Gemeente Bergen sluit het boekjaar 2016 positief af

Gemeente Bergen sluit het boekjaar 2016 positief af

door | jun 15, 2017 | Bergen, Politiek | 1 reactie

Ook het jaar 2016 wordt door Gemeente Bergen wederom met een positief resultaat afgesloten.

Voor resultaatbestemming is er een overschot van € 3.505.000,-, na resultaatbestemming is er een positief resultaat van € 20.000,-.

Landelijk is er veel aandacht voor de tekorten op jeugdzorg, ook in Bergen is hier sprake van.

Dit is met name te wijten aan de laagdrempelige toegang die gecreëerd is voor zorg maar ook aan de zware jeugdproblematiek binnen Bergen.

Door een strakke regie te voeren op het gehele programma samenleving (waar jeugdzorg een onderdeel van is ) en de doorontwikkeling als een continu proces te borgen, zijn de tekorten voor het gehele programma beperkt gebleven tot € 285.000,- zijnde 2% van het programma.

Dit kleine tekort wordt ruimschoots gecompenseerd door de voordelige resultaten van de andere programma’s waardoor er een positief eindresultaat bereikt is.

Ten slotte is bijna het volledige coalitieakkoord gerealiseerd in 2016.

[rns_reactions]

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad