Publicaties gemeente Gennep week 23

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 23 – 2020

Aanvraag leerlingenvervoer vóór 15 juni 2020

Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van het vervoer van uw kind naar de basisschool of het speciaal onderwijs. Dit gaat om het schooljaar 2020-2021.

Wanneer komt u in aanmerking?
De regeling is bedoeld voor kinderen die vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke structurele beperking niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer kunnen reizen. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer u meer dan zes kilometer van de dichtstbijzijnde (voor het kind) toegankelijke school woont.

Toetsing
Iedere aanvraag wordt individueel bekeken. Er wordt getoetst of een leerling met de fiets of het openbaar vervoer naar school kan reizen. Daarbij telt ook de inzet mee die we van ouders kunnen vragen, zoals het begeleiden van kinderen in het openbaar vervoer. We zetten alleen aangepast vervoer (taxi) in wanneer de leerling door een structurele beperking, of vanwege de reistijd, niet met het openbaar vervoer kan reizen.

Aanvraag indienen
Denkt u voor het schooljaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor een vergoeding van het vervoer? Dien dan vóór 15 juni 2020 een aanvraag in.

Voortgezet speciaal onderwijs
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening in de vorm van openbaar vervoer of vervoer per fiets als zij hierbij nog begeleiding nodig hebben.

Maakt u al gebruik van leerlingenvervoer?
Voor de leerlingen die nu al gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn de formulieren al verzonden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/leerlingenvervoer.

Afkeursticker op PMD-zak

Bij de inzameling van PMD-afval mag alleen verpakkingsafval worden aangeboden. Andere afvalsoorten in de zak leiden tot hogere verwerkingskosten. Vanaf juni 2020 gebruiken we daarom afkeurstickers. Deze stickers worden op een PMD-zak geplakt wanneer er verkeerd afval inzit, zoals piepschuim. Zo kunnen de medewerkers van de inzameldienst en Buitenwerk zien dat de zak niet vergeten is, maar dat de zak is blijven liggen omdat er verkeerd afval in zit. Een zak met een afkeursticker wordt dan ook niet meegenomen of na de inzamelronde opgehaald.

Heeft uw zak een afkeursticker? Dan moet u het afval zelf sorteren en zorgen dat alleen het PMD-afval in een nieuwe PMD-zak terecht komt. De inhoud van de afgekeurde zak kunt u in de restcontainer doen.

Meer informatie
Op www.doemeemetpmd.nl vindt u informatie over PMD-afval in het algemeen en welk afval in de PMD-zak mag. De belangrijkste regel is dat het verpakkingsafval moet zijn, zoals plastic verpakkingsafval, drankenkartons of blik.

Afsluiting Heijenseweg

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni 2020 is de Heijenseweg, ter hoogte van de rotonde op de Brabantweg, afgesloten wegens werkzaamheden. In opdracht van Gasunie wordt een oude gasleiding verwijderd. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Brabantweg, Randweg en Stiemensweg. Voor fietsers geldt er geen omleidingsroute. Bedrijven en woningen aan de Heijenseweg zijn dan bereikbaar vanaf de Stiemensweg.

Doe geen plastic om bomen

Steeds vaker worden bomen omwikkeld met plastic of tape om de eikenprocessierups te bestrijden. Het aanbrengen van plastic heeft echter geen effect voor de bestrijding. Het zorgt daarnaast voor vervuiling. Ook het aanbrengen van tape werkt niet. Vooral de natuurlijke vijanden en andere insecten worden hierdoor gedood. Natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld vleermuizen en mezen. We verzoeken u om het plastic en het tape van de gemeentelijke bomen te verwijderen.

Wat kunt u wel doen?
Maak de omgeving aantrekkelijk voor natuurlijke vijanden. Zo draagt u bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups. U kunt bijvoorbeeld een mezenkastje ophangen of een strook van uw tuin inzaaien met schermbloemen, zoals fluitenkruid, dille, kervel, boerenwormkruid, wilde peen, pastinaak, duizendblad. Dat hoeft niet per se in de buurt van een eikenboom te zijn.

Maakt u zich zorgen om iemand?

Door de coronacrisis brengen gezinsleden meer tijd met elkaar door. In sommige situaties lopen de spanningen thuis op, waardoor huiselijk geweld kan toenemen. Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Dan kunt u dit melden bij Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Bent u zelf slachtoffer van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of vriend? Neem ook dan contact op met Veilig Thuis. Is er direct gevaar? Bel dan direct de politie via het telefoonnummer 112. Kunt u niet vrijuit kunt spreken of weet u niet hoe u aan kunt geven dat u slachtoffer bent van huiselijk geweld? Gebruik dan het codewoord ‘masker 19’ richting hulpverleners of andere zorgprofessionals.

Team Toegang
U kunt signalen over zorgwekkende situaties ook melden bij Team Toegang van de gemeente. Team Toegang is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 0485 – 49 41 44 (maandag t/m donderdag 8.30 uur – 12.30 uur, vrijdag 8.30 uur – 12.00 uur) en per mail via gemeente@gennep.nl.

Ooievaars geringd

Vorige week werden de drie jonge ooievaars uit het nest bovenop het stadhuis aan de Markt geringd. Leo Daanen haalde, in het bijzijn van andere vrijwilligers van STORK, met een hoogwerker voorzichtig de jongen uit het nest. Daarna gaf hij ze een ringetje en zette ze weer netjes terug. Door ze te ringen kan STORK de ooievaars volgen. Dit levert de stichting gegevens op van hoe ooievaars leven. Zo weten we bijvoorbeeld dat deze vader ooievaar al 12 jaar voor nieuw leven zorgt op het stadhuis. We zijn benieuwd waar ze de komende tijd wellicht gespot worden!

Verlenging Tozo

Per 1 juni 2020 wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) in een tweede steunpakket door het Rijk verlengd. Echter gelden er andere voorwaarden dan in het eerste steunpakket. Een belangrijk verschil tussen het eerste en tweede steunpakket, is dat vanaf 1 juni het inkomen van uw partner meetelt. Als uw gezamenlijk inkomen hoger is dan € 1.503,- heeft u geen recht op Tozo. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden van verlengen, stoppen of nieuwe aanvragen op www.gennep.nl/tozo.

Videopresentatie haven Heijen

Bekijk de videopresentatie over het voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding haven Heijen op www.gennep.nl/havenheijen. Via deze pagina kunt u zich aanmelden voor de online gesprekstafels. Aanmelden kan nog tot 5 juni.

Videopresentatie verkeersmaatregelen Zwarteweg

In het derde kwartaal van dit jaar starten de werkzaamheden aan de Zwarteweg buiten de bebouwde kom van Milsbeek. Met een videopresentatie lichten we de aanpassingen aan de weg toe.

Dit is in plaats van een inloopbijeenkomst, omdat dat vanwege de RIVM-maatregelen niet mogelijk is. In de presentatie lichten we de maatregelen toe, die we nemen op een aantal plekken aan de Zwarteweg. Hierbij gaat het om de komgrens, de sportvelden, Verloren Land en De Diepen. De presentatie kunt u zien op www.gennep.nl/zwarteweg. Wilt u reageren op de presentatie? Dat kan via de link op de webpagina.

VVV Gennep zoekt vrijwilligers

Vindt u het leuk om mensen te informeren over bezienswaardigheden in onze gemeente? Het VVV-kantoor zoekt nieuwe vrijwilligers met bij voorkeur kennis van de omgeving en enige kennis van de Duitse en Engelse taal. De werkzaamheden bestaan zoal uit het informeren over evenementen, wandel- en fietsroutes, cultuur en historie van de omgeving, stadsgidsen, verblijfsaccommodaties en verkoop van cadeaubonnen. Het is mogelijk om een opleiding of workshops te volgen. Het rooster wordt in overleg vastgesteld. Elk halfjaar is er een gezellige gezamenlijke activiteit met de vrijwilligers. Heeft u interesse? Kom dan naar het VVV-kantoor in het stadhuis of bel naar de coördinator Hans Cobussen (06 -55804507).

VVV weer geopend
Op woensdag 3 juni gaat het VVV-kantoor in het stadhuis van Gennep weer open. De openingstijden wisselen per seizoen. Momenteel gelden deze openingstijden: woensdag, donderdag, zaterdag en mogelijk op zondag van 10.00 – 14.00 uur, vrijdag van 10.00 – 17.00 uur.

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Hieronder vindt u Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27 - 2020 Bloemrijke bermen en velden vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit is belangrijk omdat het niet goed gaat met onze insecten. Daarom hebben wij dit...

door | jun 2, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad