Krijgt gemeente Bergen weer een nieuwjaarsreceptie?

Als het aan de PK ligt, mag de nieuwjaarsreceptie in de gemeente Bergen weer worden ingevoerd. Deze receptie aan het begin van het nieuwe jaar is een aantal jaren geleden in het kader van de bezuinigingen van de gemeentelijke agenda afgevoerd.

Een dergelijke bijeenkomst is volgens Thomas Sanders van de PK juist een mooi moment waar het college samen met de burgers kan terugkijken op het afgelopen jaar en meteen nieuwe plannen kan verduidelijken. Een netwerkmoment dat tevens de drempel tussen burgers en gemeente zou verlagen. Een dergelijke bijeenkomst zou naar zijn idee ieder jaar in een ander dorp moeten plaatsvinden en niet meer dan 5000 euro mogen kosten.
Het idee van Sanders werd positief ontvangen door Frans Camps van KERN Bergen. Ook VVD en CDA toonden sympathie voor het plan maar hielden wel een slag om de arm. Volgens Jacob Knoops van CDA Bergen werd de nieuwjaarsreceptie door velen als een verplicht nummer gezien. ”Dat willen we niet, maar als we mensen echt voor zo’n bijeenkomst zouden kunnen enthousiasmeren…?” Knoops beloofde in ieder geval de vraag in zijn fractie te behandelen.
Wim van der Kwast van de VVD gaf aan dat de receptie toentertijd vooral door mensen die je altijd al tegenkwam, werd bezocht. ”Dat was voor ons reden om hiermee te stoppen. Slaagt men er in om meer mensen bij zo’n receptie te betrekken, dan ga ik mee met zo’n voorstel.”

Sanders tastte zijn voorstel af in de onlangs gehouden commissie bestuur en financiën en overweegt om in de raadsvergadering van 12 februari hierover een motie in te dienen. Als hij er in slaagt met een programma te komen waar veel mensen voor warm lopen, dan is de kans groot dat 2020 in de gemeente Bergen ingeluid wordt met een nieuwjaarsreceptie.

Foto: Frans Camps van KERN Bergen staat positief tegenover het PK-plan om in de gemeente Bergen de nieuwjaarsreceptie weer in te voeren. (archieffoto)

door | jan 29, 2019 | Gemeente Bergen, Politiek

Download onze App Get it on Google Play

door | jan 29, 2019 | Gemeente Bergen, Politiek

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest