Machtsmisbruik Waterschap zet kwaad bloed

Machtsmisbruik Waterschap zet kwaad bloed

door | jul 12, 2018 | Aijen, Sociaal maatschappelijk | 1 reactie

Het machtige Waterschap Limburg heeft tijdens een voorlichtingsavond over de ‘overhoogte’ van de dijken haar fouten toegegeven, maar zei in dezelfde zin dat het proces onherroepelijk is en zetten daarmee de inwoners van Aijen buiten spel. Nu de dijken in Aijen hun vorm en hoogte krijgen blijkt dat er een (groot) verschil zit in de vooraf aangekondigde hoogtes doordat er niet eerder over klinken en zetting is gecommuniceerd.

Machtsmisbruik
In alle eerdere voorlichtingsbijeenkomsten heeft het Waterschap over hoogtes gesproken zonder het over de extra klink-laag te hebben. Deze extra laag moet de komende drie jaar nog zakken en pas dan weten de bewoners van de uiteindelijke hoogte is. Omgevingsmanager Guido Toinkens van het Waterschap moest in een volle zaal met ontevreden Aijennaren toegeven dat het Waterschap heeft gefaald in haar communicatie, “dit hebben we niet goed gedaan”

Bewust of onbewust?
Het lijkt erop dat het Waterschap dit bewust zo heeft gespeeld, om tijdens het vergunningstraject door middel van lagere hoogtes draagvlak te creëren zodat burger zouden afzien van bezwaren en langlopende procedures. Nu er geen bezwaar meer mogelijk is voelt het Waterschap zich oppermachtig en bagatelliseren ze de klachten en zorgen van de dorpsbewoners. Op emotionele vragen zoals “wat als de klinklaag niet zoveel zakt?” zegt de omgevingsmanager heel laconiek en bijna lachend “DAN BLIJFT DIE ZO HOOG”

Ook is het opvallend dat in alle eerdere trajecten er altijd een hele delegatie belangrijke Waterschrapbestuurders aanwezig was om het vertrouwen van de burgers te winnen en nu er moeilijke vragen over fouten zijn is er geen bestuurder beschikbaar ivm vakantie? Antwoorden op concrete vragen pareert Toinkens door telkens te zeggen “dit nemen we mee en komen hier op terug” of “hier kan ik geen beslissing over nemen” over een ding is hij wel duidelijk HET WERK WORDT NIET STIL GELEGD!!! dat mag hij schijnbaar wel beslissen?

Minachting
De houding van het machtig overheidsorgaan is alles behalve menselijk. Op vragen of er een mogelijkheid tot planschade/nadeelschade is verwijst Toinkens naar een formulier op hun website. Door de arrogante houding van het Waterschap staat de geloofwaardigheid van de overheid ter discussie aldus een bezorgde buurtbewoner!

 

De geloofwaardigheid van de overheid staat hier ter discussie!

Jos Valckx

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 69)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 70)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad