Nieuwe politieke partij Dorpsbelangen Bergen

Zoals MaasduinenCentraal in maart 2019 als wist te melden is het nu een feit, de gemeente Bergen is per 1 december 2019 officieel een politieke partij rijker: Dorpsbelangen Bergen.

Lees hieronder het door de partij uitgevaardigde persbericht.

“Persbericht”

Per 1 december 2019, is in de gemeente Bergen (L) een nieuwe lokale partij opgericht. Deze lokale partij heeft statutair de naam Dorpsbelangen Bergen Limburg. De werktitel is Dorpsbelangen. Het doel van deze partij is het behartigen van de belangen van de burgers in de gemeente Bergen in de meest ruime zin van het woord. Via de lokale verkiezingen wil de partij democratisch haar invloed laten gelden. Met burgerinitiatieven en lokale referenda wil de partij de burgers actief betrekken bij haar partijbeleid en bij het gemeentebestuur. In de aanpak van Dorpsbelangen staan centraal de ontvankelijkheid voor ideeën, behoeften van burgers en datgene wat burgers zelf willen bijdragen. Kortom wij maken ons sterk voor de bewoners van de dorpen en hun buitengebieden. Een partij die zich aan gemaakte afspraken houdt en dichtbij de burgers staat. Met hart voor mens en natuur, innovatief en toekomstgericht, met oog voor lokale noodzaak.

Inmiddels is er een bestuur geïnstalleerd dat bestaat uit Frans Theunissen, Luke Kepser en Martha van Biene als voorzitter a.i.. Nu kan verder worden gegaan met de volgende fase namelijk de uitbouw van het politieke orgaan dat nu al bestaat uit o.a. Patrick Robben, Peter Loermans, Indy Aengenend en Rolf Krijnen.

Belangstellenden en/of nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van Dorpsbelangen, zowel politiek als bestuurlijk zijn van harte welkom! Meedoen aan dit politieke avontuur kan voor slechts vijftien euro per jaar. U kunt zich aanmelden via www.dorpsbelangenbergen.nl. Ook kunt u hier uw ideeën aangeven en vragen stellen. Deze website is vooralsnog “under construction”. Via het e-mailadres DorpsbelangenBergenlimburg@gmail.com kunt u contact opnemen met Patrick Robben voor meer informatie.

Aan alle lezers alsnog een geweldig 2020 waarbij we onze belangen, de dorpsbelangen nooit uit het oog mogen verliezen!

Ook interessant

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

Gebruikersraad Optisport, komt van uitstel afstel?

En weer is er een kalenderjaar verstreken zonder dat er een gebruikersraad is binnen Optisport Den Asseldonk. Aanvankelijk zou er op 29 november een gezamenlijke bespreking zijn tussen de gebruikers, de gemeente en Optisport om tot een gebruikersraad te komen. Op het...

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Geslaagde nieuwjaarsreceptie gemeente Bergen

Nadat de raad van de gemeente Bergen het college de opdracht had gegeven om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren, heeft het college de organisatie weer bij de fractievoorzitters gelegd, die vervolgens CDA-nestor Jan Straatman met de uitvoering hebben...

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

Gemeente wil parkeerverbod bij De Klimop in Nieuw Bergen

De gemeente Bergen wil af van de overlast en gevaarlijke verkeerssituaties bij basisschool De Klimop in Nieuw Bergen, met name tijdens het halen en brengen van de schoolgaande kinderen. Daarom wil de gemeente ter plaatse een parkeerverbod en in plaats...

door | jan 6, 2020 | Gemeente Bergen, Politiek

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht