Is belangstelling voor Afferden Samen Beter tanende?

Vormde de keuze voor de Mariakapel de reden dat afgelopen dinsdagavond zo weinig mensen de dorpsavond van Afferden Samen Beter bezochten? Of is er gewoon weinig belangstelling voor de onderwerpen om Afferden op termijn toekomstbestendiger te maken? Het aantal bezoekers is in ieder geval veel te weinig om te kunnen spreken van enig urgentiegevoel bij de bewoners en doet de vraag rijzen of er vanuit het dorp wel voldoende draagvlak is voor de vele plannen die door Afferden Samen Beter worden gesmeed.

Plannen voor bijvoorbeeld de aanstelling van een dorpsondersteuner of de oprichting van een dorps/zorgcoöperatie op conto van de zorgverzekeraar. Want sinds de huisartsenpraktijk in Afferden op een nieuwe manier volgens de richtlijnen van de positieve gezondheid is gaan werken, is het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis met een kwart gedaald en daarmee ook de kosten. Deze opbrengst voor de ziektekostenverzekeraar zou volgens huisarts Hans Peter Jung deels terug moeten vloeien naar het dorp voor bijvoorbeeld de betaling van een mogelijke dorpsondersteuner. 
Of dergelijke plannen realistisch zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen. In ieder geval zet de werkgroep Afferden Samen Beter zich in om duidelijkheid te krijgen wat het dorp vindt van dergelijke plannen en wat precies de voordelen voor Afferden zouden kunnen zijn. Vandaar de belegging van een bijeenkomst in de Mariakapel waar Hay Mulders uit het dorpje America vallend onder de gemeente Horst aan de Maas tekst en uitleg kwam geven over zijn rol als dorpsondersteuner bij het gezondheidscentrum in America. Jac Thijssen in zijn hoedanigheid als voorzitter van de dorpscoöperatie in America deed hetzelfde betreffende de coöperatievorm.

Het belangrijkste doel van de dorpscoöperatie in America is het bevorderen van de contacten en het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Dat gebeurt door het ontwikkelen, stimuleren, faciliteren en uitvoeren van activiteiten. Concreet betekent dit dat leden van de dorpscoöperatie mensen vervoersmogelijkheden met de eigen auto aanbieden, dat er een dagvoorziening in de vorm van een ‘Hoeskamer’ is en bijvoorbeeld dat er AED-cursussen worden gegeven. Jac Thijssen benadrukt dat er in de coöperatie extra aandacht uitgaat naar kwetsbare leden en inwoners. Dat gebeurt door het opzetten van (zorg)faciliteiten en(zorg)diensten waardoor mensen zolang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. De voordelen van zo’n dorpscoöperatie liggen volgens Thijssen vooral hierin dat zo’n coöperatie iets is van het dorp en een grotere rol aan de burgers geeft. Een coöperatie biedt continuïteit en kan makkelijk uitgebreid worden met nieuwe activiteiten. Tevens worden vrijwilligers door zo’n coöperatie ontzorgd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige schaarse krachten.

Hay Mulders is als dorpsondersteuner 10 uur per week in dienst bij het gezondheidscentrum in America. Daar legt hij zich vooral toe op het koppelen van hulpvragen van bewoners aan bestaand of nog te ontwikkelen hulpaanbod. Preventie, signaleren, behandelen en nazorg zijn eigenlijk de sleutelwoorden die perfect passen bij zijn functie. Een verbindende rol die ertoe moet leiden dat er beter voor elkaar gezorgd wordt in het dorp. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Een bijkomend voordeel, vindt Hay dat hij als dorpsondersteuner door zijn contacten makkelijker achter de voordeur kan komen om zo problemen te signaleren en op te lossen. 
Hay Mulders werd in eerste instantie betaald vanuit een provinciale subsidie maar ontvangt zijn salaris tegenwoordig van de gemeente.

Belangrijk voor het succes van beide initiatieven is volgens beide sprekers dat hiervoor voldoende draagvlak moet zijn in een dorp. Ook in de gemeente Horst aan de Maas is een dorpsondersteuner nog zeker geen gemeengoed en slechts in twee dorpen te vinden. Een punt van aandacht waar in Afferden zeker nog aan gewerkt moet worden gezien de geringe belangstelling tijdens de presentatie in de Mariakapel.

Veel voetbalderby’s in de Maasduinen

Vandaag heeft de KNVB de competitie-indeling bekend gemaakt van het amateurvoetbal voor het seizoen 2019-2020 en heeft daarmee Maasduinencentraal op haar wenken bediend, want zowel in de vierde alsook in de vijfde klasse staan er voor komend seizoen een...

Heukelom regelt het zelf

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé inHeukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door...

Informatieavond Oranjebuurt

Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst bij Iedershuus over de werkzaamheden die gaan plaats vinden in de Oranjebuurt Afferden. Staatcoach Willem Custers van aannemer Arie Laarakkers is er voor alle moeilijke vragen op te lossen....

Download onze App Get it on Google Play

Dichterbij komt met verklaring omtrent misbruik cliënten

Gisteren heeft Stichting Dichterbij kennis genomen van de mediaberichten over de woon- en logeerlocatie Logterberge in Gennep. De politie doet onderzoek naar misstanden bij deze locatie van zorginstelling Dichterbij in Gennep. Twee groepen zwaar...

Publicaties gemeente Bergen week 30

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 30 - 2019Fotowedstrijd Euregio Rijn-WaalHoe gaan we het energielandgoed inrichtenHondenpoepReisdocumenten worden duurder 'Samen op weg'Verplichte publicatiesVrijwilligerszorg dementieWat moet u doen als...

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest