Publicaties gemeente Gennep week 13

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 13 – 2020

Geen feestelijke boomfeestdag

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon de feestelijke boomfeestdag op woensdag 18 maart niet doorgaan. In plaats hiervan de boomfeestdag zijn er maandag 16 maart vijf bomen geplant bij de flat aan de Brabantweg. Ook zijn de boompalen geplaatst die door de kinderen van de Mikado-school beschilderd zijn.

Geen weekmarkten

In alle 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg worden de komende tijd geen weekmarkten meer gehouden. Dat geldt ook voor Gennep. Zoals bij alle maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus is ook in dit besluit de gezondheid van inwoners en verkopers voorop gesteld. Het is moeilijk om bij een weekmarkt de regel ‘niet meer dan 100’ en 1,5 meter afstand voor elkaar te krijgen.

Gemeentenieuws voortaan in Maas- en Niersbode

Vanaf volgende week, dinsdag 31 maart, publiceert gemeente Gennep de gemeenteberichten in de Maas- en Niersbode. Zo ontvangt u wekelijks het nieuws en de bekendmakingen van de gemeente weer in uw brievenbus.

Na een aanbesteding koos gemeente Gennep voor de Maas- en Niersbode, nadat weekblad VIA Gennep werd opgeheven. Naast huis-aan-huis bezorging ligt de krant ook op diverse afhaallocaties in de gemeente. Uiteraard wordt de krant niet bezorgd in brievenbussen met een NEE-NEE-sticker.

Meer informatie vindt u op www.gennep.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwe digitale nieuwsbrief van de gemeente. Deze bevat dezelfde inhoud als de gemeenterubriek in de krant.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 49 41 41 of communicatie@gennep.nl. Voor vragen over de bezorging van de krant verwijzen we u naar de contactgegevens op pagina 3 in deze krant.

Gewijzigde afvalinzameling

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er wijzigingen voor de afvalinzameling in onze gemeente.

Geen papierinzameling
De komende weken vindt er geen huis-aan-huis papierinzameling plaats tot en met in ieder geval 6 april. De permanente containers (van SV Milsbeek en bij het milieustation) en tijdelijke containers (iedere zaterdag in Ottersum en één keer per drie weken in Ven-Zelderheide, St. Caecilia) blijven gewoon in gebruik. Het milieustation is volgens de gebruikelijke openingstijden geopend. Doordat veel mensen nu thuis opruimen of in de tuin werken, kan het drukker zijn dan normaal. We vragen u om voldoende afstand te houden van elkaar.

Overig
Daarnaast vindt er zaterdag 4 april geen inzameling plaats van het Klein Chemisch Afval op de vaste standplaatsen. De compostactie van 29 maart tot en met 10 april en Gennep Schoon op 4 april gaan niet door en worden verplaatst naar een ander moment. De inzameling van restafval, gft en pmd gaat gewoon door. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/afvalinzameling.

Informatie coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Op www.gennep.nl/corona vindt u algemene informatie over het coronavirus. Ook informeren wij over tijdelijke wijzigingen in onze dienstverlening, zoals de afvalinzameling. Op een aparte pagina informeren we ondernemers over maatregelen en het aanvragen van noodsteun voor zzp’ers.

Open brief aan inwoners
Burgemeester Van Beek richtte zich in een brief tot alle inwoners. Deze brief vindt u ook op onze website.

Waterschap en gemeente Gennep aan de slag met Tielebeek

De gemeente Gennep en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met de Tielebeek. Daarvoor hebben burgemeester Willibrord van Beek en waterschapsbestuurder Arnold Jansen maandag 23 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend, op 1,5 meter afstand van elkaar. De werkzaamheden vinden dit en volgend jaar plaats. Na oplevering van het project is het bekensysteem klimaatbestendig en duurzaam.

Meanderen
In die periode wordt de Tielebeek opnieuw ingericht, zodat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast wordt de bestaande riooloverstort aan de Rozenbroek in Milsbeek aangepast. De Tielebeek voldoet op dit moment nog niet aan de functie van Natuurbeek en de Kaderrichtlijn Water. Dat is de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Ook de overstort van het gemeentelijk rioolstelsel voldoet daar niet aan.
Kijk voor meer informatie over het project en de werkzaamheden op www.waterschaplimburg.nl.

Digitale nieuwsbrief gemeentenieuws

De gemeente start met een digitale nieuwsbrief voor inwoners. De nieuwsbrief bevat dezelfde berichten als de gemeenterubriek in de krant: nieuws en bekendmakingen. De gemeente onderzocht van half februari tot begin maart de behoefte aan een digitale nieuwsbrief. 412 inwoners vulden de vragenlijst in, nadat zij uit een willekeurige steekproef een uitnodigingsbrief hadden ontvangen.

De belangstelling is groot
70% zegt graag een digitale nieuwsbrief te ontvangen. Bijna 300 deelnemers aan het onderzoek meldden zich al aan voor de nieuwsbrief. Wilt u ook de wekelijkse nieuwsbrief per e-mail ontvangen? Meld u dan aan op www.gennep.nl/digitalenieuwsbrief. We streven ernaar de eerste nieuwsbrief begin april te versturen. Vanwege de extra drukte rondom de coronacrisis kan dit enige vertraging oplopen. Bent u benieuwd naar alle uitkomsten van het onderzoek? Kijk daarvoor ook op onze website.

De winnaars zijn bekend
Onder de deelnemers aan het onderzoek verloot de gemeente drie Gennepse cadeaupakketjes. De loting heeft inmiddels plaatsgevonden. De winnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Verlenging periode zienswijze Lob van Gennep

Eerder is bekend gemaakt dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Lob van Gennep tot en met 24 maart ter inzage ligt en u een zienswijze kunt indienen. Door de maatregelen tegen het coronavirus worden de mogelijkheden voor onderling overleg beperkt en daarom wordt de periode voor het indienen van een zienswijze verlengd. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Inzien NRD
De NRD en overige informatie kunt u nog steeds digitaal inzien op www.platformparticipatie.nl/lobvangennep en www.lobvangennep.nl. De NRD ligt tot en met 21 april 2020 ter inzage op de locaties die op deze websites zijn genoemd. Kunt u door de nieuwe maatregelen de locatie niet bezoeken? Neem dan contact op met de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via het telefoonnummer 070 456 89 99. Ook voor een mondelinge zienswijze of voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de Directie Participatie.

 

 

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 15

Publicaties gemeente Gennep week 15

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 15 - 2020 Stichting IKL en gemeente Gennep gaan samen aan de slag om het buitengebied te verfraaien. Afgelopen jaren was het een groot succes en daarom wordt ook dit jaar weer bloemzaad uitgegeven om te zorgen voor...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 14 - 2020 Beste inwoners van onze mooie gemeente Mook en Middelaar, Het coronavirus beheerst op dit moment ons dagelijks leven en dat zal helaas nog wel enige tijd duren. Dit merken alle inwoners van...

Publicaties gemeente Bergen week 14

Publicaties gemeente Bergen week 14

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 14 - 2020 Afkoppelen loont, vraag subsidie aan Beperk uw bezoek aan het milieupark Bergen, hart van Nationaal Park De Maasduinen Dijkversterking Well Infographic Noodverordening corona Nestkastjes voor mezen voor...

door | mrt 24, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht