Heukelom regelt het zelf

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé in
Heukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.
Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door Wienerberger
(producent van keramische bouwmaterialen) en Waterschap Limburg. Het aangepaste tracé is
verkeersveiliger, beschermt meer mensen en bedrijven en heeft minder landbouwgrond nodig.

Unieke samenwerking houdt Heukelom droog

Door naar burgers te luiseteren zijn het Waterschap Limburg en Steenfabriek Wienerberger Nederland tot een unieke oplossing gekomen en blijft Heukelom droog bij hoogwater.Gemeente Bergen Provincie Limburg Regiomaasduinen De Limburger L1 1Limburg Dorpsarchief Afferden

Posted by Maasduinencentraal on Thursday, 11 July 2019

Het idee voor deze oplossing ontstond tijdens een bijeenkomst van Waterschap Limburg met de
omgeving. Bewoners en bedrijven waren het niet eens met het voorgestelde dijktracé en stelden
voor ook een ander alternatief te onderzoeken. Er volgde een proces waarin de twee alternatieven
verder werden uitgewerkt en met elkaar werden vergeleken. Uit dit onderzoek kwamen voor beide
alternatieven plussen en minnen naar voren. Het grote voordeel van het alternatief van de omgeving
is dat deze de provinciale weg niet kruist en meer woningen beschermt. Ook is dat tracé ruimtelijk
beter in te passen. Maar er waren ook nadelen aan dit voorstel.

Benodigde grond in ruil voor bescherming
Zo stond de betaalbaarheid van het bewonersalternatief aan de ‘minkant’ van de lijst. Wanneer het
waterschap de onderliggende grond zou moeten kopen, werd dit alternatief aanmerkelijk duurder.
Een ander nadeel was het gebruik van het winterbed van de Maas. Dit is onwenselijk omdat de rivier
de ruimte nodig heeft om water af te voeren en te bergen. Ruimtebeslag in het winterbed mag
alleen als de kosten, maatschappelijke impact of techniek de uitvoering belemmeren. In dit geval
kon het ruimtebeslag voorkomen worden door te kiezen voor een damwand op de grond van
Wienerberger, locatie Afferden, in plaats van een dijklichaam in het winterbed. Door de bijzondere
afspraak tussen Waterschap Limburg en Wienerberger, waarin Wienerberger geen kosten rekent
voor de benodigde grond in ruil voor bescherming, wordt het alternatief financieel haalbaar en qua
winterbed acceptabel.

Voorbeeld van samenwerking met de omgeving
“Een mooi voorbeeld van de wijze waarop het waterschap graag met de omgeving samenwerkt”,
aldus Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg. “Dit succesvolle resultaat kon ontstaan
doordat bewoners en bedrijven samen een goed uitgedacht en met iedereen afgestemd alternatief
hadden en dit vervolgens zelf ook nog eens mogelijk maakten door er ook aan bij te dragen”.

door | jul 12, 2019 | Afferden, Hoog water, Video

Mogelijk minder hoge dijken nodig

Mogelijk minder hoge dijken nodig

Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Provincie Limburg blijkt dat delen van het dijkenplan zoals dat er lag minder hoog hoeven te worden dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarmee zullen betroffen bewoners blij zijn dat hun het uitzicht minder wordt...

Belevingspad door hoog water niet te bewandelen

Belevingspad door hoog water niet te bewandelen

In verband met het stijgende waterpeil in het Heukelomse Beekdal zijn de Belevingsborden tijdelijk weggehaald. Hierdoor is het Belevingspad dus tijdelijk niet te "beleven" De paden zijn momenteel ook erg slecht begaanbaar in verband met het kwelwater,...

Inloopmiddag Waterschap Limburg

Inloopmiddag Waterschap Limburg

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft uitgesproken dat de regio verder kan met de dijkverleggingen in onder andere Well.Waterschap Limburg organiseert hierover dinsdag 3 december een inloopmiddag in MFC de Buun....

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht