Publicaties gemeente Gennep week 16

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 16 – 2020

Blijf lezen via de ThuisBieb-app

Vanwege de coronacrisis zijn helaas ook alle bibliotheken gesloten. Gelukkig is er nu de ThuisBieb-app met een uitgebreid aanbod e-books en luisterboeken. Om alle thuisblijvers extra leesvoer te bieden, zijn er 100 gratis e-books aan de app toegevoegd. Deze zijn ook beschikbaar voor niet-leden.

De ThuisBieb blijft in elk geval tot 10 mei open. De app voor iOS is beschikbaar in de App Store. De app voor Android in de Google Playstore volgt binnenkort. BiblioPlus, de bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen, gaat oudere leden telefonisch ondersteunen bij vragen.

De gemeenteraad vergadert

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Dinsdag 14 april 2020 om 20.00 uur vindt er een digitale besluitvormende raadsvergadering plaats over o.a. onderstaande onderwerpen:

  • Arbeidsmarktvisie Gemeente Gennep 2020
  • Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg
  • Bedrijventerreinenvisie
  • Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2019
  • Bestemmingsplan ‘Karrevenseweg 2, Heijen’
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz met ingang van januari 2020

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staat de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt uitgezonden via de website van de gemeente en via Gennep News.

Evenementenbeleid

Onze gemeente kent een rijk aanbod aan evenementen. Het organiseren van evenementen en festiviteiten past onze inwoners goed. Evenementen dragen bij aan een levendige, leefbare en gezellige gemeente. Belangrijk hierbij is dat de balans bewaakt wordt tussen levendig en leefbaar. Omdat die balans beter te kunnen bewaken, is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld.

Gesprekken met organisatoren, omwonenden en ondernemers
Het nieuwe beleid geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden van geluid, locaties en faciliteiten rondom evenementen. Het beleid is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met organisatoren van evenementen, omwonenden en ondernemers. Er is onder andere een maximum aantal geluidsbelastende evenementen per locatie per jaar vastgesteld. Ook wordt de administratieve last voor organisatoren verminderd.

Aangepaste Lintjesregen, herdenking 4 mei en viering 5 mei

Als gevolg van het coronavirus en de maatregelen die gelden, worden activiteiten afgelast of vinden ze plaats in een aangepaste vorm.

Lintjesregen 24 april
De uitreiking van de lintjes kan niet plaatsvinden op 24 april. De namen van de gedecoreerden worden in een speciale editie van de Staatscourant gepubliceerd op 24 april. De burgemeester belt de gedecoreerden persoonlijk om ze te feliciteren. Later dit jaar komt er een moment waarop alle lintjes uitgereikt worden. Wanneer dit plaatsvindt is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Dodenherdenking 4 mei
De gezamenlijke herdenking van 4 mei gaat niet door. Voor hen die hun dierbaren willen herdenken is dit een emotionele en pijnlijke situatie. Burgemeester Van Beek staat deze avond op een waardige en verantwoorde manier stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsdag 5 mei
Het Bevrijdingsfestival op 5 mei in het Landgoed Roepaen is afgelast. Verschillende culturele verenigingen in de gemeente waren de afgelopen maanden druk bezig met de voorbereidingen voor het bevrijdingsfestival. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei kijkt naar een alternatieve invulling van de herdenkingen en vieringen in het kader van 75 jaar vrijheid. Ook wordt gekeken of een deel van de viering verplaatst kan worden naar een later moment dit jaar.

Vlag uithangen
Als blijk van eerbied en respect verzoeken wij u op 4 mei de vlag halfstok te hangen (vanaf 18.00 uur tot zonsondergang). Op 5 mei mag de vlag in top.

Projectteam Lob van Gennep blijft bereikbaar voor vragen

Het coronavirus raakt iedereen. Ook het project Lob van Gennep. Om iedereen de mogelijkheid te blijven bieden om vragen te stellen, organiseren we dit digitaal en telefonisch.
U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

  • Vul het formulier op de website www.lobvangennep.nl in.
  • Stuur een mail naar info@lobvangennep.nl.
  • Bel naar 088 – 88 90 354.
  • Via de chatfunctie op onze Facebookpagina.

Waar zijn we op dit moment mee bezig?
De zienswijzen die we tot dusver hebben ontvangen, worden op dit moment behandeld en later gebundeld in de Nota van Antwoord. Daarnaast zijn ook de technische onderzoeken naar de drie kansrijke alternatieven in gang gezet.

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan op de website www.lobvangennep.nl of volg Lob van Gennep op Facebook en Twitter: @LobVanGennep.

Reparatiewerkzaamheden Zwarteweg

Op vrijdag 17 april worden aan de Zwarteweg binnen de bebouwde kom in Milsbeek reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Dwarsscheuren in het asfalt worden met gietasfalt afgedicht. Voor de fietsstroken wordt rood asfalt gebruikt en voor de middenstrook zwart asfalt. De weg blijft open. Tijdens de werkzaamheden is er een rijstrookafzetting met actiewagens en verkeersregelaars.

Verhardings- en bodemonderzoek
Tussen 7 en 9 april is een verhardings- en bodemonderzoek uitgevoerd op de rijbaan, fietspaden en bermen langs de Zwarteweg, binnen en buiten de bebouwde kom. Dit onderzoek is noodzakelijk voor het omvormen van de Zwarteweg buiten de bebouwde kom van een 80 km naar een 60 km per uur weg. Die werkzaamheden starten in juni dit jaar. Op termijn wordt de Zwarteweg binnen de bebouwde kom omgevormd van een 50 km naar een 30 km per uur weg.

Door het nemen van deze maatregelen aan de Zwarteweg en de aanleg van de Verbindingsweg vergroten we de verkeersveiligheid in Milsbeek.

Vragen over zorg, welzijn en leefbaarheid?

De dorps- en wijkondersteuners helpen u graag!
Vorige week is een huis-aan-huis flyer verspreid met de contactgegevens van alle dorps- en wijkondersteuners in onze gemeente. Zij helpen u graag met vragen over zorg, welzijn en leefbaarheid. Ook met vragen over of door de coronacrisis kunt u bij hen terecht. De contactgegevens vindt u op www.gennep.nl/dorpswijkondersteuners.

Actualisatie gemeentegids 2020/2021 van start

Deze week start Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor de nieuwe gemeentegids van Gennep. Heeft u een vermelding met e-mailadres in de huidige gids? Dan ontvangt u binnenkort een e-mail met een persoonlijke code om uw gegevens te controleren en naar wens aan te passen. Heeft u een vermelding zonder e-mailadres? Dan wordt u telefonisch benaderd door Akse Media.

Heeft u nog geen vermelding en wilt u uw organisatie of vereniging op laten nemen in het adressenoverzicht in de gids? Stuur dan een e-mail naar redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Gennep). U kunt het ook telefonisch doorgeven via 0223-673010 (redactie Akse Media) of schriftelijk aan Postbus 6033, 1780KA Den Helder (t.a.v. Gemeentegids Gennep).

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressenoverzicht kunt u tot en met 22 mei 2020 doorgeven.

Actuele informatie coronavirus

Op www.gennep.nl/corona vindt u algemene informatie over het coronavirus. Ook informeren wij over tijdelijke wijzigingen in onze dienstverlening, zoals de afvalinzameling.

Stand van zaken Tozo
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Vooruitlopend op de definitieve regeling van het Rijk startte gemeente Gennep vanaf 20 maart met het verzamelen van de aanvragen. Inmiddels zijn bijna 300 aanvragen ontvangen. De aanvragers, die voldoen aan de voorwaarden, hebben een voorschot van € 1.050,- ontvangen. De definitieve hoogte van de uitkering wordt later verrekend.

Platforms voor arbeidsbemiddeling
Heeft u door de coronacrisis een tekort aan arbeidskrachten? Of heeft u juist te weinig werk voor uw medewerkers? In onze regio zijn er twee platforms die vraag en aanbod van personeel bij elkaar brengen. Kijk op www.gennep.nl/arbeidsbemiddeling.

Online MKB-Limburg ondernemersplatform
Om u te ondersteunen in de coronacrisis, heeft MKB-Limburg in samenwerking met haar partners een interactief platform opgezet. Het platform brengt ondernemers en experts bij elkaar en biedt informatie, een forum en een trainingsprogramma Crisismanagement. Deelname is gratis voor alle ondernemers in Limburg, na aanmelden via www.mkblimburgondernemersplatform.nl.

 

 

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | apr 14, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad