Publicaties gemeente Gennep week 07

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 07 – 2019

Is uw riool verstopt?

Maak het controleputje op de erfscheiding met de gemeente open. Kunt u het putje niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 494141.

Vol putje: bel de gemeente
Als het putje vol staat, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. Neem in dat geval contact op met de gemeente. Werk dat uitgevoerd wordt zonder onze opdracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Leeg putje: eigen verantwoordelijkheid
Als het putje leeg is, dan zit de verstopping op eigen terrein. U dient dit zelf te (laten) ontstoppen. Deze werkzaamheden zijn voor eigen rekening.

In het buitengebied geldt dat, als er een lampje brandt in de kast van de drukriolering, u ook contact op moet nemen met de gemeente.

Reanimatiecursussen burgerhulpverlening

De belangstelling voor burgerhulpverlening in onze gemeente mogen we gerust groot noemen. Op de winterse dinsdagavond 22 januari 2019 begaven ruim zestig inwoners zich door de sneeuw naar Pica Mare voor de informatieavond.

AmbulanceZorg Limburg-Noord verzorgde de presentatie over reanimeren, het gebruik van de AED en het alarmeringssysteem HartslagNu.

Grotere overlevingskans
Het doel is dat meer vrijwilligers zich aanmelden voor het netwerk ‘Hartveilig Gennep’. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen, hoe meer levens gered kunnen worden. Bij een hartstilstand zijn immers de eerste zes minuten cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst.

Reanimatiecursus
Wie burgerhulpverlener wil worden en niet in het bezit is van een geldig reanimatiediploma of certificaat, kan kosteloos een reanimatiecursus volgen. De eerste cursussen staan gepland in maart. Degenen die zich al hebben aangemeld ontvangen hierover binnenkort bericht.

Alsnog aanmelden
Heeft u zich niet aangemeld als burgerhulpverlener, maar wilt u dat alsnog doen? Dat kan als u in gemeente Gennep woont of werkt. Met een geldig reanimatiediploma of -certificaat kunt u zich direct aanmelden voor het netwerk via www.hartslagnu.nl. Inwoners die nog geen diploma hebben maar bereid zijn een cursus te volgen, kunnen dit doorgeven via hartveilig@gennep.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Francien van der Heijden via (0485) 494141 of hartveilig@gennep.nl.

Aanpak winkelleegstand

Lege etalages: ze maken de winkelstraat er niet gezelliger op. Dat ervaart het winkelend publiek, maar ook de ondernemers die pogen klanten te trekken met een aantrekkelijk aanbod van producten en diensten. Niet voor niets heeft het college als ambitie het Gennepse winkelhart bruisender te maken. Om dat te bereiken, gebeurt er van alles achter én voor de schermen.

Zo was op dinsdagavond 5 februari het tweede overleg met ondernemers en vastgoedeigenaren over het plan van aanpak om de winkelleegstand tegen te gaan. Heel illustratief in het kille, leegstaande Blokker-pand. De aanwezigen werden geïnformeerd over de stappen die een zogenaamde kopgroep van ondernemers, vastgoedeigenaren, makelaardij, financiers in samenwerking met de gemeente heeft gezet. Wethouder Janine van Hulsteijn: “Er is een geheel van acties die ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente samen gaan uitvoeren om het centrum aantrekkelijker te maken en panden weer in te vullen met passende functies. Sommige acties lopen al, andere moeten nog verder in werkgroepen worden uitgewerkt. Daarom is het belangrijk om regelmatig samen in gesprek te gaan.”

Gebiedsprofielen
Het Gennepse winkelgebied is langgerekt. Daarom gaan we meer vanuit de verschillende functies van het winkelgebied denken. Zoals horeca, wonen en winkelen. Van Hulsteijn: “We maken bij winkelen onderscheid tussen ‘runshoppen’ voor de snelle boodschappen waarbij parkeerplaatsen dichtbij van belang zijn, bijvoorbeeld het Europaplein, en ‘funshoppen’ waarbij het meer om de beleving gaat, zoals detailhandel en verkoop van ambachtelijke producten. Denk hierbij aan de Niersstraat en een deel van de Zandstraat. Wanneer je zulke functies dichterbij elkaar brengt, versterken de ondernemingen elkaar. Met een groter aanbod trek je immers meer publiek.”

Begeleiding ondernemers en vastgoedeigenaren
“Van ondernemers wordt gevraagd om breder dan hun eigen onderneming te denken. Dat is niet altijd gemakkelijk”, aldus Van Hulsteijn. “De gemeente begeleidt vanuit dit oogpunt al enkele ondernemers en vastgoedeigenaren in hun plannen en mogelijkheden voor de toekomst. We hebben hierbij de expertise van Seinpost ingeschakeld, een adviesbureau voor winkelstraatmanagement. Zij hebben veel ervaring en goede resultaten geboekt met soortgelijke situaties. Ook een architect en
stedenbouwkundige zijn hierbij betrokken om mee te denken met de vastgoedeigenaren. En we zijn met de provincie in overleg.”

Ondernemersvereniging
De Ondernemers Vereniging Gennep (OVG) is ook een belangrijke samenwerkingspartner. Van Hulsteijn: “Waar wij kansen zien voor winkels of horeca, rollen wij samen met de OVG de rode loper uit voor ondernemers om ze te begeleiden bij hun zoektocht naar een geschikt pand of door ze met onze expertise te helpen bij het aanscherpen van hun ondernemingsplan. Dus wie plannen heeft, kan contact opnemen met het Bedrijvenloket van de gemeente!”

Promotie
“En tegelijkertijd met deze plannen”, vervolgt Van Hulsteijn, “maken we ook werk van de promotie. Onze inwoners weten als geen ander wat onze gemeente zo prachtig maakt. We willen hen dan ook betrekken in het opschrijven van het verhaal van Gennep: waarvoor moeten mensen uit de regio naar onze gemeente komen? Gennep heeft zoveel te bieden! Gezellige horeca, winkels, historie, cultuur en natuur én ruimschoots gratis parkeergelegenheid.”

Hondenspeelplaats Kalboerstraat

Hondenoverlast – vooral hondenpoep – wordt vaak als een van de grootste ergernissen genoemd in onze gemeente. Daar willen we in Gennep graag iets aan doen. Zo rijdt de poepzuiger vaker door de gemeente. En we vertellen vaker en duidelijker dat er in Gennep een opruimplicht geldt. We gaan meer handhaven en er komen meer voorzieningen.

Voor 2020 wordt er voor iedere kern in Gennep één hondenspeelplaats aangewezen. De exacte locaties zijn in overleg met bewoners bepaald en nu vastgesteld. In Gennep-West wordt het grasveld aan de Kalboerstraat aangewezen als tweede hondenspeelplaats in Gennep, na de Picardie. Over een derde locatie in Gennep is de gemeente in gesprek met bewoners. In Milsbeek, Heijen en Ottersum zijn al eerder locaties voor hondenspeelplaatsen aangewezen. Inwoners van Ven-Zelderheide hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan zo’n speelplaats.

door | feb 12, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 69)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 70)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad