Economisch programma Bergen 2019

In dit programma staat welke kansen er zijn voor de economie in deze gemeente. En op welke wijze Gemeente Bergen samen wil werken met ondernemers om deze kansen te verzilveren.

In overleg met

Bij het maken van het Economisch Programma 2030 heeft de gemeente overleg gevoerd met plaatselijke ondernemers uit verschillende sectoren, met inwoners en dorpsraden. Een gezamenlijk proces waarbij iedereen heeft meegedacht over het belang van de economie voor de leefbaarheid van de kernen, het vestigings- en ondernemersklimaat van deze gemeente, innovatie en kansrijke deelmarkten.

Economisch Programma 2030

U kunt het Economisch Programma 2030 hieronder downloaden. De commissie Ruimte en Economie bespreekt het programma in de vergadering van 27 november, 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in raadzaal, u bent daarbij welkom.

Tekst en foto: Gemeente Bergen

door | nov 19, 2019 | Gemeente Bergen, Politiek

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

En weer is er een kalenderjaar verstreken zonder dat er een gebruikersraad is binnen Optisport Den Asseldonk. Aanvankelijk zou er op 29 november een gezamenlijke bespreking zijn tussen de gebruikers, de gemeente en Optisport om tot een gebruikersraad te komen. Op het...

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Nadat de raad van de gemeente Bergen het college de opdracht had gegeven om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren, heeft het college de organisatie weer bij de fractievoorzitters gelegd, die vervolgens CDA-nestor Jan Straatman met de uitvoering hebben...

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

De gemeente Bergen wil af van de overlast en gevaarlijke verkeerssituaties bij basisschool De Klimop in Nieuw Bergen, met name tijdens het halen en brengen van de schoolgaande kinderen. Daarom wil de gemeente ter plaatse een parkeerverbod en in plaats...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht