Dynamic Borders informatiebijeenkomst voor 6 gemeenten

Met grote belangstelling hebben de  burgemeesters en raadsleden van de 6 deelnemende gemeenten de presentatie over de resultaten van de eerste twee projectjaren van het INTERREG-project Dynamic Borders bijgewoond.

Dynamic Borders is de grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Boxmeer, Gennep, Cuijk, Bergen, Weeze en Goch. Het project focust zich op drie agendalijnen:

  • Agrifood: via netwerkbijeenkomsten worden bedrijven met elkaar in contact gebracht, zodat nieuwe grensoverschrijdende ondernemersinitiatieven ontstaan.
  • Arbeidsmarkt: het ontwikkelen van een grensoverschrijdend stagebemiddelingsbureau. Het doel is om een paar honderd studenten via het stagebureau (over de grens) te bemiddelen.
  • Toerisme: het huidige toeristische aanbod in de regio verbeteren door in te zetten op grensoverschrijdende beleefbare fiets- en wandelpaden en arrangementen.
Raadsinformatiebijeenkomst

Eind oktober was er in de Gaesdonck in Goch een raadsinformatiebijeenkomst voor de 6 gemeenten. De avond werd geleid door Sjaak Kamps van de Euregio Rijn-Waal. De ambtelijke vertegenwoordigers uit de drie projectlijnen hebben een presentatie gegeven over de resultaten van de eerste twee projectjaren aan circa 65 raadsleden, burgemeesters en collega’s uit de betrokken gemeenten. Enkele opmerkelijke zaken:

  • Er hebben al enkele uitwisselingen plaatsgevonden van Duitse en Nederlandse stagiaires, deze maand start een stagebemiddelaar om dit te intensiveren;
  • In het voorjaar 2019 worden 10 ‘beleeffietsroutes’ gepresenteerd die via het grensoverschrijdende knooppuntennetwerk van de betrokken gemeenten lopen;
  • Plannen zijn in de maak om de komende twee jaar een foodtruck met Duitse en Nederlandse streekproducten bij acht evenementen in de deelnemende gemeenten te laten aansluiten;
  • Binnenkort zal een reeks van drie ondernemersbijeenkomsten starten voor Duitse en Nederlandse ondernemers uit de agrarische sector.
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 69)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 70)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad