Minister komt zelf eens een kijkje nemen

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei
De mensen in de regio wachten op duidelijkheid.

Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de Limburgse Noordelijke Maasvallei. De minister bezocht verschillende plekken in de regio en ging in gesprek met betrokkenen uit het gebied, ter voorbereiding op het voorgenomen besluit dijkverleggingen, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bezoek minister aan de regio i.z. Waterveiligheid

Vandaag is minister Cora van Nieuwenhuizen een kijkje komen nemen in Noord Limburg zodat ze straks een wijs besluit kan nemen i.z. de waterveiligheid. Dijkgraaf Patrick van der Broeck en wethouder Antoon Splinter hebben de minister bijgepraat. Waterschap Limburg Gemeente Bergen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Regiomaasduinen De Limburger Provincie Limburg 1Limburg

Posted by Maasduinencentraal on Thursday, 11 July 2019

De kracht van water is onvoorstelbaar en kan grote schade aanrichten. Dat bleek in 1993 en 1995. Daarom is dijkversterking zo belangrijk. Limburg verdient dezelfde veiligheid als de rest van Nederland. Na 25 jaar is het dan ook hoog tijd dat deze veiligheid er ook voor deze streek komt en dat ze duidelijkheid krijgen over wat dit voor hen betekent. Op verzoek van het Rijk hebben we gekeken naar rivierverruiming, het resultaat van die verkenning ligt er nu. Zonder besluitvorming van de minister kunnen ondernemers en bewoners niet verder met plannen in het gebied. Het gebied zit als het ware op slot”, benadrukt Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg.

De huidige dijken aan de Limburgse Maas voldoen niet aan de wettelijke norm, de dijken moeten versterkt en verhoogd worden. Door het versterken van de dijken langs de Maas wordt het rivierbed smaller, waardoor de Maaswaterstand omhoog gaat. Op verzoek van het Rijk onderzoekt de regio of het mogelijk is om op een viertal plekken winterbed te behouden door de dijk te verleggen. Dit noemen we systeemmaatregelen. Water-gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg: “De Provincie Limburg staat voor een maatschappelijk evenwicht tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving van alle Limburgers én klimaatbestendigheid. Ik ben blij dat minister Van Nieuwenhuizen nu met eigen ogen heeft kunnen zien dat er op korte termijn knopen doorgehakt moeten over de Noord-Limburgse dijken.”

Op 20 juni jl. heeft de minister tijdens het Algemeen Overleg Water met de Tweede Kamer aangegeven in het najaar een besluit te nemen over de voorgenomen dijkverleggingen in Well, Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Thorn – Wessem. Dit is nodig om bewoners en bedrijven duidelijkheid te bieden na jaren van onzekerheid. En de dijken te kunnen versterken op de juiste plek. “We hebben een besluit van de minister nodig om in de regio aan de slag te kunnen gaan met de gebiedsontwikkeling en kansen die er liggen”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen en vertegenwoordiger namens de wethouders Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Tekst: Waterschap Limburg

door | jul 11, 2019 | Hoog water, Politiek, Video, Well

CDA Gennep stelt vragen over de LOB – PODCAST

De CDA fractie verzoekt het college de navolgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1. Hoe kunnen we de informatieverstrekking over de verkenningsfase van de Lob van Gennep verbeteren en mensen meer en beter betrekken bij dit traject?2. Op...

Inwoners Lob van Gennep zijn er nog niet gerust op

Inwoners van de Lob van Gennep kunnen in de toekomst natte voeten verwachten. Bij extreem hoog water wordt dit gebied onder water gezet om wateroverlast in steden in Noord-Brabant en Zuid-Holland te voorkomen. Hoe vinden de dorpsbewoners het dat hun huizen...

Heukelom regelt het zelf

Bewoners en ondernemers hebben samen met Waterschap Limburg voor het dijktracé inHeukelom, onderdeel van dijkversterking Nieuw Bergen, een betere oplossing gevonden.Hiervoor is op 11 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door...

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest