Nieuwe koers BiblioPlus omarmd door gemeenten

Nieuwe koers BiblioPlus omarmd door gemeenten

door | jul 17, 2017 | Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, Sociaal maatschappelijk | 0 Reacties

BiblioPlus en gemeenten Land van Cuijk en Maasduinen sluiten
samenwerkingovereenkomst tot 2019

Vanmorgen, maandag 17 juli, hebben zeven wethouders van de gemeenten Bergen, Boxmeer,
Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met bibliotheekorganisatie BiblioPlus. Na een periode van
bezuinigingen gaan de partners de komende jaren, binnen de huidige financiële kaders, bouwen
aan de verbreding van de Bibliotheek tot maatschappelijk informatieknooppunt. BiblioPlus is
hiervoor de afgelopen periode gereorganiseerd. De eerste nieuwe activiteiten, zoals het
Taalcafé, zijn inmiddels al gestart.

Nieuw fundament
BiblioPlus is positief over het vertrouwen dat spreekt uit deze nieuwe overeenkomst. “Na een
aantal onrustige jaren krijgt de Bibliotheek de mogelijkheid om haar rol als laagdrempelige,
openbare informatie- en ontmoetingsplek stevig vorm te gaan geven”, aldus Directeur-bestuurder
Cyril Crutz van BiblioPlus. “De Bibliotheek gaat een verbindende rol spelen in het ondersteunen
van mensen in onder andere hun taal-, digitale- en gezondheidsvaardigheden. Dat doen we samen
met diverse partners en met hulp van velen die hun tijd en expertise willen inzetten om anderen
te helpen”. Wethouder Joon, voorzitter van het opdrachtsgeveroverleg BiblioPlus juicht de nieuwe
koers van BiblioPlus van harte toe. “Jarenlang was de bibliotheek vooral beperkt tot een soort van
‘boekenuitleenfabriek’. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar verbreding en komen er
diverse nieuwe initiatieven tot stand. ‘De bibliotheek bruist!’ en dat is precies wat we voor ogen
hadden. Complimenten aan de organisatie van BiblioPlus en alle vrijwilligers die zich hiervoor
inzetten!”

Participatiebieb
Dat de Bibliotheek hiermee in een maatschappelijke behoefte voorziet bleek onlangs weer uit het
rapport ‘Weten is nog geen doen’ van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Zij constateerden in april van dit jaar dat er een behoorlijk verschil zit tussen wat van burgers
wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog
gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ.
Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties
verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven
tegenzit. De Bibliotheek kan als neutrale, openbare plek hierbij een belangrijke hulpbron vormen.

Lange termijn
Met de samenwerkingsovereenkomst is de fianciering van een aantal basisvoorzieningen, zoals
een bibliotheekvariant en de Bibliotheek op School (BoS) geborgd. Daarnaast hebben de
individuele gemeenten de flexibiliteit om jaarlijks maatwerkafspraken met BiblioPlus te maken
over aanvullende projecten. Zo wordt in de gemeenten Bergen, Gennep en Boxmeer nog dit jaar
gestart met de opbouw van een Taalhuis-netwerk rond de aanpak van laaggeletterdheid.

[rns_reactions]
Weys - speciaal
de_smid_fc-logo-samengesteld-01

Auteur: Chris Smits

Deel dit bericht
468 ad

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest