Publicaties gemeente Gennep week 21

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 21 – 2019

Wecycle: win een sponsorcheque van € 1000

Door recycling van gebruikte apparaten blijven grondstoffen behouden, komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Gemeente Gennep werkt al jaren samen met Wecycle, om het inleveren van afgedankte apparaten en lampen te stimuleren. Met de inleveractie help je niet alleen het milieu, maar ook een lokaal goed doel of club!

Win een Wecycle Sponsorcheque
Zo doe je mee:

  1. Verzin een inzamelactie voor afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en/of kapotte lampen.
  2. Gebruik het gratis promotiemateriaal op www.wecycle.nl/inleveren.
  3. Lever de afgedankte kleine elektrische apparaten, armaturen en kapotte lampen in bij het Milieustation in Heijen.
  4. Maak een foto of kort filmpje van het inlevermoment.
  5. Stuur de inleverfoto (of filmpje) samen met een beschrijving van je actie in via www.wecycle.nl/inleveren of per post naar Wecycle. Insturen kan t/m zondag 9 juni 2019.

De 25 leukste, opvallendste of creatiefste inzendingen worden beloond met een Wecycle Sponsorcheque van 1.000 euro voor de opgegeven club of lokaal goed doel. Ook zijn er 100 troostprijzen: bloemenbonnen t.w.v. 25 euro om iemand te bedanken voor de inzet voor de club of lokaal goed doel. Kijk voor alle actievoorwaarden op www.wecycle.nl/inleveren.

Ontvang een gratis spel
Staat u 26 mei op de rommelmarkt in Gennep en heeft u een apparaat niet verkocht? Lever het in bij het Milieustation en ontvang een gratis Wecycle Recycle Memo-spel (op=op)! Kijk op www.gennep.nl/afval voor meer informatie over afvalinzameling en de openingstijden van het Milieustation in Heijen.

Informatieborden voor verenigingen

Gemeente Gennep krijgt nieuwe informatiezuilen en posterboxen waarop verenigingen en andere organisaties aankondigingen kunnen doen. Hiermee komt een einde aan de wirwar van allerlei borden zoals portaalborden, spandoekframes en sandwichborden. Het college heeft hier onlangs een besluit over genomen. De nieuwe borden worden in twee fases geplaatst. Voor reeds ingediende aanvragen van organisaties geldt een overgangsperiode.

Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 28 mei van 19.00 tot 21.00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst over deze nieuwe informatieborden. Wethouder Janine van Hulsteijn en Chris Jordans zijn deze avond ook aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in de kamers Heijen en Milsbeek van het gemeentekantoor, bereikbaar via de ingang Torenstraat. Verenigingen en andere organisaties die eerder een aanvraag voor het plaatsen van borden hebben gedaan, hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. Ook andere
belangstellenden zijn deze avond welkom. Voor meer informatie verwijzen we naar www.gennep.nl/aankondigingsborden.

Lintje voor 50 jaar vrijwilligerswerk

De Zonnebloem afdeling Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide vierde afgelopen zaterdag het 50-jarig jubileum. Hierbij reikte burgemeester De Koning een koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Nass-Holtermans, voor het vrijwilligerswerk dat zij al sinds de oprichting in 1969 doet. Ook is ze sinds 2010 vrijwilligster bij Stichting Dichterbij, waar ze tot aan haar pensioen als
verpleegster werkte.

Tijdens de jubileumviering in ’t Trefpunt in Milsbeek werden in totaal zeven jubilarissen gehuldigd. Er werd geproost en genoten van muziek en een gezamenlijk diner.

Bermen maaien

Door het afwisselende weer in de afgelopen weken is het gras flink omhoog geschoten. Daarom gaan we de bermen weer maaien. In de periode van 20 mei tot 15 juli komen alle bermen en ruw graslocaties in de gemeente aan de beurt, zowel binnen en buiten de bebouwde kom. Dit kan enige hinder opleveren voor het verkeer, waarvoor we uw begrip vragen.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Deze behaarde rupsen worden in mei, juni en juli op eikenbomen aangetroffen en kunnen klachten veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen. De gemeente laat de rupsen preventief bestrijden door een bedrijf dat met een effectief bestrijdingsplan de overlast zoveel als mogelijk beperkt.

Heeft u de eikenprocessierups gezien in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente via (0485) 494141 of via de website bij ‘Melding doen’. Heeft u de eikenprocessierups in uw tuin of ander particulier eigendom gezien? Neem dan contact op met een bedrijf dat de rups kan bestrijden.

Geraniums sieren Gennep

Sinds IJsheiligen prijken de geraniums weer aan de lantaarnpalen. Op 15 mei hingen de medewerkers van Buitenwerk 120 bakken aan 60 lantaarnpalen in de kern van Gennep, Spoorstraat, Zandstraat, Jan Lindersplein, Torenstraat en Niersstraat. Zoals elk jaar zorgen ze voor een fleurige en welkome uitstraling van onze gemeente. En een gevoel van trots bij de medewerkers van Groenbedrijf Milsbeek!

De geraniums worden in januari door Groenbedrijf Milsbeek (Dichterbij) in de kas opgekweekt. Hier telen zij ook allerlei groenten. De geraniumbakken hebben een reservoir waaruit de geraniums hun water halen. Deze worden door Buitenwerk wekelijks bijgevuld met een beetje meststof. In het najaar, ten tijde van de Gennepse kermis, brengt Buitenwerk de geraniumbakken weer terug naar Milsbeek.

Goede Doelen Week wederom succesvol

De opbrengst van de tweede Goede Doelen Week in Gennep, de gezamenlijke collecte voor 13 landelijke fondsen, kent een nog íets hoger opbrengst dan in 2018. Dankzij de inzet van bijna 100 collectanten is een bedrag van €20.442,46 opgehaald. Dit is het totaal van de enveloppen die huis-aan-huis werden opgehaald, enveloppen die bij Bruna werden ingeleverd en de bedragen die per bank zijn overgemaakt.

“Opnieuw een resultaat waar we als organisatie trots op zijn”, aldus Toon Schimmel, penningmeester in het bestuur van de Goede Doelen Week Gennep. “Namens de coördinatoren van de deelnemende fondsen willen we via deze weg alle Gennepenaren hartelijk danken voor hun donaties en alle collectanten voor hun inzet tijdens de Goede Doelen Week. En niet te vergeten de sponsoren die dit mede mogelijk maakten.” Op de website www.gdw-gennep.nl is de opbrengst per fonds terug te vinden.

Collectanten
Wilt u in 2020 helpen met collecteren, of de Goede Doelen Week op een andere manier ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar collectanten@gdw-gennep.nl.

door | mei 21, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Publicaties gemeente Bergen week 42

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 42 - 2019Commissievergadering oktober 2019Gratis Jekko Individuele inkomenstoeslag 2019 Raadsvergadering 21-10-2019 Verplichte publicaties Vrijwilligerszorg dementie [adrotate...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 42

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 42 - 2019 Op vrijdag 4 oktober is de jaarlijkse Dag van de Ouderen in onze gemeente gehouden in gemeenschapshuis MFC de Koppel in Middelaar. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de...

Publicaties gemeente Gennep week 42

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 42 - 2019 Burgemeester Peter de Koning neemt na zeven jaar afscheid als burgemeester van gemeente Gennep. De gemeente biedt de burgemeester als dank voor zijn inzet een tot ziens-bijeenkomst aan....

Weys - speciaal
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest