Publicaties gemeente Gennep week 22

Publicaties gemeente Gennep week 22

door | mei 30, 2017 | Gemeente Gennep, Publicaties | 1 reactie

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 22 – 2017

Biologische ziektebestrijding fruitbomen >>>>

De Hoogstambrigade Ven-Zelderheide organiseert, i.s.m. de gemeente Gennep en IKL, een instructieavond in het, op biologische wijze, bestrijden, van ziekten in fruitbomen. Tijdens de instructieavond worden de meest voorkomende aantastingen behandeld. Locatie: hoogstamboomgaard schuin t/o Hogeweg 34, 6599 CL Ven-Zelderheide.

Datum en tijdstip: maandagavond 12 juni, aanvang 18.30 uur

Inwoners uit de gemeente Gennep kunnen zich aanmelden per mail: ikl@ikl-limburg.nl o.v.v. “Ven-Zelderheide”.

Controle hondenbelasting van start >>>>

In de tweede helft van juni gaan controleurs in onze gemeente huis-aan- huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar! Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.

Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina.

BsGW-telefoon: 088 – 8420 420 (hou uw BSN bij de hand)

Kermis in Ven-Zelderheide >>>>

Van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni is het kermis in Ven-Zelderheide. Op de kermis staan de volgende attracties: Lucky Cranes, autoscooters, boksbal, draaimolen, lijntrekspel, hengelsport, schietsalon, een gebakskraam en een snoepkraam.

De kermis is alle dagen geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Lokale woonvisie vastgesteld >>>>

Het college van B&W heeft op 23 mei 2017 ingestemd met de Lokale Woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit 2017 – 2021’. De gemeenteraad is nu aan zet om de Lokale Woonvisie definitief vast te stellen.

De Lokale Woonvisie laat zien hoe we als gemeente (nieuwe) woningbouwplannen in lijn gaan brengen met de (toekomstige) woonbehoefte. Daarnaast vormt de Lokale Woonvisie een basis voor de prestatieafspraken, die we gaan maken met de woningcorporaties Destion en Mooiland en hun huurders. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de duurzaamheid van de woningvoorraad, maar ook wonen gecombineerd met zorg en de leefbaarheid in de buurten en wijken.

Ontvangen zienswijzen

De concept-Lokale Woonvisie heeft van 15 maart tot en met 5 april 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn zeven reacties ontvangen. Deze hebben niet geleid tot ingrijpende wijzigingen van de Lokale Woonvisie.

Rechtsgevolgen

De gemeenteraad stelt de definitieve Lokale Woonvisie vast. Dit gebeurt naar verwachting op 3 juli 2017. Vervolgens is de Lokale Woonvisie ‘zelfbindend’ voor de gemeente. Dit betekent dat we (nieuwe) woningbouwplannen, bestemmingsplannen en beleid op het gebied van wonen zullen toetsen aan de uitgangspunten van de Lokale Woonvisie.

Vierdaagse feestidee? Doe mee >>>>

Ook dit jaar komen op dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse (donderdag 20 juli) weer duizenden wandelaars door onze gemeente. Sinds vorig jaar is het centrum van Gennep in de route van de 50 km-lopers opgenomen, waar dit jaar het 400-jarig bestaan van het stadhuis uiteraard een extra feestje waard is. We roepen alle inwoners op om de route door onze gemeente feestelijk aan te kleden. Denk aan muziek, versieringen en/of activiteiten. Wij hopen er, samen met u, weer een prachtig feest van te maken, voor bewoners en wandelaars!

VersIERDAAGSEpakket en vergoeding

Een leuk idee voor een activiteit of feestelijke aankleding? Dan kunt u in aanmerking komen voor een VersIERDAAGSEpakket van de gemeente Gennep en een eventuele vergoeding voor uw activiteit. Vul het formulier in via www.gennep.nl/vierdaagse. Hier vindt u ook meer informatie over de Vierdaagse, verkeersmaatregelen, vergunningen etc.

Voorjaarsnota 2017 vastgesteld >>>>

Op 23 mei hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep de Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met de nieuwe begroting. De voorjaarsnota is de opmaat hiervoor. Burgemeester en wethouders streven een solide financieel beleid na. De financiële positie van de gemeente is goed. Ook inclusief het nieuwe beleid dat in de Voorjaarsnota is opgenomen, is de begroting 2018 en meerjarenbegroting sluitend, maar er blijft weinig ruimte over. Het college is daarom terughoudend met het oppakken van nieuw beleid.

Lasten alleen trendmatig omhoog

In de voorjaarsnota is onder meer geld opgenomen voor de aanpak van een tweetal fietspaden, de bouwkosten van het Integraal Kindcentrum Picardie en investering in de ICT om de dienstverlening en interne bedrijfsvoering te verbeteren. De gemeente reserveert ook een bedrag voor projecten die een impuls kunnen geven aan het thema vrijetijdseconomie. Geld wordt vrijgemaakt voor innovatieprojecten binnen het sociaal domein en voor het realiseren van garantiebanen. Als gevolg van Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens van inwoners, zijn in de voorjaarsnota ook middelen opgenomen voor een Functionaris Gegevensbescherming, en komen er middelen voor verbetering van het klimaat in het gemeentekantoor in combinatie met een verbouwing. Net als de voorgaande jaren wil het college de lasten voor de inwoners alleen trendmatig verhogen.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk welke keuzes worden gemaakt om de gemeentelijke financiën goed op orde te houden. Op 19 juni staat de voorjaarsnota op de agenda van de raadscommissie. De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 3 juli aanstaande.

Werkzaamheden Oude Panovensweg/Hoevensestraat

In de week van 5 t/m 9 juni worden er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek van de Oude Panovenseweg en Hoevensestraat. Tijdens deze werkzaamheden kan enige overlast ontstaan. Begin juli 2017 worden deze wegen enkele uren afgesloten om een nieuwe slijtlaag op het wegdek aan te brengen. Bewoners en belanghebbenden worden hierover door aannemer Hoogmartens benaderd.

[rns_reactions]

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad