Gennep stelt ontwerpbegroting 2020 vast

Op 17 september, de derde dinsdag van september, heeft het college van gemeente Gennep de ontwerpbegroting voor 2020 en daarop volgende jaren vastgesteld. Het college is er opnieuw in geslaagd een sluitende begroting te presenteren. Daarvoor is wel een lichte lastenverhoging nodig.

Eerder dit jaar is in de Voorjaarsnota al geld gereserveerd om plannen die aansluiten op het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’ te realiseren. Deze plannen komen één-op-één terug in de ontwerpbegroting. Zo is onder meer geld opgenomen voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum (KEC),
aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en een onderzoek naar een mogelijke verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook wil de gemeente investeren in de kwaliteit van de Gennepse begraafplaats, het actieprogramma dat volgt uit de centrumvisie, het onderhoud van de bosranden en een nieuw vergunningensysteem.

Onderzoek naar kosten Wmo en jeugdzorg
Net als andere gemeenten ziet Gennep de kosten voor de jeugdzorg toenemen. Daarnaast stijgt de vraag naar Wmo-voorzieningen. Het huidige tekort op de jeugdzorg kan de gemeente zonder bezuinigingen opvangen. De komende tijd gaat de gemeente wel onderzoeken hoe de kosten voor Wmo en jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, zonder dat dit
ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Lokale lasten
De inwoners van gemeente Gennep gaan in 2020 iets meer betalen voor de OZB. De verhoging is minder dan de inflatie. De toeristenbelasting blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking en blijft daarmee kostendekkend. De rioolheffing verandert niet.

Gemeenteraad beslist
De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Deze wordt besproken tijdens de raadsvergadering op 4 november. Belangstellenden zijn van harte welkom. De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis en begint om 16.00 uur. De ontwerpbegroting kan nu al worden bekeken op de gemeentelijke website: www.gennep.nl.

door | sep 19, 2019 | Gennep, Politiek

Toch nog een afscheid voor Peter de Koning

Lang was het onduidelijk of er nog een officieel afscheid zou komen voor (oud) burgervader Peter de Koning. Ondanks alle tumult is de gemeente Gennep toch nog van plan om een keer een budget vrij te maken voor Peter de Koning. De Koning wilde een groot...

Willibrord van Beek waarnemend burgemeester Gennep

De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer W.I.I. van Beek met ingang van 14 oktober 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De heer Van Beek was van 2013 tot 2019 commissaris van de Koning in de provincie...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest