Minister komt zelf eens een kijkje nemen

Werkbezoek Minister Van Nieuwenhuizen aan Noordelijke Maasvallei
De mensen in de regio wachten op duidelijkheid.

Op donderdag 11 juli bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op uitnodiging van de regio een werkbezoek aan de Limburgse Noordelijke Maasvallei. De minister bezocht verschillende plekken in de regio en ging in gesprek met betrokkenen uit het gebied, ter voorbereiding op het voorgenomen besluit dijkverleggingen, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bezoek minister aan de regio i.z. Waterveiligheid

Vandaag is minister Cora van Nieuwenhuizen een kijkje komen nemen in Noord Limburg zodat ze straks een wijs besluit kan nemen i.z. de waterveiligheid. Dijkgraaf Patrick van der Broeck en wethouder Antoon Splinter hebben de minister bijgepraat. Waterschap Limburg Gemeente Bergen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Regiomaasduinen De Limburger Provincie Limburg 1Limburg

Posted by Maasduinencentraal on Thursday, 11 July 2019

De kracht van water is onvoorstelbaar en kan grote schade aanrichten. Dat bleek in 1993 en 1995. Daarom is dijkversterking zo belangrijk. Limburg verdient dezelfde veiligheid als de rest van Nederland. Na 25 jaar is het dan ook hoog tijd dat deze veiligheid er ook voor deze streek komt en dat ze duidelijkheid krijgen over wat dit voor hen betekent. Op verzoek van het Rijk hebben we gekeken naar rivierverruiming, het resultaat van die verkenning ligt er nu. Zonder besluitvorming van de minister kunnen ondernemers en bewoners niet verder met plannen in het gebied. Het gebied zit als het ware op slot”, benadrukt Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg.

De huidige dijken aan de Limburgse Maas voldoen niet aan de wettelijke norm, de dijken moeten versterkt en verhoogd worden. Door het versterken van de dijken langs de Maas wordt het rivierbed smaller, waardoor de Maaswaterstand omhoog gaat. Op verzoek van het Rijk onderzoekt de regio of het mogelijk is om op een viertal plekken winterbed te behouden door de dijk te verleggen. Dit noemen we systeemmaatregelen. Water-gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg: “De Provincie Limburg staat voor een maatschappelijk evenwicht tussen waterveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving van alle Limburgers én klimaatbestendigheid. Ik ben blij dat minister Van Nieuwenhuizen nu met eigen ogen heeft kunnen zien dat er op korte termijn knopen doorgehakt moeten over de Noord-Limburgse dijken.”

Op 20 juni jl. heeft de minister tijdens het Algemeen Overleg Water met de Tweede Kamer aangegeven in het najaar een besluit te nemen over de voorgenomen dijkverleggingen in Well, Arcen, Baarlo – Hout-Blerick en Thorn – Wessem. Dit is nodig om bewoners en bedrijven duidelijkheid te bieden na jaren van onzekerheid. En de dijken te kunnen versterken op de juiste plek. “We hebben een besluit van de minister nodig om in de regio aan de slag te kunnen gaan met de gebiedsontwikkeling en kansen die er liggen”, zegt Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen en vertegenwoordiger namens de wethouders Stuurgroep Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Tekst: Waterschap Limburg

door | jul 11, 2019 | Hoog water, Politiek, Video, Well

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

Ontwerp voorkeursalternatief Well met MER (VIDEO)

De plannen voor Well zijn nu op hoofdlijnen uitgewerkt in een ontwerp voorkeursalternatief (VKA) met milieueffectrapportage (MER). De stukken liggen nu ter inzage. De informatiebijeenkomst kan helaas niet plaatsvinden. We hebben als alternatief een presentatie met...

Minder hoge dijken door nieuwe rekenmethode

Minder hoge dijken door nieuwe rekenmethode

De dijken binnen de trajecten Well en Nieuw Bergen hoeven wellicht minder hoog te worden. Door een nieuwe rekenmethode met een levensduurverkorting van 25 jaar kunnen de dijken waarschijnlijk 15 tot 25 centimeter lager worden. De nieuwe plannen werden tijdens een...

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Nu de coronacrisis ons land de afgelopen dagen volop in de greep heeft, hebben we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD ons College (met name wethouder Peperzak) verzocht om in gesprek te gaan met de projectgroep Lob van Gennep om te onderzoeken of verruimen van de...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht