Lezing over de rol van taal in een superdiverse samenleving

In het kader van het Jaar van de Ontmoeting houdt prof. dr. Sjaak Kroon op dinsdag 28 mei om 20.00 uur in de KennisKeuken (benedenverdieping van bibliotheek Gennep) een lezing over ‘globalisering en talige diversiteit’. Over de rol van taal in een digitaliserende en globaliserende wereld en een superdiverse samenleving.

De wereld is veranderd. Waar mensen vroeger vaak hun hele leven in hun geboortedorp bleven wonen, wordt de huidige wereld gekenmerkt door mobiliteit. Migratie en internationalisering zorgen ervoor dat mensen tegenwoordig veel minder honkvast zijn en veel meer reizen. Daarbij gaat het om toeristische mobiliteit en kennismigranten maar ook om gedwongen migratie om bijvoorbeeld te ontsnappen aan armoede, vervolging of discriminatie. 
Met al die mensen worden ook hun religies, culturen, opvattingen en talen mobiel en krijgt het dagelijkse leven in toenemende mate te maken met talige en culturele diversiteit. Die diversiteit was er natuurlijk altijd al. In het Amsterdam van de zeventiende eeuw was naar schatting een op de drie inwoners van buitenlandse herkomst, allemaal met hun eigen talen. En het Nederlandse taallandschap wordt van oudsher gekenmerkt door een enorme variatie aan streektalen en dialecten.

Wat het verschil is met vroeger, is dat die diversiteit ondertussen veel diverser geworden is. Mensen komen uit uiteenlopende herkomstlanden en migreren om uiteenlopende redenen naar uiteenlopende bestemmingen. De in Duitsland werkende Amerikaanse antropoloog Steven Vertovec gebruikt in dit verband de term “superdiversiteit”. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling speelt de groeiende digitalisering van de wereld. Door het internet is de wereld een netwerk- en een kennissamenleving geworden, waarin ruimte en tijd eigenlijk nauwelijks meer een rol spelen.

Tegen deze achtergrond van globalisering, internationalisering en digitalisering zoomt deze voordracht in op de rol die taal bij dit alles speelt. Wat is de positie van taal in het algemeen en talen in het bijzonder in onze globaliserende wereld? Loopt het Nederlands gevaar te worden verdrongen door het Engels? Wordt het Chinees de nieuwe wereldtaal? Wat gebeurt er met onze dialecten? Welke invloed hebben sociale media op ons taalgebruik? Zijn emoticons ook taal? Hoe is ons taallandschap online en offline veranderd in de afgelopen decennia, ook in de kop van Noord-Limburg. Veel vragen die lang niet allemaal in twee keer drie kwartier beantwoord kunnen worden maar wel raken aan de kern van ons bestaan als sociale wezens in een superdiverse samenleving.

Sjaak Kroon werkt als hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving bij het Departement Cultuurwetenschap van de Universiteit van Tilburg.

Toegang tot deze lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren kan via m.leideritz@planet.nl of via https://biblioplus.op-shop.nl/…/globalisering-en…/28-05-2019 Aanvang lezing 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Herinrichting marktplein Goch

Wenn es nach Peter Poell aus der CDU-Kreistagsfraktion geht, soll die Stadt Goch mutig vorangehen und den anderen Parteien in Sachen Klimaschutz einen vormachen: "Macht den Marktplatz frei von Autos!", so sein Vorschlag. Anlass war die Einladung der...

Brasserie ‘t Geveltje genomineerd maar niet gewonnen

Brasserie 't Geveltje in Gennep was trots genomineerd zijn als beste horeca-leerbedrijf van de provincie Limburg. Helaas werd er niet gewonnen, maar desalniettemin een goed gevoel aan overgehouden.Volg of start jij komend schooljaar een horeca opleiding?...

Gemeente Bergen voldoet bijna voor aanleg glasvezel

De aanleg van het glasvezelnet in de gemeente Bergen gaat door als 150 gezinnen zich nu nog inschrijven voor glasvezel. Daarvoor hebben zij tot 15 september de tijd.‘We zijn er bijna’, laat Arjan Eising van Limburg glasvezel weten. ‘Het is nu van belang...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Frans Thonen

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest