Publicaties gemeente Gennep week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 23 – 2019

Gennep eerste Limburgse gemeente met keurmerk Veilig OndernemenBuitengebied

Op 23 mei nam wethouder Janine van Hulsteijn het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in ontvangst. Het keurmerk staat voor een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit in het buitengebied van Heijen. De samenwerking startte in 2018 in de vorm van een pilot waarbij de gemeente, politie, brandweer, bewoners en
ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zich inzetten voor de strijd tegen criminaliteit in het buitengebied van Heijen.

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Het buitengebied is vaak in trek voor het dumpen van chemisch afval of het huisvesten van hennepkwekerijen in leegstaande schuren. Van Hulsteijn: “Je kunt dit alleen adequaat aanpakken door goede samenwerking tussen álle betrokken partijen. Door korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie wordt informatie beter gedeeld. Ondernemers en bewoners weten immers goed wat er speelt. Zij worden opgeroepen om verdachte zaken direct te melden. Hierdoor kunnen er gerichte maatregelen worden genomen.”

Keurmerk
Het plan van aanpak in Heijen bestond uit een veiligheidsanalyse van het gebied, een inspectie om zwakke plekken in kaart te brengen en een enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsproblemen die spelen. De audit werd afgenomen door keuringsinstituut Kiwa. Zij waren erg te spreken over de Heijense aanpak en het totaal van maatregelen. “De korte lijnen en grote sociale controle vallen hierbij op. Er is bij bewoners nu meer aandacht voor zulke veiligheidskwesties”, aldus de auditeur. Van Hulsteijn: “Het is fijn de bevestiging te krijgen dat we met ieders inzet op de goede weg zijn om criminaliteit in onze gemeente de kop in te drukken. Dit gaan we ook uitrollen in de andere kernen van onze gemeente. De bedrijventerreinen hebben al een Keurmerk Veilig Ondernemen en ook hier nemen de incidenten af.”

Gewijzigde openingstijden

In verband met Pinksteren is het gemeentekantoor op maandag 10 juni de gehele dag gesloten.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 72)
Dunter Flinn wint popprijs

De Gennepse band Dunter Flinn heeft op 30 mei de 33e editie van de Roos van Nijmegen gewonnen, dé jaarlijkse bandcompetitie georganiseerd door Poppodium Doornroosje. Dunter Flinn overtuigde de jury met originele nummers en een goede muzikale uitvoering.

De vier jonge bands Indigo, Sovay, 3000 Pieces en Dunter Flinn versierden de avond met hun zelf geschreven nummers. Het enthousiasme van het publiek voor de bands was groot. De hoofdprijs bestaat uit studiotijd voor een demo- of singleproductie bij BigMouth Music, mastering van de opnames door Gold Soundz Mastering en een band-coachingtraject door De Nieuwe Oost.

Inloopmiddag bedrijventerreinenvisie

Uitnodiging aan ondernemers en vastgoedeigenaren

Gemeente Gennep hecht veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daaronder verstaan we optimaal ondernemen op een veilig, kwalitatief sterk en goed bereikbaar bedrijventerrein. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe, actuele strategie om de bedrijventerreinen verder toekomstbestendig te maken.

Op 16 april vond een inspirerende ontbijtbijeenkomst plaats bij Intos. De inbreng die toen is opgehaald, is door de onderzoekers van Stec Groep verwerkt tot ‘kansenkaarten’ per bedrijventerrein. Daarop staan per terrein de belangrijkste kansen en verbeterpunten op het gebied van onder andere de bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze willen we bespreken met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Loop binnen en praat mee
U bent van harte welkom om tijdens de inloopmiddag de kansenkaarten per terrein te bekijken. Medewerkers van de gemeente en de onderzoekers van Stec Groep geven hierbij uitleg. Graag horen we wat u nog mist aan de kansenkaarten of wat volgens u nog beter uit de verf zou moeten komen. De inloop is vrij, u hoeft geen afspraak te maken. We hopen op uw komst. Bent u verhinderd, maar wilt u wel uw mening geven? Heel graag! Uw reactie of vragen kunt u sturen naar bedrijvenloket@gennep.nl 

Datum: woensdag 26 juni
Tijd: 13.00 – 17:30 uur
Locatie: De Fabriek, De Grens 3 in Heijen

Ooievaartjes geringd

Vorige week werden de drie jonge ooievaars uit het nest bovenop ons oude stadhuis geringd. In het bijzijn van de groentjes van IVN gaf Leo Daanen van STORK uitleg over de ooievaars en haalde hij met een hoogwerker voorzichtig de jongen uit het nest. Daarna gaf hij ze een ringetje en zette ze weer netjes terug. We zijn benieuwd waar de ooievaars de komende tijd wellicht gespot worden!

Voorjaarsnota 2019

Het college van B&W van gemeente Gennep heeft de Voorjaarsnota 2019 vastgesteld. Dit document loopt vooruit op de nieuwe begroting, die in het najaar verschijnt. Uitgangspunt voor de Voorjaarsnota is het collegeprogramma ‘Volle kracht vooruit!’.

Geld voor diverse onderwerpen
Het college reserveert in de Voorjaarsnota onder andere geld voor aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek en voor onderzoek naar een verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271. Ook is geld opgenomen voor het opknappen van de begraafplaats in Gennep en voor activiteiten rond de herdenking van 75 jaar bevrijding. Daarnaast houdt het college rekening met een extra bedrag voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. Dat is nodig om de inzet van de brandweer ook in de toekomst te
kunnen garanderen.

Stijgende kosten jeugdzorg
De gemeente heeft nog altijd een stevige financiële basis. Maar voor de komende jaren verwachten we wel een tekort. Dat komt vooral door de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Dit is niet typisch Genneps, alle gemeenten in het land hebben hiermee te maken. Het Rijk heeft de gemeenten extra geld beloofd. We weten nog niet of dit genoeg zal zijn om de verwachte hoge kosten op te vangen. In het najaar wil het college een begroting voorleggen aan de raad, waarin voor de komende jaren geen tekorten worden verwacht. Het college streeft ernaar de lokale lasten voor de inwoners niet te verhogen.

Raad besluit
De gemeenteraad heeft het laatste woord over de Voorjaarsnota. Tijdens de raadsvergadering van maandag 1 juli a.s. staat dit onderwerp op de agenda. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

door | jun 4, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Publicaties gemeente Bergen week 08

Publicaties gemeente Bergen week 08

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 08 - 2020 Word e-sporter van de gemeente Bergen Bedrijfsbezoek 't Kienderbènkske Berichten Over uw buurt Bob ook met carnaval Gewijzigde openingstijden carnaval Gezocht schoolgidsenivn Honden aan de lijn Hulp bij...

Publicaties gemeente Gennep week 08

Publicaties gemeente Gennep week 08

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 08 - 2020 In 2019 is een start gemaakt met het Netwerk Positieve Gezondheid Gennep. Op donderdag 5 maart wordt hier een vervolg aan gegeven met een netwerkbijeenkomst in Pica Mare in Gennep. Bent u zorgprofessional...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07 - 2020 Herkent u dit als mantelzorger van uw naaste met dementie: Buren, vrienden, familieleden; allemaal willen ze graag helpen en zeggen: ‘Ik doe graag iets voor je hoor, laat maar weten als je wat...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht