D-diploma’s voor Coen van de Venn en Nick Janssen

Coen van de Venn en Nick Janssen van fanfare Helpt Elkander uit Afferden zijn afgelopen vrijdag geslaagd voor het D-diploma.

De muzikale loopbaan van jonge muzikanten wordt gemarkeerd door diverse belangrijke meetmomenten. Evenzo vele examens worden dan afgesloten met mooie diploma’s (A, B, C en D).

De muziekopleiding begint meestal met de blokfluitles waarna een fanfare-instrument kan worden gekozen. Naarmate de muziekles wordt voortgezet, worden steeds hogere eisen gesteld. Weinig muzikanten bereiken dan ook het ultieme doel: het D-diploma. De laatste keer dat een lid van de ‘Offerse’ fanfare een D-diploma kreeg uitgereikt is al 10 jaar geleden. Nu bereikten afgelopen vrijdag maar liefst 2 muzikanten dit hoge niveau.

Het afsluitende onderdeel van het D-examen is een openbaar praktisch examen. Op 5 juli hebben Coen van de Venn op slagwerk en Nick Janssen op trompet dit examen voor een talrijk publiek afgelegd. Dit alles gedeeltelijk met begeleiding van fanfare Helpt Elkander o.l.v. Eric Roefs. Na de mooie uitvoeringen van diverse muziekstukken, met ook enkele solostukken, concludeerde de examencommissie, bestaande uit muziekdocenten verbonden aan de Bergense muziekstichting BBGB, dat de twee muzikanten ruimschoots aan de exameneisen voldeden. Zij ontvingen dan ook het felbegeerde D-diploma. Hiermee is de fanfare weer naar een hoger niveau getild en plukt de vruchten van de intensieve begeleiding en investering in jonge muzikanten. 
(foto’s Jos Zwart).

Waarschuwing, klei en modder op de wegen

In de natte jaargetijden komt vervuiling van de weg met klei en modder regelmatig voor. Agrariërs en loonbedrijven rijden met trekkers en aanhangwagens over de weg, terwijl de banden onder de klei zitten. Dat is gevaarlijk, want klei op de weg...

Gratis ‘Jekko’ in Nationale Recycleweek

Deze week is er de 'nationale recycleweek' met extra aandacht voor de inzameling van kleine elektrische apparatuur en spaarlampen. Nog vaak verdwijnen deze in de grijze container terwijl ze nog goed gerecycled kunnen worden. Om in huis te helpen bij het...

Elke maand Alzheimer Café Bergen

Alzheimer Café Bergen is een maandelijks ontmoetingspunt voor mensen met dementie, hun partners, familie en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te leren van elkaars kennis en kunde.Alzheimer Café Bergen is een...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest