Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen worden opgeofferd om de rest van het land tegen het water te beschermen? (Editie NL/RTL)

Wethouder geeft uitleg over de LOB van Gennep

Wethouder Peperzak legt uit wat de toezegging van de 161 miljoen betekent voor de Gemeente Gennep Waterschap Limburg De Gelderlander De Limburger 1Limburg Provincie Limburg CDA Gennep VVD Gennep D66 Gennep PvdA Gennep

Posted by Maasduinencentraal on Wednesday, 28 November 2018

CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?2. Op...

Heukelom regelt het zelf

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé inHeukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door...

Minister komt zelf eens een kijkje nemen

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei De mensen in de regio wachten op duidelijkheid.Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de...

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest