Publicaties gemeente Gennep week 05

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 05 – 2019

Eerste gemeentelijke Veteranendag in Gennep

Op zondag 17 februari 2019 vindt in Gennep voor het eerst een Veteranendag plaats. Een aantal veteranen heeft na overleg met burgemeester De Koning het initiatief genomen om een Veteranendag te organiseren. Zij hopen hier een jaarlijkse traditie van te kunnen maken.

De bijeenkomst heeft als doel om elkaar (weer) te leren kennen. Gekozen is voor 17 februari, omdat deze dag voor Gennep een historische betekenis vanuit de Tweede Wereldoorlog heeft. Op 8 februari 1945 startte operatie Veritable, de inleiding om de Tweede Wereldoorlog in Europa te beëindigen. Gennep, met bruggen over de Maas en de Niers, was een belangrijke plaats in deze operatie. Op 12 februari 1945 werd Gennep bevrijd. Traditiegetrouw wordt deze bevrijding op de zondag erna herdacht. Deze herdenking is onderdeel van het programma. Een partner of begeleider is ook van harte welkom om deel te nemen aan deze dag.

Programma
De dag start om 9.00 uur met een ontvangst in het gemeentekantoor en een welkomstwoord door burgemeester Peter de Koning. Vervolgens gaat het gezelschap – degenen die dat willen en kunnen – naar de Highlander Bridge voor de herdenkingsplechtigheid. Terug in het gemeentekantoor is er koffie en thee met wat lekkers en spreekt generaal majoor b.d. Leen Noordzij de aanwezigen toe.
Daarna is er een lunch voor de gasten. Het samenzijn wordt om 14.00 uur afgesloten met een evaluatie, waarbij de wens voor een jaarlijks terugkerend evenement geïnventariseerd wordt. Veteranen die zich willen aansluiten worden geregistreerd, zodat zij informatie ontvangen over toekomstige activiteiten. Registratie is uiteraard niet verplicht.

Meer informatie en aanmelden
De veteranen in gemeente Gennep die bekend zijn bij de initiatiefnemers, hebben eind december een uitnodiging per post ontvangen met een antwoordformulier. Hebt u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel deelnemen aan deze dag? Neem dan contact op met Marijon van der Mooren via 0485-494141 of m.vandermooren@gennep.nl. Aanmelden kan tot 4 februari 2019. Indien nodig wordt vervoer voor u geregeld.

De initiatiefnemers van de Veteranendag zijn:
Maurice van den Hoogen (Milsbeek)
Anne van den Hoogen (Gennep)
Jan Willem Toonen (Ottersum)
Piet Kuijpers (Gennep)
Rob Stolk (Ven-Zelderheide)
Jack van Unen (Gennep)
Gérard Cloin (Gennep)

Wij zijn Samen Verder in Gennep!

Samen Verder in Gennep (SViG) is een netwerk van betrokken inwoners met verschillende culturele achtergronden, vrijwilligers en organisaties zoals de bibliotheek, gemeente Gennep, Gennep Doet Mee, INTOS, Synthese, Museum het Petershuis en VluchtelingenZorg. Samen willen we werken aan een fijne gemeente, waarin iedereen elkaar ontmoet en met elkaar samenleeft. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht voor de statushouders die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn komen wonen.

Het is namelijk niet altijd even makkelijk om met elkaar in contact te komen en te blijven. Soms lijken taal- en cultuurverschillen in de weg te staan om elkaar te leren kennen. Die verschillen zijn er af en toe ook, maar er zijn zeker ook veel overeenkomsten. Juist die overeenkomsten brengen mensen bij elkaar en zorgen voor ontmoetingen en meer wederzijds begrip.

Werkgroepen
Samen Verder in Gennep bestaat uit drie werkgroepen, elk met een andere focus. De werkgroep ‘Noodzaak Nederlandse Taal’ maakt een Taalkaart: een wegwijzer met het taalaanbod binnen de gemeente. Ook willen zij een welkomstpakket ontwikkelen voor nieuwe inwoners Als iedereen de taal kan leren, kunnen buren communiceren, krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen en kan iedereen meedoen.

Jaar van de Ontmoeting
De werkgroep ‘2019 Jaar van de Ontmoeting’ brengt activiteiten samen waarbij ontmoeten centraal staat. De expositie Ontmoeting over culturele verscheidenheid in onze gemeente was de aftrap van het jaar en wordt gevolgd door een lezingencyclus en filmavonden. Daarnaast organiseren enthousiaste inwoners vele activiteiten op het gebied van eten, dans, muziek, geloof, onderwijs en sport. Elke activiteit wordt georganiseerd door een groep(je) inwoners van minimaal drie verschillende culturen.

Tip! Bezoek deze week nog de expositie Ontmoeting in Museum Het Petershuis (deze eindigt op zondag 3 februari). Openingstijden: van woensdag tot en met zondag tussen 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is vrij; er wordt een donatie gevraagd waarvan u zelf de hoogte bepaalt.

Begeleiding nieuwkomers
Tenslotte is er een werkgroep die streeft naar een optimale, toegankelijke hulpverlening aan mensen die in onze gemeente komen wonen. Veel is nieuw en onbekend, maar wel van levensbelang. Veel organisaties en vrijwilligers zijn actief in de hulpverlening. Samen kijken we wat goed geregeld is en wat beter kan, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Oproep
Wilt u meedoen in een van onze werkgroepen? Meedenken over hoe we nog fijner in onze gemeente kunnen samenleven? Of wilt u een activiteit (mee) organiseren in het Jaar van de Ontmoeting? Neem dan contact op met Roos van Otterdijk, telefoonnummer 06-53583055.

Nieuws uit de grensregio

Landbouwers in gesprek over droogte
Op dinsdag 15 januari bezochten zeventig agrariërs uit het Duits-Nederlandse grensgebied de bijeenkomst over het thema ‘Gevolgen van de droogte voor de aardappelteelt’. Naast een rondleiding door de aardappelopslag en het machine-reparatiebedrijf De Lange Heikant BV in Overloon stond vooral de uitwisseling met collega’s uit het buurland op de agenda. Agrariërs aan beide kanten van de grens staan immers voor dezelfde uitdaging om zich op de gevolgen van de
klimaatverandering voor te bereiden.

Op zoek naar alternatieven
Experts namen deel aan een paneldiscussie. Dr. Ir. Peter Kooman van Hogeschool Aeres Dronten presenteerde alternatieven voor de aardappelteelt in het licht van de veranderde weersomstandigheden. “Het komt er vooral op aan efficiënter met water om te gaan. Ook de teelt van verder ontwikkelde aardappelrassen die minder water nodig hebben, kan een model voor de toekomst zijn.” Steffen Mies, advocaat en docent voor agrarisch recht aan de Hochschule Rhein-Waal: “Op dit moment bestaat er nog geen grote overheidssteun bij droogte. Daarbij komt dat er nog geen oplossing is voor boeren om zich tegen extreme klimatologische omstandigheden te verzekeren”, legde hij uit. Mies stelde daarom alternatieve modellen voor.

Nieuwe fietsroutes op toerismebeurs
Op 2 en 3 februari presenteren de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze gezamenlijk de eerste vijf thematische grensoverschrijdende fietsroutes. Dat gebeurt op de beurs voor Toerisme & Recreatie in Wunderland Kalkar. De routes zijn ontworpen door de toeristische organisaties uit de grensregio: het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, Niederrhein Tourismus en het Toeristisch-platform Maasduinen. Alle fietsroutes zijn gebaseerd op het knooppuntensysteem, omdat Kreis Kleve in het voorjaar ook zal overgaan op dit systeem. De eerste vijf nieuwe fietsroutes zijn tussen de 30 km en 80 km lang, waarbij het ook mogelijk is om (delen van) routes te combineren. Later zullen nog eens vijf nieuwe thematische grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes ontwikkeld en gepromoot worden. Kijk voor meer informatie over de beurs op www.touristikmesse-niederrhein.de.

Over Dynamic Borders
Agribusiness, het organiseren van stageplaatsen over de grens en toerisme – dit zijn de drie speerpunten van het INTERREG-project Dynamic Borders. Grensoverschrijdend werken daarbij de volgende gemeenten samen: Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze. Het project met een looptijd tot 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant, evenals het Ministerie van economie, energie, industrie, MKB en ambachten in Noordrijn-Westfalen.

Op weg naar het KEC Picardie

HERHAALDE OPROEP
Wilt u meedenken in een werkgroep?
Bij de voorbereidingen voor het Kind Expertise Centrum (KEC) stellen we de inbreng van betrokkenen zeer op prijs. Met name ouders en omwonenden weten vaak als geen ander hoe bijvoorbeeld de verkeerssituatie ter plekke is. Daarom nodigen we belangstellenden uit om mee te denken in werkgroepen onder leiding van een deskundige. Er zijn drie werkgroepen:

  • verkeersafwikkeling rond het KEC
  • inrichting van het gebied (zoals speelruimte en toegankelijkheid)
  • informatie en communicatie

Wilt u met ons meedenken? Meldt u zich dan aan voor een van de werkgroepen. Dat kan via de intekenlijst op www.gennep.nl/kec.

Het KEC is een nieuw onderwijsgebouw dat gerealiseerd wordt aan de Picardie in Gennep. Het KEC gaat onderdak bieden aan de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide en Mikado en aan Spring Kinderopvang.

Herinrichting Pottenhoek

Op woensdag 23 januari kwamen omwonenden en ondernemers van de historische buurt Pottenhoek bij elkaar in Pica Mare. Hier presenteerde de gemeente een idee voor herinrichting. Het ontwerp is tot stand gekomen na gesprekken met een afvaardiging van omwonenden en ondernemers. In het ontwerp komen veel aspecten samen, zoals de ontstaansgeschiedenis van de buurt, loop- en rijroutes, parkeren, laden en lossen, wateroverlast, groen, spelen en ontmoeten. Na de presentatie gingen de aanwezigen in groepjes in gesprek over de plus- en minpunten van het ontwerp. Er werd actief meegedacht over wat nodig en mogelijk is. De suggesties worden nu beoordeeld en binnenkort teruggekoppeld aan de omwonenden en ondernemers. De herinrichting van de Pottenhoek staat gepland in 2019.

door | jan 29, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest