Film over beleving ziekte en dood in andere culturen

Op dinsdagavond 14 mei is de documentaire ‘Ik heb een dokter in Marokko’ te zien bij de KennisKeuken (benedenverdieping van de Bibliotheek Gennep). Deze film laat op indringende wijze zien hoe patiënten van niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood.

De 43 minuten durende documentaire is gemaakt door de Nijmeegse filmmakers Nelleke Dinnissen en Paul
van Laere, in samenwerking met Saida Aoulad Baktit. De filmmakers zullen de film ook kort inleiden. Na afloop van de vertoning is er ruimte voor vragen en discussie. Deze film wordt gedraaid in het kader van het Jaar van de Ontmoeting.

De film volgt een aantal allochtone patiënten en hun familie in Nederland, maar speelt zich tevens af
in een Marokkaanse kliniek. De verschillen zijn groot. Zo wordt bijvoorbeeld de Nederlandse directheid bij slechtnieuwsgesprekken in veel niet-westerse culturen als te confronterend ervaren. Rond sommige ziekten, zoals kanker, heerst vooral bij de oudere generaties soms een taboe, sommigen beschouwen het zelfs als een straf. En ziekte wordt niet als individu beleefd en doorstaan, maar veel meer in familieverband, waarbij de mening van de groep sterk meetelt.
Terugkerend is ook het idee onder allochtone patiënten dat hun klachten soms niet serieus worden genomen. ‘Dokters beginnen vaak niet met een leeg blaadje’, drukt een Nederlands-Marokkaanse man het uit. ‘Bij allochtonen wordt al snel gedacht aan psychische problemen of onderdrukking.’
De allochtone patiënten uiten allen hun grote waardering voor het hoge niveau van de westerse zorg. Voelbaar is echter ook het verlangen naar betrokkenheid en een persoonlijke benadering. ‘Ze willen iemand die voor hen zorgt. Van ‘begin tot eind’, verwoordt een Marokkaanse arts dit gevoel.

De film biedt geen blauwdruk voor het omgaan met patiënten uit andere culturen – daarvoor is elke patiënt, en ook elke cultuur te verschillend. Doel is om mensen die in de zorg (gaan) werken een verrijkend inzicht te geven in een andere beleving en verwachting van zorg.

Reserveren voor deze film in de Kenniskeuken via Marian Leideritz, m.leideritz@planet.nl De film start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Gemeente Bergen is ‘hart veilig’

Met de Ingebruikname van de 28ste openbare AED op het kruispunt Tuinstraat/Venweg in Wellerlooi mag de Gemeente Bergen zo goed en zo kwaad als het gaat 'hart veilig' genoemd worden. Burgemeester Manon Pelzer, Annemarie de Mulder namens Dorpsraad Wellerlooi...

Elzendaalcollege beloond met Gezonde Schoolkantine Schaal

De schoolkantine van het Elzendaalcollege Gennep heeft de Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend, en dat zelfs voor het tweede jaar op rij. De school laat hiermee zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. Ook de locatie Boxmeer...

112 – Schot in ambulancepost Bergen

De Gemeente Bergen heeft een kavel op industrieterrein De Flammert voor € 87.990,00 verkocht aan de Stichting Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord. De ambulancedienst zal er een eigen (mobiele) post gaan bouwen voorzien van alle moderne...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest