Publicaties gemeente Gennep week 26

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 26 – 2020

Foto’s door CycloMedia

CycloMedia maakt momenteel foto’s in de gemeente. CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierop van toepassing. CycloMedia verwerkt de persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 sub f AVG.

Waar worden de opnamen voor gebruikt?
De opnamen worden geregistreerd in een database en worden, onder strenge voorwaarden, beschikbaar gesteld aan publieke en private organisaties. Deze beelden worden vervolgens gebruikt voor onder andere inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de invoering en uitvoering van wetgeving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Privacy gevoelige informatie
In de opnamen wordt privacy gevoelige informatie, zoals herkenbare personen en kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door CycloMedia bewaard om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers en voor back-up doeleinden. CycloMedia heeft daarnaast een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van AVG.

Heeft u vragen?
Wilt u meer weten over deze opnamen? Of heeft u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of gegevensoverdraagbaarheid? Dan kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Of stuur een mail naar privacy@cyclomedia.com. Kijk voor meer informatie op www.cyclomedia.com.

Kledingdag voorjaar gaat niet door

Ieder half jaar organiseert gemeente Gennep samen met Kledingbank Limburg een kledingdag voor inwoners met een laag inkomen. Op deze kledingdagen krijgen zij gratis een goede set zomer- of winterkleding. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus was het dit voorjaar niet mogelijk om een kledingdag te organiseren. De kledingdag van het voorjaar gaat definitief niet door. In het najaar worden weer aangepaste kledingdagen georganiseerd. In Gennep staat dit gepland op 18 november 2020. De locatie en tijd worden later bekend gemaakt.

Heeft u al eerder hulp nodig van de Kledingbank?
U kunt via Team Toegang van de gemeente een verwijzing aanvragen voor de winkel van de Kledingbank in Maasbracht. U kunt Team Toegang bereiken via het telefoonnummer 0485 49 41 44.
Kijk voor meer informatie op www.kledingbank-limburg.nl.

Lintjesregen 2020

Vanwege het coronavirus ging de feestelijke lintjesregen op vrijdag 24 april niet door. Acht inwoners uit de gemeente Gennep werden die dag verrast met een telefoontje van burgemeester Willibrord van Beek. Hij belde de inwoners om ze persoonlijk te feliciteren met een koninklijke onderscheiding.

We kunnen dit moment natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom ontvangen de gedecoreerden hun koninklijke onderscheiding officieel op vrijdag 3 juli 2020. De uitreiking vindt in aangepaste vorm plaats, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen van het RIVM. De samenkomst met oud-gedecoreerden is dit jaar helaas niet mogelijk.

Lob van Gennep: recht op schadevergoeding

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen.
Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

De minister heft status winterbed Lob van Gennep op
Tijdens een bestuurlijk overleg met de regio heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om de status winterbed achter dijken in de Limburgse Maasvallei te laten vervallen. Zodra de dijk versterkt wordt, wordt de status rivierbed opgeheven. Het gaat om 46 dijktrajecten, waaronder de Lob van Gennep. De binnendijkse gebieden achter de dijken in de Limburgse Maasvallei hadden tot nu als enige in Nederland de winterbedstatus. Dit was vastgelegd in de Beleidslijn Grote Rivieren.

Schadevergoeding na overstroming wordt voor iedereen gelijk
Door de status winterbed op te heffen, wordt het recht op schadevergoeding na een overstroming voor iedereen gelijk. Op dit moment hebben inwoners die gebouwd of verbouwd hebben na april 1996 geen recht op tegemoetkoming bij schade. Deze situatie zorgde voor grote onzekerheid en onrust bij bewoners, agrariërs en bedrijven. Met het besluit maakt de minister een einde aan de ongelijkheid en onrust hierover.

Geen vergunning meer nodig voor bouw of uitbreiding
De status winterbed op een gebied betekent dat bewoners en ondernemers van buiten de dorpskernen niet zonder vergunning van het Rijk kunnen bouwen of uitbreiden. Door het opheffen van de status winterbed wordt ruimte voor ontwikkelingen gecreëerd. Dit is gunstig voor de gemoedsrust en voor de leefbaarheid, economische ontwikkelingen en de werkgelegenheid in de gebieden. Voor de Lob van Gennep wordt overgestapt van een individuele vergunningplicht naar een langjarige gebiedsontwikkelruimte. Voor 1 januari 2021 geven Rijk en regio gezamenlijk richting aan de kaders en het (wettelijk) instrumentarium voor deze gebiedsontwikkelruimte.

Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.

Met de klapstoel de dijk op
Eind juni gaan we met een aantal bewoners uit het gebied de dijk op. Bewoners van huizen direct grenzend aan de dijk hebben in maart een uitnodiging ontvangen. Per deelgebied (Middelaar/Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide) gaan we met een groepje bewoners naar de dijk voor een zogenaamde klapstoelbijeenkomst. We gaan nader kennis maken en bespreken de opzet van de werkateliers. We gaan in gesprek over hoe de dijk en de directe omgeving eruit kunnen komen te zien bij de drie verschillende alternatieven.

Tijdens deze klapstoelbijeenkomsten houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. Kijk voor
meer informatie op www.gennep.nl/lobvangennep.

Ondertekening realisatieovereenkomst reconstructie N271 Plasmolen

Op donderdag 18 juni zijn de realisatieovereenkomsten voor de reconstructie van de N271 Plasmolen ondertekend. Burgemeester Willibrord van Beek ondertekende samen met wethouder Geertjan Wienhoven van de gemeente en gedeputeerde Hubert Mackus van de Provincie Limburg de overeenkomsten. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen de Provincie en beide gemeenten.

Reconstructie N271
Op de N271, tussen de komgrens van de gemeente Mook en Middelaar en de komgrens van de gemeente Gennep in, is groot onderhoud nodig voor delen van de weg. Bij Plasmolen komt een pleisterplaats (een informatievoorziening met parkeerplaatsen). Verder worden er maatregelen getroffen om het oversteken voor langzaam verkeer makkelijker te maken.

Winnaars fotowedstrijd gemeentegids 2020/2021

In mei vroegen we u om uw mooiste foto’s van de gemeente Gennep in te sturen voor de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2020/2021. Dat leverde maar liefst 71 prachtige plaatjes op!

Juryleden, waaronder fotograaf Theo Peeters, een medewerker van VVV Gennep en wethouder Janine van Hulsteijn, hebben de ingezonden foto’s beoordeeld. Daar zijn drie winnaars uitgekomen.

De winnaars hebben inmiddels bericht gehad. De foto’s krijgen een mooie plek in de nieuwe gemeentegids met vermelding van de fotograaf.

De winnaars zijn:
1. Pieterpad Gennep door Antoon Rodoe
2. Uitzicht op Ottersum door Karin Jongen-Peters
3. Weverpark door Tamara Cox

 

 

 

De winnende foto van het Pieterpad Gennep door Antoon Rodoe

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 23, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad