Interreligieuze ontmoeting in Gennep

Het jaar 2019 is in de gemeente Gennep uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Ontmoeting’. In dat kader vindt zondag 16 juni van 14.00 tot 17.00 uur een interreligieuze ontmoeting plaats in de Groene Gracht bij het Jan Lindersplein.

De gemeente Gennep telt circa 17.000 inwoners waarvan zo’n 1000 afkomstig uit meer dan 40 landen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. In dat kader worden er in het ‘Jaar van de Ontmoeting’ diverse activiteiten georganiseerd variërend van tentoonstellingen, lezingen en concerten tot ontmoetingen op sportief en culinair gebied. Een van deze activiteiten is deze interreligieuze ontmoeting in de Groene Gracht in Gennep.

Leiders van de Christelijke kerken en de Islamitische moskee zullen op deze plek onder het motto ‘elkaar ontmoeten, inspireren en bemoedigen’ korte inleidingen verzorgen over het naast elkaar en met elkaar leven in één gemeente. Deze inleidingen worden afgewisseld door muzikale intermezzo’s.
Gennep telt naast twee Rooms Katholieke kerken een Protestantse kerk, een Molukse Evangelische kerk en de vestiging van de Nederlandse Provincie van de Congregatie van de H. Geest. Tevens kent Gennep een Islamitische moskee. Sprekers die zondagmiddag zijn imam El Ghazi, dominee R. Fechner, dominee M. Aipassa-Loppies, pastoor G. Kessels en pater K. Bruin CSSp. Zij zullen ook in deze volgorde spreken. Burgemeester P. de Koning opent om 14.00 uur deze interreligieuze ontmoeting in de Groene Gracht. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door zanggroep Cheers, de Trumpies en Tifa en de ouderen zanggroep van de Molukse gemeenschap. De spirituele ontmoeting eindigt tegen 15.25 uur en loopt over in een informele ontmoeting tot 17.00 uur.

Dichterbij komt met verklaring omtrent misbruik cliënten

Gisteren heeft Stichting Dichterbij kennis genomen van de mediaberichten over de woon- en logeerlocatie Logterberge in Gennep. De politie doet onderzoek naar misstanden bij deze locatie van zorginstelling Dichterbij in Gennep. Twee groepen zwaar...

Aangepaste afhaling vuilnis vanwege hitteplan

De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft voor een groot deel van Nederland het hitteplan afgekondigd.De start van de inzameling van huisvuil, GFT en PMD zal komende dagen in alle betrokken gemeentes vanwege de hitte om 06.00 uur...

Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen...

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest