Publicaties gemeente Gennep week 25

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 25 – 2020

Aanvraag lintjesregen

Kent u iemand uit de gemeente Gennep, die zich al lange tijd belangeloos inzet voor de samenleving? En vindt u dat diegene een lintje verdient? Dan kunt u hem of haar voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Aanvragen voor de lintjesregen op 26 april 2021 moeten voor 1 juli 2020 worden ingediend. Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/lintje.

Beoordeling alternatieven Lob van Gennep

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

De beoordeling van de alternatieven gebeurt aan de hand van zes criteria Aan het eind van de verkenningsfase wordt uit de drie kansrijke alternatieven een voorkeursalternatief gekozen. Dit gebeurt volgens een beoordelingskader dat uit zes criteria bestaat:

  1. Verbeteren hoogwaterbescherming: het alternatief verkleint de kans op overstroming van het gebied ten opzichte van de huidige situatie. De wettelijke waterveiligheidsnorm wordt 1/300 per jaar.
  2. Verbeteren waterbergende werking: het alternatief verlaagt de waterstanden stroomafwaarts ten opzichte van de huidige situatie.
  3. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit: het alternatief behoudt, verbindt en versterkt de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, toeristisch-recreatieve en natuurlijke kwaliteiten.
  4. Draagvlak: het alternatief zorgt voor begrip en draagvlak onder bewoners, bedrijven, samenwerkingspartners/mede-overheden en andere betrokkenen.
  5. Omgeving en milieu: de effecten van het alternatief op milieu- en leefomgeving in vergelijking met de huidige situatie. Deze effecten worden in beeld gebracht in het milieueffectrapport.
  6. Balans tussen kosten en dekking: de balans tussen kosten en dekking van het alternatief. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van een kostenraming en dekkingsoverzicht.

We horen de geluiden tegen de waterkerende instroomvoorziening en het daarbij behorende instroomprotocol. Ook deze geluiden tegen de ‘schuif’ en het protocol zullen meespelen bij de te maken keuze, aan het einde van de verkenning, voor een voorkeursalternatief.

Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.

Duurzaam Thuis

Wilt u goedkoper, groener of gemakkelijker wonen? Dat kan door bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak te leggen of een inloopdouche te installeren. Verduurzaming van uw huis levert altijd iets op, welke maatregel u ook kiest. Niet alleen voor uzelf, maar vaak ook voor het milieu. De stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg maakt verduurzaming financieel aantrekkelijk.

Verzilverlening
Sinds kort maakt de Verzilverlening onderdeel uit van de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. Is uw woning meer waard dan de hoogte van uw hypotheek? En wilt u graag veilig en comfortabel blijven wonen? Met de Verzilverlening kunt u uw woning aanpassen zonder extra maandlasten, zoals rente en aflossing.

Meer informatie
Kijk voor een volledig overzicht van alle maatregelen op www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Enquête Willem Boyeweg

De verkeerssituatie op de Willem Boyeweg en omgeving is met enige regelmaat onderwerp van gesprek. Om hier een beter beeld van te krijgen, zijn wij benieuwd naar uw mening. Woont u op de Willem Boyeweg of in de omgeving? Dan nodigen we u uit om de enquête in te vullen op www.gennep.nl/willemboyeweg. Wij vragen u om per huishouden 1 enquête in te vullen. Dit kan tot en met zondag 12 juli 2020.

Uitkomsten enquête
Samen met u en uw wijkgenoten kunnen we de verkeerssituatie op de Willem Boyeweg en omgeving verbeteren. U als bewoner kunt ons het beste vertellen wat er beter kan. Met de informatie uit de enquête bekijken we welke maatregelen we kunnen nemen.

Verkeershinder Willem Boyeweg

Van maandag 22 tot en met woensdag 24 juni 2020 vinden er werkzaamheden plaats op de Willem Boyeweg, ter hoogte van het Ketelhuis. In opdracht van Gasunie wordt een oude gasleiding verwijderd. Een deel van de rijbaan wordt afgezet waardoor enige verkeershinder kan ontstaan.

Spoorwegje afgesloten
Vanwege werkzaamheden is het Spoorwegje van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni 2020 afgesloten. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Voorhoevepark. Het autoverkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Watertaps weer aangesloten

Sinds deze week kan er weer drinkwater getapt worden op drie locaties in onze gemeente. Inwoners en voorbijgangers kunnen gratis gebruikmaken van de WML Watertap. Gemeente Gennep wil hiermee een gastvrij gebaar maken en een bijdrage leveren aan duurzaamheid en gezondheid.

We vragen u om bij het tappen van het water een aantal hygiënische richtlijnen te volgen:
– Bedien de drukknop met schone handen;
– Voorkom zoveel mogelijk direct contact met de tap;
– Raak het punt waaruit het drinkwater stroomt niet aan.

Locaties
U vindt de watertaps op drie locaties in onze gemeente:

  • Rijksweg 22 in Milsbeek, bij Museum ‘De Oude Pottenbakkerij’
  • Rotonde Brabantweg/Heijenseweg in Gennep
  • Gennep-West bij de beweegtuin
Weet wat er speelt

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Waterorganisaties WML, Waterschap Limburg en gemeenten nemen al maatregelen om droogte in uw omgeving te voorkomen. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarom hebben we ook uw hulp nodig. Samen maken we het verschil. Ga naar www.waterklaar.nl en bekijk hoe u een steentje kunt bijdragen om droogte tegen te gaan. Weet wat er speelt!

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 16, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad