Publicaties gemeente Gennep week 24

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 24 – 2020

Aanvraag lintjesregen

Kent u iemand uit de gemeente Gennep, die zich al lange tijd belangeloos inzet voor de samenleving? En vindt u dat diegene een lintje verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Aanvragen voor de lintjesregen op 26 april 2021 moeten voor 1 juli 2020 worden ingediend. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/lintje.

Afsluiting Heijenseweg

Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juni 2020 is de Heijenseweg, ter hoogte van de rotonde op de Brabantweg, afgesloten wegens werkzaamheden. In opdracht van Gasunie wordt een oude gasleiding verwijderd. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Brabantweg, Randweg en Stiemensweg. Voor fietsers geldt er geen omleidingsroute. Bedrijven en woningen aan de Heijenseweg zijn dan bereikbaar vanaf de Stiemensweg.

Gennep zoekt nieuwe beheerder(s) binnensportaccommodaties

Gemeente Gennep is een aanbestedingstraject gestart om vanaf 2021 verder te gaan met een nieuwe beheerder van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (inclusief zwembad) en zalencentrum Pica Mare. Dit gebeurt volgens de vernieuwende Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek. Tot en met december 2020 blijft Optisport de beheerder en het aanspreekpunt van de binnensportaccommodaties en lopen de huidige afspraken door.

Rapid Impact Contracting
Waar aanbestedingen normaal gesproken vaak afvinklijsten zijn op basis van een Programma van Eisen, wordt met RIC op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner die past bij een Programma van Ambities. Deze ambities worden samen met de hoofdgebruikers van de binnensportaccommodaties opgesteld. De RIC-methodiek, die is ontwikkeld en wordt ondersteund door adviesbureau KplusV, is gebaseerd op de Global Goals van de Verenigde Naties. RIC biedt de gemeente de kans om partners te zoeken met dezelfde ambities op het gebied van sociale, duurzame en innovatieve waarden.

Wethouder Rob Peperzak: “Na een aantal eenjarige overeenkomsten met de huidige beheerder Optisport, willen we weer toe naar een duurzame relatie met maatschappelijke meerwaarde. We kunnen er ook voor kiezen om met meerdere partijen samen te werken. Na de aanbesteding op basis van onze ambities, gaan we met de partij(en) in gesprek over een op te stellen meerjarige overeenkomst. De RIC-methodiek biedt de flexibiliteit om tijdens de looptijd van het contract in overleg wijzigingen aan te brengen, die tot een beter resultaat zullen leiden.”

Marktinformatiedag
Maandagmiddag 22 juni organiseert de gemeente een marktinformatiedag voor partijen die interesse hebben in het beheer van de accommodaties in gemeente Gennep. Dat hoeven zeker niet alleen sportgeoriënteerde partijen te zijn. U kunt zich aanmelden voor de marktinformatiedag door een e-mail te sturen naar inkoop@gennep.nl. Ook kunt u via dit e-mailadres om meer informatie vragen.

Huis-aan-huis papierinzameling weer van start

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vond er de afgelopen maanden geen huis-aan-huis papierinzameling plaats. Vanaf juni 2020 gaat de papierinzameling weer van start. In Gennep start de inzameling weer op vrijdag 19 juni, in Heijen op donderdag 25 juni. Vanaf dan geldt het schema weer zoals staat vermeld op www.gennep.nl/oudpapier.

Inzameling klein chemisch afval
Vanaf juni vindt ook weer de inzameling van klein chemisch afval (kca) plaats op de vaste standplaatsen. De inzameling van kca is iedere eerste zaterdag van de maand. Kijk voor de locaties en tijden op de afvalkalender. Deze kunt u ook digitaal bekijken op www.gennep.nl/afvalkalender.

Inzameling PMD-afval

Bij de inzameling van PMD-afval mag alleen verpakkingsafval worden aangeboden: plastic, metaal en drankenkartons. Andere afvalsoorten in de zak leiden tot hogere verwerkingskosten. Vanaf juni 2020 gebruiken we daarom afkeurstickers. Deze stickers worden op een PMD-zak geplakt wanneer er verkeerd afval in zit. Wanneer uw zak een afkeursticker heeft gekregen, moet u het afval zelf sorteren en zorgen dat alleen het PMD-afval in een nieuwe PMD-zak terecht komt. De overige inhoud van de afgekeurde zak kunt u in de restcontainer doen. Zo zorgen we er samen voor dat het afval goed wordt aangeboden en gerecycled kan worden.

Welk afval mag er wel en niet in een PMD-zak?
De belangrijkste regel is dat het verpakkingsafval moet zijn, zoals plastic verpakkingsafval, drankenkartons of blik. Het is belangrijk dat u het verpakkingsafval los, plat en leeg in de zak doet.

Dus stop geen plastic in het soepblik of een frisdrankblikje in de drankenkartons. Verpakkingen die niet thuishoren in een PMD-zak zijn piepschuim, chipszakken, aluminiumfolie (alleen vormvaste metalen verpakkingen, zoals soepblikken) en plastic dat geen verpakking is, zoals speelgoed of tuinstoelen. Kijk voor het hele overzicht op www.doemeemetpmd.nl.

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

Er is nog geen keuze gemaakt
Dit jaar, in 2020, worden de drie alternatieven Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening gelijkwaardig uitgewerkt en onderzocht. Eind 2021 neemt de minister een besluit over het voorkeursalternatief.

Het alternatief Reguliere Dijken is een serieuze optie
Het alternatief Reguliere Dijken is één van de drie kansrijke alternatieven die in de verkenning wordt uitgewerkt. Bij dit alternatief worden de bestaande dijken hoger en sterker en wordt het gebied beschermd tegen hoogwater volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Dat is in de Lob van Gennep een overstromingskans van 1/300ste per jaar.

Het gebied wordt niet opgeofferd
Het gebied krijgt de wettelijke bescherming tegen hoogwater, net als de rest van Nederland. Elk van de drie alternatieven zorgt voor een verbetering van de waterveiligheid in het gebied volgens de wettelijke norm. En een waterstandsverlaging stroomafwaarts, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid van het gebied.

Overstroming van het gebied kan bij hoogwater optreden, ongeacht het alternatief
Dijken beschermen Nederland tegen hoogwater. Er bestaat echter altijd een kans op overstroming. Dit geldt voor de huidige situatie in de Lob van Gennep en ook na uitvoering van het project. In de nieuwe situatie worden dijken hoger en sterker en wordt de kans op overstroming kleiner. Dit geldt voor elk van de drie alternatieven.

Het gebied overstroomt als het water in de Maas hoger staat dan de hoogte van de dijk of de drempel. Dit geldt voor Reguliere Dijken en ook voor Verbindende Dijken met drempel(s). Bij Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening stroomt ook water het gebied in, maar dat gebeurt pas bij extremere hoogwaters dan bij de andere twee alternatieven, volgens een door het Rijk vast te stellen protocol. Bij alle alternatieven blijft een kans op overstroming aanwezig, maar die kans wordt wel kleiner.

Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.

Wijs op reis

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Ga alleen naar landen met een geel reisadvies. Zorg dat u ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft van de actuele situatie, bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies kan namelijk ook tijdens uw verblijf veranderen. Kijk voor meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:

  • Volg de basisregels en vermijd drukte. Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.
  • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
  • Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 9, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad