Nieuwe politieke partij Dorpsbelangen Bergen

Zoals MaasduinenCentraal in maart 2019 als wist te melden is het nu een feit, de gemeente Bergen is per 1 december 2019 officieel een politieke partij rijker: Dorpsbelangen Bergen.

Lees hieronder het door de partij uitgevaardigde persbericht.

“Persbericht”

Per 1 december 2019, is in de gemeente Bergen (L) een nieuwe lokale partij opgericht. Deze lokale partij heeft statutair de naam Dorpsbelangen Bergen Limburg. De werktitel is Dorpsbelangen. Het doel van deze partij is het behartigen van de belangen van de burgers in de gemeente Bergen in de meest ruime zin van het woord. Via de lokale verkiezingen wil de partij democratisch haar invloed laten gelden. Met burgerinitiatieven en lokale referenda wil de partij de burgers actief betrekken bij haar partijbeleid en bij het gemeentebestuur. In de aanpak van Dorpsbelangen staan centraal de ontvankelijkheid voor ideeën, behoeften van burgers en datgene wat burgers zelf willen bijdragen. Kortom wij maken ons sterk voor de bewoners van de dorpen en hun buitengebieden. Een partij die zich aan gemaakte afspraken houdt en dichtbij de burgers staat. Met hart voor mens en natuur, innovatief en toekomstgericht, met oog voor lokale noodzaak.

Inmiddels is er een bestuur geïnstalleerd dat bestaat uit Frans Theunissen, Luke Kepser en Martha van Biene als voorzitter a.i.. Nu kan verder worden gegaan met de volgende fase namelijk de uitbouw van het politieke orgaan dat nu al bestaat uit o.a. Patrick Robben, Peter Loermans, Indy Aengenend en Rolf Krijnen.

Belangstellenden en/of nieuwe leden die een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van Dorpsbelangen, zowel politiek als bestuurlijk zijn van harte welkom! Meedoen aan dit politieke avontuur kan voor slechts vijftien euro per jaar. U kunt zich aanmelden via www.dorpsbelangenbergen.nl. Ook kunt u hier uw ideeën aangeven en vragen stellen. Deze website is vooralsnog “under construction”. Via het e-mailadres DorpsbelangenBergenlimburg@gmail.com kunt u contact opnemen met Patrick Robben voor meer informatie.

Aan alle lezers alsnog een geweldig 2020 waarbij we onze belangen, de dorpsbelangen nooit uit het oog mogen verliezen!

Ook interessant

Gennep kiest voor Maas- en Niersbode

Gennep kiest voor Maas- en Niersbode

De gemeente Gennep heeft voor de Maas- en Niersbode gekozen om de wekelijkse gemeenteberichten huis-aan-huis te verspreiden.  Ook interessant

Waarnemend burgemeester blijft langer in Gennep

Waarnemend burgemeester blijft langer in Gennep

Waarnemend burgemeester van Gennep Willibrord van Beek zal langer aanblijven. Vanwege de Coronacrisis is de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester opgeschort en zal een eventuele nieuwe burgervader nog enkele maanden op zich laten wachten. Ook interessant...

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Verruiming deadline zienswijze Lob van Gennep

Nu de coronacrisis ons land de afgelopen dagen volop in de greep heeft, hebben we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD ons College (met name wethouder Peperzak) verzocht om in gesprek te gaan met de projectgroep Lob van Gennep om te onderzoeken of verruimen van de...

door | jan 6, 2020 | Gemeente Bergen, Politiek

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht