Heukelom regelt het zelf

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé in
Heukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.
Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door Wienerberger
(producent van keramische bouwmaterialen) en Waterschap Limburg. Het aangepaste tracé is
verkeersveiliger, beschermt meer mensen en bedrijven en heeft minder landbouwgrond nodig.

Unieke samenwerking houdt Heukelom droog

Door naar burgers te luiseteren zijn het Waterschap Limburg en Steenfabriek Wienerberger Nederland tot een unieke oplossing gekomen en blijft Heukelom droog bij hoogwater.Gemeente Bergen Provincie Limburg Regiomaasduinen De Limburger L1 1Limburg Dorpsarchief Afferden

Posted by Maasduinencentraal on Thursday, 11 July 2019

Het idee voor deze oplossing ontstond tijdens een bijeenkomst van Waterschap Limburg met de
omgeving. Bewoners en bedrijven waren het niet eens met het voorgestelde dijktracé en stelden
voor ook een ander alternatief te onderzoeken. Er volgde een proces waarin de twee alternatieven
verder werden uitgewerkt en met elkaar werden vergeleken. Uit dit onderzoek kwamen voor beide
alternatieven plussen en minnen naar voren. Het grote voordeel van het alternatief van de omgeving
is dat deze de provinciale weg niet kruist en meer woningen beschermt. Ook is dat tracé ruimtelijk
beter in te passen. Maar er waren ook nadelen aan dit voorstel.

Benodigde grond in ruil voor bescherming
Zo stond de betaalbaarheid van het bewonersalternatief aan de ‘minkant’ van de lijst. Wanneer het
waterschap de onderliggende grond zou moeten kopen, werd dit alternatief aanmerkelijk duurder.
Een ander nadeel was het gebruik van het winterbed van de Maas. Dit is onwenselijk omdat de rivier
de ruimte nodig heeft om water af te voeren en te bergen. Ruimtebeslag in het winterbed mag
alleen als de kosten, maatschappelijke impact of techniek de uitvoering belemmeren. In dit geval
kon het ruimtebeslag voorkomen worden door te kiezen voor een damwand op de grond van
Wienerberger, locatie Afferden, in plaats van een dijklichaam in het winterbed. Door de bijzondere
afspraak tussen Waterschap Limburg en Wienerberger, waarin Wienerberger geen kosten rekent
voor de benodigde grond in ruil voor bescherming, wordt het alternatief financieel haalbaar en qua
winterbed acceptabel.

Voorbeeld van samenwerking met de omgeving
“Een mooi voorbeeld van de wijze waarop het waterschap graag met de omgeving samenwerkt”,
aldus Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg. “Dit succesvolle resultaat kon ontstaan
doordat bewoners en bedrijven samen een goed uitgedacht en met iedereen afgestemd alternatief
hadden en dit vervolgens zelf ook nog eens mogelijk maakten door er ook aan bij te dragen”.

door | jul 12, 2019 | Afferden, Hoog water, Video

CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?2. Op...

Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen...

Minister komt zelf eens een kijkje nemen

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei De mensen in de regio wachten op duidelijkheid.Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest