bergen om fors te bezuinigen op de individuele inkomenstoeslag die mensen met een laag inkomen ontvangen gaat geen steun van het CDA krijgen. Daarmee houdt het CDA vast aan de eerder door de drie coalitiepartijen uitgezette lijn. Ook de PK laat weten dat ze druk bezig zijn een alternatieve dekking te vinden zodat dit bezuinigingsvoorstel aanstaande dinsdag van tafel kan.

In het coalitieakkoord dat onder leiding van CDA fractievoorzitter Jacob Knoops tot stand is gekomen hebben CDA, PK en VVD afspraken gemaakt over een stevig bezuinigingspakket om de gemeentelijke financiën op orde te maken. Daarbij is tevens overeengekomen dat armoedebestrijding zoveel mogelijk zou worden ontzien.

‘Ik was hoogst verbaasd dat het college van B&W toch wilde gaan bezuinigen op armoedebestrijding. Blijkbaar heeft het college in de detailbegroting die de gemeenteraad niet vaststelt deze bezuinigingspost opgenomen. Dat had het college expliciet kunnen melden aan de gemeenteraad maar heeft dat niet gedaan‘ zegt Knoops. ‘Het CDA heeft samen met de PK bij de begrotingsbehandeling juist extra aandacht gevraagd voor armoedebestrijding en daar een motie voor ingediend. Het college heeft toegezegd die motie te zullen uitvoeren. Een bezuinigingsvoorstel staat daar haaks op. Daar stemt het CDA dus niet mee in’.

De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 19 maart aanstaande over de individuele inkomenstoeslag.

door | mrt 13, 2019 | Gemeente Bergen, Politiek

de_smid_fc-logo-samengesteld-01
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest