Publicaties gemeente Gennep week 27

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 27 – 2020

Afval eerder opgehaald bij hoge temperaturen

Bij hoge temperaturen haalt afvalinzamelaar Suez het afval eerder op. Bij deze temperaturen wordt het hitteplan afgekondigd. Dat betekent dat de vuilniswagens dan om 6.00 uur gaan rijden in plaats van 7.00 uur. Zo zijn de vuilnismannen vóór het warmste moment van de dag klaar. Het afval mag dan de avond ervoor vanaf 22.00 uur aan straat worden gezet.

Exploitatie binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare

Negen organisaties tonen belangstelling
Gemeente Gennep is op zoek naar een nieuwe exploitant van de binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare. Dit gebeurt volgens de innovatieve aanbestedingsmethodiek ‘Rapid Impact Contracting’ (RIC). Zowel landelijke als lokale organisaties en ondernemers kwamen op maandag 22 juni naar de marktinformatiedag in zaal Pica Mare.

De gemeente heeft samen met de grootste binnensportgebruikers vijf ambities geformuleerd, mede gebaseerd op de global goals die de gemeente nastreeft:

1. Het maximaal ondersteunen van gezondheid en welzijn vanuit uitstekend functionerende sport- en cultuurcentra.
2. Bijdragen aan duurzame en (circulair) verantwoorde sport- en cultuurcentra.
3. Optimaal bijdragen aan waardig werk en een inclusieve samenleving.
4. Blijvend bouwen aan een effectief partnerschap tussen alle betrokken partijen.
5. Het betalen van een realistische en eerlijke prijs.

Waardering voor vernieuwende aanpak
De presentatie en uitleg over de ambities werd door de deelnemers gewaardeerd. “Het is een inspirerende aanbestedingsvorm om tot nieuwe, kwalitatief hoogwaardige exploitatievormen te kunnen komen”, aldus een van de aanwezigen. “Verfrissend en vernieuwend”, waren veelgehoorde reacties. Kwaliteit als belangrijkste uitgangspunt, werd door meerdere deelnemers gewaardeerd.

Op weg naar versterking sport- en cultuuraanbod
Partijen – dit mogen nadrukkelijk ook samenwerkingsverbanden zijn – kunnen tot 12 augustus 2020 hun inschrijving indienen. Daarbij moeten zij aangeven op welke wijze zij hun VAK (Visie, Aanpak, Kunde) verstaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de opgestelde ambities.

Optimaal faciliteren
Eind september wordt de winnende partij bekendgemaakt. Daarna gaan de gemeente en opdrachtnemer(s) als partners aan de slag om tot een werkbare overeenkomst te komen. Met als uiteindelijk doel de sport- en cultuuraanbieders in de gemeente zo optimaal mogelijk te faciliteren en de inwoners van gemeente Gennep kwalitatief goede en goed beheerde voorzieningen te bieden.

Groeters gezocht

Gennep biedt toeristen graag een warm welkom. Daarom zijn we op zoek naar  groeters ! Als groeter geeft u toeristen tips voor bezienswaardigheden, recreatie, horecagelegenheden of leuke winkeltjes. Dit is een initiatief van gemeente Gennep, VVV Gennep, centrummanagement en Ondernemers Vereniging Gennep.

Vrijwillig met vergoeding
De werkzaamheden van een groeter gebeuren op vrijwillige basis. Als financiële blijk van waardering geven we een vrijwilligersvergoeding van 5 euro netto per uur. Hierover hoeft u geen sociale lasten en belasting te betalen.

Aanmelden
Bent u in juli en augustus beschikbaar op zaterdagen en zondagen en lijkt het u leuk om toeristen te verwelkomen? Meld u dan aan als  groeter  door een sms of WhatsApp-bericht te sturen naar Hans Cobussen (06 55804507).

Lob van Gennep: wat zijn de feiten?

Er wordt druk gesproken en geschreven over het project Lob van Gennep. Niet alle berichten geven een juiste weergave. Dat maakt het lastig voor mensen om een beeld over het project te vormen. Daarom zetten we een aantal feiten op een rij.

Iedere Nederlander die achter een dijk woont heeft dezelfde basisveiligheid
Sinds 1 januari 2017 geldt in Nederland een nieuwe norm voor waterveiligheid. Deze norm gaat uit van de kans op overstroming en de mogelijke gevolgen. Om de kans op overstroming te beperken, worden eisen aan de dijk gesteld, zoals de sterkte ervan. Dit is vertaald in een wettelijke norm, die per dijktraject kan verschillen. Voor de Lob van Gennep is de waterveiligheidsnorm 1/300 per jaar.

Bij het bepalen van de norm is gekeken naar de kans dat er slachtoffers zijn, naar de economische schade en is ervoor gezorgd dat iedereen dezelfde basisveiligheid krijgt. Deze basisveiligheid is voor iedereen in Nederland hetzelfde: de kans op overlijden door een overstroming mag voor niemand groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar.

Klimaatverandering heeft invloed op de waterafvoer van de Maas
Klimaatverandering zorgt voor steeds extremere weersomstandigheden. Dit betekent drogere zomers, nattere winters en extremere piekbuien. De waterstanden in de Maas kunnen door die regenval in korte tijd snel stijgen. Hier moeten de dijken langs de gehele Maas op voorbereid worden, zodat iedereen beschermd blijft tegen hoogwater.

Het project Lob van Gennep maakt gebruik van de meest recente inzichten over klimaatverandering, zoals het KNMI ons adviseert. We kijken daarbij vooruit naar het jaar 2075. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme Maasafvoeren en daarmee extreem hoogwater in de toekomst toe. We houden rekening met de verwachte toename tot het jaar 2075, zodat de dijken na realisatie voor een lange periode voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm van 1/300 per jaar.

Elk alternatief volgt zoveel mogelijk de reeds aanwezige dijk
De bestaande dijk om de Lob van Gennep is circa 14 kilometer lang. Deze wordt bij elk van de drie alternatieven verhoogd en versterkt. Op plekken waar nu geen dijk is, volgt het (nieuwe) tracé waar mogelijk het aanwezige reliëf in het landschap. Hierbij respecteren we karakteristieke terrasranden en bestaande landschappelijke structuren en sluiten we aan op de aanwezige hoge gronden.

Na de zomer starten de werkateliers waarin we samen met bewoners die direct wonen en werken aan de dijk concreet aan de slag gaan met het verkennen en onderzoeken van maatregelen voor de dijkversterking en de directe omgeving. Er wordt onderzocht welke vorm van dijkversterking het meest aansluit op de kwaliteiten van de omgeving en met welke mogelijke ruimtelijke maatregelen we het gebied op en nabij de dijk kunnen versterken. Naar verwachting is de dijk na realisatie circa 17 kilometer, omdat enkele nieuw stukken dijk aangelegd moeten worden.

Bij elk van de drie alternatieven past een eigen dijkhoogte. Bij Reguliere dijken is deze het laagst, en bij Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening is deze het hoogst. Dat betekent dat de maatregel van dijkversterking per alternatief kan verschillen omdat de consequenties voor bijvoorbeeld het landschap of aanwonenden anders kunnen zijn. Ook dat wordt in de werkateliers bekeken.

Kijk voor meer informatie op www.lobvangennep.nl, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg @LobVanGennep via Facebook en Twitter.

Maakt u zich zorgen over iemand?

Zijn de gordijnen van de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of komt u op straat in een situatie waarbij u niet weet wat u moet doen? Neem dan contact op met Meldpunt Signaal Noord-Limburg via 0900-0116. Dat kan ook anoniem. Er is altijd iemand bereikbaar om mee te overleggen en advies in te winnen.

Meldpunt Signaal is niet bedoeld voor crisissituaties. Hiervoor kunt u bellen naar de politie via 0900-8844 of 112.

Reisdocument thuisbezorgd

Om verspreiding van het coronavirus te beperken willen we het aantal bezoekers in de hal van het gemeentekantoor zo klein mogelijk houden. Daarom vragen we u om alleen een reisdocument aan te vragen als u een gegronde reden heeft. Bijvoorbeeld als u niet beschikt over een ander geldig identiteitsbewijs of als u naar het buitenland reist. Het maken van een afspraak kan eenvoudig via www.gennep.nl of via het telefoonnummer 0485 – 49 41 41.

Daarnaast laat de gemeente vanaf 1 juli alle reisdocumenten gratis thuisbezorgen. Dat geldt in ieder geval tot en met 1 september 2020. Reisdocumenten die met spoed worden aangevraagd worden niet thuisbezorgd, maar kunnen de volgende werkdag worden opgehaald. Het is niet mogelijk om rijbewijzen thuis te laten bezorgen.

 

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 29

Publicaties gemeente Gennep week 29

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 29 - 2020 Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. In maart maakte BsGW bekend dat ondernemers uitstel van betaling werd verleend op de verzonden belastingaanslagen,...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

door | jun 30, 2020 | Gemeente Gennep, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad