Publicaties gemeente Gennep week 06

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 06 – 2019

Ideeënhuis Gennep-Zuid

In Gennep-Zuid wordt een woning van woningcorporatie Mooiland tijdelijk omgedoopt tot Ideeënhuis. De woning in de Seringenstraat opent 11 februari 2019 met drie inloopdagen voor buurtbewoners van het stukje Seringenstraat, Langeweg en Asterstraat.

Sommige buurtbewoners geven aan dat er problemen zijn waarvan zij het gevoel hebben dat niemand hier iets aan doet. Reden voor de samenwerkende organisaties – gemeente Gennep, Mooiland, politie, Synthese, Wijkraad Gennep-Zuid – om vanuit de buurt intensief te gaan samenwerken met de bewoners. Zij kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid te vergroten. De organisaties helpen de bewoners om deze ideeën uit te voeren.

Vragenlijst
Als aftrap krijgen alle bewoners een vragenlijst. Hiermee brengen de organisaties in kaart wat er speelt. Een van de vragen gaat over de openingstijden van het huis. Die worden in overleg met de bewoners vastgesteld. Het doel is om eind 2019 een aantal ideeën te hebben uitgevoerd waardoor de leefbaarheid zal zijn toegenomen. De vragenlijst wordt met een informatieflyer huis aan huis uitgedeeld.

Registratie levenloos geboren kind

Wie een kind verliest tijdens of kort na de geboorte, heeft te maken met een intens verdriet. Extra moeilijk kan het zijn dat voorheen levenloos geboren kinderen niet in de basisregistratie personen (BRP) konden worden opgenomen.

Naar aanleiding van een petitie van ouders heeft eind 2018 de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet BRP. Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om een levenloos geboren kind op te nemen in de BRP. Elke ouder bepaalt dit individueel. De gegevens zijn vervolgens alleen zichtbaar voor de ouder zelf en voor de overheid.

Verzoek indienen
Een verzoek voor opname in het BRP doet u aan de gemeente waar u woont. Binnen vier weken krijgt u hierop een reactie. Om uw kind te kunnen registreren in de BRP is er een akte van geboorte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind nodig. De wetswijziging geldt ook voor kinderen die in het verleden levenloos geboren zijn. Is er in het verleden geen akte opgemaakt, dan kunt u die alsnog laten opmaken in de gemeente waar uw kind is geboren. Meer informatie vindt u op www.gennep.nl en op www.rijksoverheid.nl. Gezien de gevoeligheid en complexiteit van het onderwerp, vragen we u telefonisch een afspraak te maken via het klantcontactcentrum van de gemeente via (0485) 49 41 41. Zo kunnen we uw verzoek tot registratie in de BRP zorgvuldig behandelen.

Warmetruienweek: bespaar CO2 en energie!

Verwarm jezelf, niet de wereld. Met dit motto melden elk jaar honderdduizenden Nederlanders zich actief aan voor Warmetruiendag, dit jaar op 15 februari. Wist u dat we met één graad lager maar liefst 6% CO2 en 6% energie besparen? Warmetruiendag zet energiebesparing en de belangrijkste factor daarbij – de mens – in het zonnetje. Warmetruiendag is hét moment in het jaar om stil te staan bij ons energiegedrag en onze energiebesparingssuccessen, slimme innovaties en alledaagse duurzame oplossingen met elkaar te delen.

In gemeente Gennep gaan we graag een stapje verder en organiseren we een Warmetruienweek! Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari dagen we iedereen uit om de verwarming één graad (of meer) omlaag te zetten. Verwarm uzelf met een trui, vest of dekentje, een warme drank en deel uw tips en ervaringen! Volgt u de facebookpagina van de gemeente? Dan kunt u aangeven of u deelneemt aan het evenement Warmetruienweek en deel uw tips met onze inwoners.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

In de periode tussen eind januari en eind februari 2019 ontvangt u het gecombineerde aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen, de waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW) verzorgt het heffen en het innen van de belastingen namens het Waterschap Limburg en 28 gemeenten, waaronder gemeente Gennep. 

Om eventuele vragen van inwoners zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden, worden de aanslagbiljetten verspreid over enkele dagen verstuurd. Daarom kan het zijn dat uw buren het aanslagbiljet eerder of later ontvangen dan u. Heeft u vragen over het aanslagbiljet? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met BSGW via telefoonnummer 088-8420420.

door | feb 5, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest