Minister kiest: Weg uitzicht en natte voeten voor kasteel Well

Minister Van Nieuwenhuizen volgt advies van de regio
Besluit systeemmaatregelen brengt duidelijkheid in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Well

Op donderdag 21 november 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) uitgesproken dat de regio verder kan met de systeemmaatregelen, ook wel dijkverleggingen genoemd, in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Well. Voor Thorn – Wessem spreekt de minister in het voorjaar 2020 haar voorkeur uit. Op 3 van de 4 plaatsen kunnen nu voorkeursalternatieven worden uitgewerkt, waar de omgeving op kan inspreken. Medio 2020 kunnen naar verwachting de voorkeursalternatieven worden vastgesteld.

Wat betekent het besluit voor Well?

De systeemmaatregel Well wordt uitgevoerd door zo veel mogelijk winterbed te behouden in het laaggelegen buitengebied van Well door teruggelegde keringen. De kernen van Oud-Well en Elsteren worden met een zo compact mogelijke kering beschermd. Zo ontstaat er een ‘groene rivier’, waarvan de waterstandsverlagende effecten per direct worden meegenomen. Aanvullend op de
systeemmaatregel geeft de gemeente Bergen, samen met overheden en partijen in het gebied, vorm aan de integrale gebiedsontwikkeling en verlegt en verbetert Waterschap Limburg de Wellse Molenbeek.

Het proces naar het besluit
Naast het versterken en verhogen van dijken is op vier locaties het verleggen van dijken verkend, voor behoud winterbed van de Maas. In juli 2019 hebben bestuurders uit de regio een regionale voorzet voor de systeemmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de minister. Op 11 juli bezocht de minister het gebied en ging in gesprek met betrokkenen over de impact van de maatregelen en over het feit dat ze al jaren wachten op duidelijkheid. De Tweede Kamer is vrijdag 22 november over het besluit geïnformeerd.

Eindelijk duidelijkheid
“Complimenten voor de minister om daadkracht te tonen en na jarenlange onduidelijkheid nu de regio de opdracht te geven om door te kunnen pakken met de systeemmaatregelen. We zijn er nog niet, maar dit is een belangrijke stap naar een betere bescherming tegen Maas hoogwater.”, zegt Jos Teeuwen, lid dagelijks bestuur portefeuille hoogwaterbescherming/ waterkeringen Waterschap Limburg. Het besluit volgt na een intensief omgevingsproces om alle beslisinformatie op tafel te
krijgen. Betrokken partijen hebben hier samen hard aan gewerkt. Water-gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg: “De provincie ondersteunt het besluit van minister Van Nieuwenhuizen. Als provincie Limburg zullen we actief bijdragen aan een goede gebiedsversterking van de gebieden.” “Ik ben tevreden met het besluit. We kunnen aan de slag met de gebiedsontwikkeling en samen bouwen aan waterveiligheid in Well, Arcen en Baarlo – Hout-Blerick. Hopelijk volgt het besluit van de minister snel voor Thorn – Wessem.”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen en vertegenwoordiger namens de wethouders Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Erik Wagener HWBP: “Het is belangrijk voor onze HWBP opgave dat de minister haar voorkeur heeft uitgesproken, zodat de dijkversterkingsopdracht voortvarend kan
worden vervolgd met dijken op de juiste plek”.

Informatiebijeenkomsten
De komende periode vinden in de gebieden informatie-spreekuren en/of bijeenkomsten plaats. Hier kunnen geïnteresseerden een toelichting krijgen en vragen stellen over de vervolgstappen systeemmaatregelen in het gebied. De data en locaties staan op
www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/systeemmaatregelen/ en in de nieuwsbrief die abonnees ontvangen.

Ook interessant

Stadsmuur in plaats van dijken in Arcen

Stadsmuur in plaats van dijken in Arcen

De gemeente Venlo schrijft in een reactie op de plannen van het waterschap om Arcen tegen hoogwater te beschermen, dat de bouw van een stadsmuur in plaats van dijken de cultuurhistorische waarden van het oude vestingsstadje zou versterken. Of deze gedeeltelijke...

Wethouder speelt verstoppertje in de Hofbar

Wethouder speelt verstoppertje in de Hofbar

Het NPO tv programma De Hofbar van Rutger Castricum stond dinsdag helemaal in het teken van de LOB van Gennep. Castricum heeft met diverse partijen gesproken zoals ondernemers en de projectgroep Nee tegen de vloedgolf. Ook heeft bij geprobeerd om verantwoordelijk...

door | nov 22, 2019 | Hoog water, Video, Well

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad