Lintjesregen in de gemeente Bergen

Vanwege het coronavirus kon de lintjesregen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Daarom werden de kandidaten vanochtend op vrijdag 24 april door burgemeester Manon Pelzer persoonlijk bij hun thuis geïnformeerd over hun Koninklijke Onderscheiding waarbij op afstand een bos bloemen werd overhandigd. Landelijk wordt gezocht naar een datum later dit jaar waarop alle onderscheidingen alsnog uitgereikt zullen worden. Aan alle decorandi werd medegedeeld dat ze tot Lid in de Orde van Oranje Nassau zullen worden gedecoreerd met uitzondering van Harry Martens en (Tante) Lenie Huisinga-Peters die de Ridder in de Orde van Oranje Nassau krijgen opgespeld.

Als eerste was de 49-jarige heer Eric Janssen uit Wellerlooi aan de beurt die werkzaam is als greenkeeper bij de Golf- en Countryclub Geijsteren. Vanaf 2004 is hij in verschillende hoedanigheden actief bij de JeugdKuluut en lid van de prinsenwagencommissie. Ook is hij contactpersoon, zorgt hij voor de sponsoring en de stalling van de prinsenwagen en werft hij vrijwilligers. Eric is daarnaast lid en voorzitter van het Sint Maarten Comité Wellerlooi. Van 2012 tot 2017 was hij bestuurslid van de Stichting Kindervakantiewerk Wellerlooi en heeft mede de vakantieweek nieuw leven ingeblazen. Ook is hij sinds 2013 bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi en vanaf 2014 bestuurslid van de Dorpsraad.

Als tweede vanochtend werd de 71-jarige Jan van de Ven verrast die tot zijn pensionering in 2013 werkzaam was als zelfstandig agrariër. Van 1981 tot heden is hij nog steeds vrijwilliger bij de Fanfare Nooit Gedacht, lid van de sponsor- en redactiecommissie en medeoprichter van de Uutloatklep. Van 1992 tot 2006 was hij bestuurslid bij de LLTB en lid van de diverse agrarische belangenverenigingen. Ook was Jan tot 2019 bestuurslid van de Stichting Dorpsblad Wellerlooise Post en is hij nog steeds voorzitter van de KBO. Bovendien is hij mede-initiatiefnemer van het GreenTeam en gastheer bij het gemeenschapshuis ‘t Luukse. Vanaf 2014 is hij bestuurslid van Dorpsraad en lid van de Stichting Seniorenraad van de gemeente.

De 53-jarige Harry Martens uit Wellerlooi is werkzaam als medewerker magazijn en expeditie bij Wicro Plastics en sinds 1984 vrijwilliger bij EHBO Well-Wellerlooi. Van 1990 tot 2015 was hij vrijwilliger en secretaris van Scouting Wellerlooi en leider van de verkenners. Sinds 2001 is Harry actief bij Intercamp Nederland, dat deel uitmaakt van een internationale organisatie die jaarlijks met Pinksteren een scoutingkamp op wisselende locaties in Europa voor deelnemers uit meer dan tien landen organiseert. Daarin vervult hij tot op heden nog steeds belangrijke taken. Vanaf 2017 is Harry secretaris van Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi en verantwoordelijk voor alle afspraken met de huurders.

De vierde kandidaat die verrast werd was de 56-jarige mevrouw Berna Kempkens-Klabbers uit Well die werkzaam is als pedagogisch medewerker bij de kinderopvangorganisatie ‘t Kienderbènkske. Zij was van 1985 tot 2000 secretaris van de Buurtvereniging d’n Alde Slof te Well en was mede-organisator van kinderactiviteiten en de jaarlijkse barbecue. Sinds 1989 is Berna vrijwilliger bij de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten en organiseert mede de jaarlijkse kindervakantieweek. Van 1997 tot 2004 was zij vrijwilliger bij de Heilige Vitusparochie en als lid van de werkgroep gezinsvieringen oefende ze met de kinderen en stelde de programmaboekjes samen. Vanaf 2000 is Berna actief bij de CV De Maasjoerts en was tot 2011 voorzitter.

De 57-jarige Marian Kusters-Reiniers uit Well was tot 2015 werkzaam als keukenassistente bij het zorgcentrum Maasduinen Staete te Bergen en is sinds 1985 vrijwilliger en secretaris (1992-2015) van de
carnavalsvereniging De Maasjoerts en lid van bijna alle carnavalscommissies. Ook was zij medeoprichter van het Wells Vastelaovend Liedjeskonkoer en beheert zij het Wells Carnavalsarchief. Vanaf 1990 is Marian vrijwilliger bij de Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten en mede-organisator van de kindervakantieweek. Sinds 2015 is zij secretaris van de KBO en lid van de werkgroep kienen. Daarnaast is zij lid van de werkgroep carnaval- en kerstviering en organiseert ze mede de jaarlijkse vrijwilligersdag.

De 68-jarige mevrouw Ida Basten-Willems uit Nieuw Bergen was tot haar pensionering in 2017 werkzaam als medewerker call center bij Xerox in Venray en is sinds 1995 coördinator vrijwilligers bij Proteion in de gemeente Bergen. Zij legt daarvoor huisbezoeken af en maakt verbindingen tussen de hulpvrager en de vrijwilligers waarbij ze ervoor zorgt dat iedereen het vrijwilligerswerk kan doen dat het beste hun past. In 2014 en 2015 was Ida vrijwilliger bij de Biblioplus op basisschool De Fontein. Daar verzorgde ze de uitleen en adviseerde de leerlingen bij hun boekenkeuze. Bovendien was Ida actief als vrijwilliger bij het Bergense mededelingenblad “De Fontein” waar ze vouw-en nietwerk verrichte.

Als zevende kandidaat werd de 80-jarige mevrouw José Janssen-Welles uit Nieuw Bergen verrast. Zij was tot haar pensionering werkzaam als coupeuse bij Nicole Confectie te Afferden en van 1992 tot 2017 vrijwilliger bij Zij-actief, afdeling Siebengewald. Daar heeft ze van 1992 tot 2002 het secretariaat van de jaarmarkt verzorgd. Van 2006 tot 2017 was José lid en gastvrouw van de werkgroep Dagen voor Alleengaanden bij Zij-actief Limburg. Sinds 2008 is zij lid en vanaf 2009 voorzitter van de Wijkcontactpersonen bij de R.K. Parochie H. Petrus Bergen, waar ze ook als vrijwilliger actief is. Bovendien is José sinds 2015 ook vrijwilliger bij het OCB én bij het zorgcentrum Maasduinen Staete.

De 60-jarige Henk Menting uit Nieuw Bergen is werkzaam als Senior Finance Specialist bij Rabobank Nederland in Utrecht en is sinds 2003 voorzitter van en vrijwilliger bij Volleybalclub Montagnards te Bergen. Hij verricht hand-en-spandiensten, begeleidt wedstrijden en toernooien, coördineert de jeugdacties en is scheidsrechter. Vanaf 2003 is Henk bestuurslid, voorzitter (2010-2018) en secretaris (sinds 2018) van de vereniging Financials for Financials, een landelijke vereniging die activiteiten organiseert voor financiële professionals. Sinds 2018 is hij bestuurslid en vicevoorzitter-penningmeester (2019) van de Parochie H. Petrus Bergen waarbij hij verantwoordelijk is voor de ledenadministratie en de financiële controle.

De in Nieuw Bergen woonachtige 65-jarige Lenie Huisinga-Peters, beter bekend als Tante Lenie is oprichter en boegbeeld van de naar haar genoemde stichting, die in 2004 werd opgericht. Lenie had al sinds 2002 een droom iets te doen voor zieke kinderen en door Stichting Tante Lenie is de mogelijkheid ontstaan om ‘verwenweken’ aan te bieden aan zieke kinderen en hun gezin. Inmiddels kan de stichting meerdere weken per jaar aanbieden op drie verschillende locaties in Nederland. Deze vonden in 2019 voor de vijftiende keer plaats en hiervan hebben afgelopen jaren meer dan 300 gezinnen gebruik gemaakt. De stichting is inmiddels sterk gegroeid en naast de circa 80 vrijwilligers heeft tante Lenie een parttime medewerker in dienst. In 2008 werd Lenie genomineerd voor Helpende Hollander van het landelijke TV programma ‘Nederland helpt’.

Als tiende van de dag werd de 66-jarige mevrouw Elly Jans-Custers uit Nieuw Bergen met een bezoek verrast. Zij was tot 2006 werkzaam als doktersassistente bij Dokterspraktijk Bergen en fungeerde van 1995 tot 2017 als vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, regio Maasduinen. Elly was mede-organisator van de tweejaarlijkse regiovakantie, begeleidde de gasten, verzorgde de administratie en trok de vrijwilligers aan. Sinds 1999 is zij vrijwilliger bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Bergen en verzorgt de jaarlijkse lotenverkoop en organiseert activiteiten. Elly sinds 2008 gastvrouw bij de Sint Petrusparochie Bergen en zette mede het parochiecentrum. Daarnaast was ze ook nog mantelzorger voor haar ouders.

Als laatste was vandaag het echtpaar Jacob (52) en Monique (51) Knoops-Crommentuijn uit Siebengewald aan de beurt. Net als vorig jaar in Afferden werden ook nu twee echtelieden op dezelfde dag geëerd. Jacob is werkzaam als plaatsvervangend secretaris-directeur en lid van de directieraad bij Waterschap Rivierenland. Sinds 1998 heeft hij diverse functies bekleed voor het CDA in de gemeente Bergen. Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij de Fanfare Les Montagnards en heeft hij zich in diverse stichtingen sterk gemaakt voor de bevordering van muziekonderricht. Sinds 2013 is Jacob penningmeester van de Stichting De Zonnetjes on Tour, die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.

Monique is werkzaam als coupeuse bij Engels Bruidsmode in Venlo. Ze is sinds 1999 vrijwilliger en sinds 2009 secretaris van de Stichting De Zonnetjes on Tour. Zij begeleidt de tweewekelijkse clubavonden en is mede-organisator van de activiteiten en evenementen. Ook organiseert en begeleidt zij sinds 2009 de jaarlijkse vakantiereis en sinds 2013 de seizoensafsluiting, de kerstviering en het vrijwilligersfeest. Vanaf  2013 is Monique vrijwilliger en bestuurslid (2017-2018) bij de EHBO-vereniging Siebengewald.

Ook interessant

Wie verdient volgend jaar een lintje?

Wie verdient volgend jaar een lintje?

Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de Bergense gemeenschap? De burgemeester wil graag van u weten welke inwoners van Bergen een Koninklijke onderscheiding verdienen. Wie komt in aanmerking voor een lintje?U kent vast wel iemand waarvan u...

Hay Gout benoemd tot Ridder

Hay Gout benoemd tot Ridder

De 73-jarige Hay Gout uit Velden werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en is vanaf 1981 adviseur van de historische werkgroep Arcen-Lomm-Velden. Hij is zeer nauw betrokken bij streekmuseum De Hansenhof en sinds 2000 voorzitter van de historische...

Lintjesregen gemeente Mook en Middelaar

Lintjesregen gemeente Mook en Middelaar

In de gemeente Mook en Middelaar zijn door burgemeester Willem Gradisen vier inwoners persoonlijk telefonisch geïnformeerd over de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. Ton Herings, Kosien ten Haaf-Weijers, Giel van Duijnhoven en Paul Oosterhoff zijn bij...

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad