Publicaties gemeente Gennep week 11

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 11 – 2019

Pagepark wordt afgerond

Duurzame woningen en ruimte voor groen

Pagepark wordt eindelijk afgerond. Op maandag 11 maart 2019 tekenden Peter de Koning, burgemeester gemeente Gennep en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling de overeenkomst voor de laatste fase van het nieuwbouwplan. Er komen acht sociale huurwoningen, twintig twee-onder-een-kapwoningen en zesentwintig vrije kavels waarop mensen hun eigen ontwerp kunnen bouwen. 

Om het aangepaste stedenbouwkundige plan te realiseren, is een kleine wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierna start de inrichting van de Rijssenbeeklaan. Wethouder Rob Peperzak: “Het is niet wenselijk dat er al jaren een bouwweg ligt waar dagelijks veel bewoners per auto of fiets passeren. Daarom ben ik blij met deze stap en geven we voorrang aan het inrichten van deze belangrijke ontsluitingsweg van de wijk. Het wordt een groene laan die qua uitstraling past bij het ruime karakter van het Pagepark.” Midden in het Pagepark blijft ruimte voor groen met bomen en ruimte om te spelen. Gosse Dousma: “Ik ben er trots op dat wij met dit nieuwe plan een oplossing hebben gevonden waarin de belangen van de bewoners van Pagepark voorop staan.“

Duurzaam bouwen
De woningen die in het centrale deel – ter hoogte van het speelveld – gebouwd gaan worden, gaan in het voorjaar van 2019 in de verkoop. Dat geldt ook voor de vrije kavels. Alle woningen worden duurzaam gebouwd, conform landelijke regelgeving. Peperzak: “Dat betekent onder meer gasloos, met zonnepanelen en warmtepompen. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie een duurzame gemeente te zijn.”

Vernieuwde raadzaal

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een opknapbeurt van de raadzaal in het oude stadhuis aan de Markt in Gennep. De eerste fase is nu afgerond. De gehele raadzaal is opnieuw geschilderd en voorzien van nieuw meubilair en audiovisuele apparatuur. Door het plaatsen van camera’s zijn de raadvergaderingen nu ook rechtstreeks te volgen via Gennep News.

Tweede fase
De tweede fase start in augustus, als de natuur daar klaar voor is. Als de ooievaars met hun jongen zijn vertrokken, de vleermuizen hun jongen hebben gezoogd en zich klaarmaken voor de winter wordt de buitenzijde van het stadhuis aangepakt. Het dak wordt voorzien van nieuwe leien, het schilderwerk aan de buitenzijde vernieuwd, het zand- en natuursteen gerepareerd en de zolderruimte wordt opgeknapt en ingericht als overleg- en inspiratieruimte. Als laatste wordt de kelder met zijn gewelven aangepakt en wordt er een ontmoetingsruimte voor Stichting Monarch ingericht.

Omleidingsroute via Zwarteweg

Van 11 maart tot en met uiterlijk 22 maart voert gemeente Berg en Dal snoeiwerkzaamheden uit op de Mooksebaan in Groesbeek. Om het werk snel en veilig uit te kunnen voeren, wordt deze weg op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten. Auto’s en motoren worden omgeleid via de Zwarteweg in Milsbeek.

Geef een inkijkje in uw beroep en help vmbo’ers bij hun keuze!

Nergens moeten jongeren al zo vroeg een belangrijke beroepskeuze maken als op het vmbo. Een goede beroepskeuze leidt tot vakfocus, toekomstperspectief en economische zelfredzaamheid. Daarom wordt op donderdag 16 mei 2019 de eerste editie van het beroepenfeest van Land van Cuijk en Maasduinen On Stage georganiseerd in het Inspyrium in Cuijk.

On Stage is een project, waarbij vmbo-leerlingen leren om een duurzaam en lokaal ondernemersnetwerk op te bouwen voor de toekomst. Tijdens het beroepenfeest ontmoeten zo’n 250 beroepsbeoefenaars en zo’n 900 leerlingen van het Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer elkaar op een feestelijke wijze. Door met elkaar in gesprek te gaan over het vak en de werkdag van de beroepsbeoefenaar, krijgen de leerlingen een beter beeld van de diverse beroepen.

Doe dag
Als er een klik is tussen de leerling en de beroepsbeoefenaar, worden er visitekaartjes uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor de Doe Dag, die ongeveer twee weken later plaatsvindt. Op de Doe Dag brengen de leerlingen een bezoek aan de beroepsbeoefenaar, zodat zij zelf kunnen ervaren wat het werk precies inhoudt.

Doet u mee?
Heeft u een leuk beroep en wilt u de leerlingen helpen door een inkijkje te geven in uw werk? Meld u dan aan op www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl. U hoeft hiervoor geen erkend leerbedrijf te zijn. Het enige wat nodig is, is enthousiasme en informatie over uw beroep en de mogelijkheid om de leerlingen, waarmee u een match heeft, eenmalig op werkbezoek te ontvangen.

Of u nu automonteur, advocaat, KNO-arts of kapper bent; iedereen is van harte welkom, want dromen mag bij On Stage!

Video-ad
In gesprek over de vluchteling, mijn medemens

Op zondag 17 maart gaat Yasmin Verschure met belangstellenden in gesprek over haar ervaringen met vluchtelingen en het gezicht achter hen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ontmoeting en in samenwerking met BiblioPlus.

Tijdens deze middag zal Yasmin Verschure vertellen over haar ontmoetingen met vluchtelingen op onder meer het Griekse eiland Lesbos. Daarbij laat zij ook filmbeelden zien. Haar ervaringen beschreef zij in het boek ‘Volk van mijn Volk, gezicht achter de vluchteling‘. 

Kijk voor meer informatie op de website van Yasmine: www.yasminverschure.nl

De lezing begint zondag 17 maart om 14.30 uur in de Kenniskeuken (benedenverdieping van de bibliotheek Gennep). Toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Burgemeester en wethouders op bezoek in Huys Heijen

Op 5 maart bracht het college van B&W een bezoek aan Huys Heijen. Deze locatie biedt onderdak aan arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp en vormt op veel plaatsen in het land een uitdaging. Dat geldt ook voor gemeente Gennep. We hebben arbeidsmigranten nodig, met name voor werkzaamheden in productieprocessen. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor een goede woonsituatie van deze groep.

Kleinschalig
Tijdens het bezoek konden burgemeester en wethouders met eigen ogen zien hoe Huys Heijen invulling geeft aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Familie Roovers, eigenaar van de locatie, pleit voor kleinschalige oplossingen die voldoen aan de zogeheten SNF-norm. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Huys Heijen is een locatie met zo’n certificaat. Dat houdt in dat wordt voldaan aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Voor het college was het goed om te zien dat arbeidsmigranten een goed onderdak hebben in Huys Heijen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de monumentale uitstraling van de locatie.

Werkzaamheden fietstunnel Weverstraat van start

Eind januari 2019 heeft de gemeente aannemer Roelofs de opdracht gegeven voor het ontwerpen en realiseren van de fietstunnel en de reconstructie van de Weverstraat. De voorbereidende werkzaamheden worden in de week van 11 t/m 15 maart uitgevoerd.

De fietstunnel en de reconstructie van de Weverstraat worden in de tweede helft van 2019 gerealiseerd. In verband met de Flora- en faunawet worden er rondom de rotonde Brabantweg-Weverstraat nu al een aantal bomen en lage beplanting verwijderd. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 13 en donderdag 14 maart vanaf 7.00 uur.

Doorgaand verkeer zal hier weinig tot geen hinder van ondervinden. Voor de veiligheid en doorstroming van fietsers worden verkeersregelaars ingezet. Omwonenden kunnen enige geluidshinder ervaren.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap. U heeft per post uw stempas ontvangen.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Machtig dan iemand anders. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/volmacht.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/kiezerspas.

door | mrt 12, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest