Dijktracé Aijen-Bergen-Afferden feestelijk opgeleverd

Dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd

Op 25 september zijn de dijkversterkingen Bergen-Aijen en Afferden officieel opgeleverd. De dorpen zijn nu goed beschermd tegen het gevaar voor overstroming en zo houden de inwoners droge voeten bij hoogwater. Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen en wethouder Antoon Splinter van de gemeente Bergen draaiden symbolisch aan een kraan. Teeuwen benadrukte daarbij de gezamenlijke inspanning die iedereen heeft geleverd: “De dijkversterkingen zijn omvangrijk geweest en hebben veel impact gehad op de inwoners. We zijn blij en trots dat ook deze projecten nu nagenoeg zijn afgerond en dat ook de inwoners van deze dorpen veilig zijn voor hoogwater.”

“Het was niet altijd makkelijk  maar door continu in gesprek te blijven, hebben we dit eindresultaat kunnen neerzetten!”

Waaraan is gewerkt?
De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestaan uit een groene kering.  Over het algemeen was de bestaande dijk 50 centimeter te laag. Daarnaast bestond de kans dat wateronder de dijk zou doorstromen  waarbij grond/zand zou worden meegevoerd. Daarom zijn de dijken verhoogd en is buitendijks extra klei in de grond aangebracht. In de Maasstraat was een coupure (opening in de dijk), deze is vervangen door een  wegovergang over de dijk.  Bij de Kampweg en het evenemententerrein is er een in de grond gevormde (CSM) betonwand geplaatst om stabiliteit te garanderen. Aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/FPH Ploegmakers/Wetering (Dijkencombi) realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze projecten.

Structuurmatten Afferden uniek
Ter hoogte van Afferden vormt de N271 de beschermer tegen de Maas als die buiten zijn oevers treedt. Deze dijk was wel op hoogte, maar bestond uit zand en was daardoor niet stabiel genoeg. De eikenbomen aan beide zijden van de Rijksweg zijn blijven staan in het kader van de landschapsvisie Mooi Maasland. Hierdoor was het onmogelijk om een standaard dijkversterking met kleibekleding uit te voeren.

Dus is het waterschap op zoek gegaan naar alternatieve oplossing. Door de helling (talud) te verflauwen en te voorzien van structuurmatten is de dijk nu steviger en stabieler gemaakt.

Structuurmatten zijn nog niet veel toegepast binnen dijkversterkingsprojecten. Het primaire doel van de structuurmatten is het realiseren van een erosiebestendig buitentalud zonder dat de bomen worden aangetast. Na het plaatsen zijn de matten gevuld met teelaarde en ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. De gevarieerde kruidenrijke grasmat draagt in hoge mate bij aan de erosiebestendigheid en aan biodiversiteit. De diversiteit aan bloeiende plantensoorten heeft een meerwaarde voor insecten, die op hun beurt weer het voedsel vormen voor vogels en andere dieren. 

Laatste werkzaamheden
De aannemer voert de komende tijd nog enkele laatste en afrondende werkzaamheden uit, zoals de laatste bestratingen en het gereed maken van de tuinen.

door | sep 25, 2019 | Afferden, Aijen, Bergen, Hoog water, Video

Waterwoonwijk bang voor havenplannen Heijen

Waterwoonwijk bang voor havenplannen Heijen

In Heijen, gemeente Gennep, liggen al vele decennia 18 woonarken in de Rijksvluchthaven ook wel Paesplas genoemd. Ongeveer twee jaar geleden werden zij verrast door het feit dat een tweetal Industriebedrijven het plan opgevat hadden om voor hun bestaande activiteiten...

Veerdiensten uit de vaart — Update —

Veerdiensten uit de vaart — Update —

** Update ** Update ** Update ** Veerdienst Bergen - Vierlingsbeek zal vandaag, woensdag 5 februari vanaf 19.00 uur in verband met hoogwater uit de vaart worden genomen. De dienstregeling wordt tot nader order uitgesteld. Ten gevolge van de hoge waterstand van de Maas...

Dorpsraad Arcen voelt zich niet gehoord

Dorpsraad Arcen voelt zich niet gehoord

De dorpsraad van Arcen blijft vechten voor een acceptabele dijkversterking nu blijkt dat in de conceptplannen van het Waterschap Limburg niet of nauwelijks rekening is gehouden met de wensen van de inwoners van Arcen. Dorpsraad Arcen meldt op haar website: "Er wordt...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht