Coronaprotocol met richtlijnen sport

Samen met de 15 gemeenten heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord bindende richtlijnen opgesteld voor het buitensporten voor kinderen en jongeren.

Vorige week verruimde het kabinet de mogelijkheden hiervoor, maar stelde wel dat de gemeenten met de sportclubs in overleg moesten gaan om de verruiming goed te organiseren. De veiligheidsregio heeft daarbij gekozen voor een regionaal protocol waarmee lokale verschillen worden voorkomen. De noodverordening is daarvoor aangepast.

Verschil met richtlijnen via sportbonden
Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is.

Binnensporten georganiseerd buiten
Het protocol geeft daarnaast ook aan, dat bijvoorbeeld leden van binnensport-verenigingen georganiseerd buiten kunnen gaan sporten of zich kunnen aansluiten bij trainingen verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit betreft ook jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Binnensport-accommodaties blijven gesloten
Belangrijk te melden is dat binnensport-accommodaties gesloten blijven. Dit geldt ook voor binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven overal gesloten. Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente. De gemeenten publiceren daarvoor een meldingsformulier op hun websites.

Richtlijnen Sport vanaf 29 april 2020

Georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan voor:

 • Kinderen t/m 12 jaar die in de buitenlucht in georganiseerd verband spelen en sporten.
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen ook op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen en sporten.
 • Jongeren van 13 t/m 18 mogen georganiseerd sporten in de buitenlucht. Houdt wel 1,5 meter afstand en neem hygiëne maatregelen in acht.
 • Sporten kan zowel in de openbare ruimte en op sportaccommodaties.
 • Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren 13 t/m 18 jaar alleen mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: Blijf thuis.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
Definities

Onder buitensportactiviteiten worden alle sport en spelactiviteiten verstaan onder begeleiding van een trainer of coach. Dit betreft alle sportaanbieders, zowel verenigingen als bedrijfsmatig/commercieel (mits dit al tot hun reguliere bedrijfsactiviteit behoort) Ook binnensportverenigingen of jeugdleden daarvan kunnen dus buiten gaan sporten of aansluiten bij trainingen verzorgd door bijvoorbeeld buitensportverenigingen. Dit betreft ook jeugdverenigingen (als Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Groepsgrootte

Voor georganiseerd spelen of sporten geldt:

 • Maximaal 25 kinderen of jongeren per groep.
 • Per 10 kinderen één begeleider.
 • Begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de kinderen te blijven.
Vervoer en publieke belangstelling
 • Kinderen en jongeren gaan zelf naar de training toe.
 • Ouders brengen en halen alléén wanneer echt niet anders kan.
 • Ouders en anderen blijven niet kijken bij de training of het spelen.
Sportaccommodaties

Binnensportaccommodaties zijn gesloten.
Zo ook binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes.
Douches, kleedkamers en kantines blijven gesloten.
Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld.

Toiletbezoek
 • Kinderen gaan thuis naar het toilet voor ze gaan sporten.
 • Indien een kind toch dringend gebruik dient te maken van het toilet, geldt dat een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, een afvalemmer en papieren wegwerphanddoekjes aanwezig moeten zijn.
 • Wijs het kind dan op: handen 20 seconden lang met water en zeep wassen, daarna handen goed drogen. Toilet na elk gebruik doorspoelen.

Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente door middel van een aanvraagformulier.

Topsport: Dit wordt overgelaten aan de topsporters of topsportverenigingen in overleg met de sportbond en lokale gemeente.
Ander doelgroepen: Voor mensen boven de 18 blijven de maatregelen ongewijzigd.

Ook interessant

Senioren gaan los in het Heijmanspark

Senioren gaan los in het Heijmanspark

Afferden | Circa 25 ouderen kwamen op vorige week onder leiding van twee fysiotherapeuten van FysioHolland een klein half uurtje in het Heijmanspark in beweging. Vormde dit initiatief de eerste aanzet tot de zo gewenste beweegtuin in het Offerse park van "Afferden...

Coronatest bij GGD Limburg Noord

Coronatest bij GGD Limburg Noord

Vanaf maandag 1 juni kan iedere Nederlander met klachten die mogelijk duiden op het coronavirus getest worden bij de GGD. Inwoners van de Maasduinen kunnen terecht in de 'teststraat' van de GGD Limburg Noord aan de Nijmeegseweg in Venlo. Dat kan alleen via een...

Verlenging Tozo met strengere voorwaarden

Verlenging Tozo met strengere voorwaarden

Per 1 juni 2020 wordt de 'Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers' (Tozo) in een tweede steunpakket door het Rijk verlengd. Echter gelden er andere voorwaarden dan in het eerste steunpakket. Een belangrijk verschil tussen het eerste en tweede...

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad