Publicaties gemeente Gennep week 38

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 38 – 2019

Toekomst Maasheggen: denkt u mee?

Het netwerk van Maasheggen vormt het oudste cultuurlandschap van Nederland. Als men het over de Maasheggen heeft, dan bedoelt men meestal de Maasheggen aan de Brabantse zijde van de Maas welke in 2018 zijn benoemd tot Unesco biosfeergebied. Oorspronkelijk vormde de Maas het middelpunt van het Maasheggengebied en was aan de Limburgse zijde ook een fijnmazig netwerk van heggen aanwezig. Het is echter slecht gesteld met de Limburgse Maasheggen. Vele heggen zijn verdwenen en de kwaliteit van de heggen is vaak slecht. Om het Limburgse Maasheggenlandschap in stand te houden en te herstellen, hebben de gemeenten Bergen en Gennep de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) gevraagd hiervoor een visie op te stellen.

Inspiratieavond
Op woensdag 25 september 2019 organiseert de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in opdracht van de gemeenten Gennep en Bergen een inspiratieavond over het Maasheggenlandschap.

Graag nodigen wij u uit om mee te denken over de toekomst van het Limburgse Maasheggengebied. Tezamen met het onderzoek dat VNC heeft verricht en uw inbreng, willen we komen tot een breed gedragen toekomstplan om het heggenlandschap te herstellen. De avond vindt plaats van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in zaal Pica Mare, Picardie 36 in Gennep. Inloop vanaf 19.15 uur, aanmelden is niet nodig.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Gertjan Sengers van VNC via gsengers@nederlandscultuurlandschap.nl. U bent van harte welkom op 25 september!

Goed Samenleven in Gennep

‘Niet óver maar mét nieuwkomers’

Goed Samenleven is een project waarin gemeenten, organisaties en provincie Limburg twee jaar samenwerkten om de sociale integratie van nieuwkomers in Noord-Limburg te bevorderen. Tijdens de slotbijeenkomst op vrijdag 20 september in Oostrum deelt het netwerk Samen Verder in Gennep hun succeservaringen en dilemma’s met andere gemeenten.

Samen Verder in Gennep is een netwerkgroep van betrokken burgers, maatschappelijke instanties en de gemeente. Roos van Otterdijk, sociaal ondernemer en coördinator van de netwerkgroep, licht toe: “In de netwerkgroep komt de kracht van samenwerking tot uiting. Het succes zit hem in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Door niet óver maar mét de nieuwkomers in gesprek te gaan, wordt de behoefte duidelijk. In deze werkgroep ontwikkelen we kansen voor een soepeler
integratie en werken deze uit. Professionals leren anders te kijken en houden rekening met kleine dingen. Zo ontstaan er initiatieven die de sociale integratie écht bevorderen. De nieuwkomers die betrokken zijn in de netwerkgroep hebben grote stappen gezet in hun ontwikkeling en participatie. En er zijn succesvolle activiteiten georganiseerd, zoals de interreligieuze ontmoetingsdag, de trainingsgroep voor vrouwen en de ontmoetingsbarbecue. Allemaal initiatieven vanuit de mensen zelf.”

Voorbeeld
Van alle statushouders in gemeente Gennep heeft ongeveer 60 procent een betaalde baan, de rest volgt een training. Roos vervolgt: “De Gennepse aanpak is dus een goed voorbeeld van inburgering, al gaan er ook nog veel dingen niet goed genoeg. Maar door ze samen te bespreken, kunnen we er ook samen wat aan doen. Ik ben er trots op hoe we dat hier in Gennep hebben aangepakt en dat gaan we op 20 september overbrengen. Door onze successen te delen, maar juist ook door in gesprek te gaan over dilemma’s. Daar leer je het meeste van. Het netwerk gaat verder met focusgroepen. De onderwerpen die aan bod komen en de mensen die daarbij betrokken zijn variëren.”

Jaar van de Ontmoeting
De komende maanden staan er nog diverse activiteiten op de kalender van het Jaar van de Ontmoeting. Bijvoorbeeld de lezing ‘Iran, Bakermat van onze beschaving’ op 19 september en het concert van Projectkoor Gelderland met aansluitend broodbakactiviteiten op 27 oktober. Kijk voor meer informatie op www.evenementengennep.nl.

De netwerkgroep Samen Verder in Gennep is verdeeld in drie werkgroepen: Noodzaak van de Nederlandse taal, 2019 Jaar van de Ontmoeting en Wensen en behoeften bij integratie.
Betrokkenen zijn:
– Gennepenaren waaronder ambassadeurs met verschillende culturele achtergronden
-Vluchtelingenzorg
-Intos
-Synthese
-Team Toegang
-Stichting Evenementen Gennep (SEG)
-Gennep Doet Mee
-Biblioplus
-Basisschool Maria Goretti
-Hogeschool Arnhem Nijmegen
-ROOS, krachtige en duurzame verbindingen

Zie ook het animatiefilmpje over hulpverlening aan statushouders in Gennep: https://youtu.be/GmLVKrA10kc

Beweeglint feestelijk geopend

Op vrijdag 13 september 2019 is het beweeglint in Gennep-West feestelijk geopend. Het beweeglint is een route van drie kilometer door Gennep-West, waarbij je wandelt en onderweg oefeningen doet. Hierbij maak je gebruik van het straatmeubilair. Ook is het mogelijk twee kortere routes te volgen voor wie wat minder mobiel is. Het startpunt van de route is de Torenstraat, achter het stadhuis, aan de zijkant van het gemeentekantoor. Het beweeglint eindigt in beweegtuin Gennep-West, die is uitgebreid met een toestel voor de jeugd.

Norbertushof
Ook in het Atrium in Norbertushof is een beweegroute met tien oefeningen voor bewoners. In de wijk wordt door jong en oud steeds meer bewogen. Met steun van ZonMw hebben Gennep Vitaal, wijkraad Gennep-West, Pantein, Gennep Doet Mee en vele andere enthousiaste betrokkenen deze succesvolle beweegmogelijkheden gerealiseerd. Bent u 50-plusser en wilt u ook in beweging komen? Kijk dan op www.gennepdoetmee.nl of www.gennepvitaal.nl.

Burgerhulpverlening en AED

Als elke seconde telt

Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen zes minuten bij het slachtoffer te zijn. U misschien wel. Daarom zijn er burgerhulpverleners:
vrijwillige hulpverleners die zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu. Met dit systeem worden burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een hartstilstand.

Gemeente Gennep streeft naar een dekkend Reanimatie Oproep Netwerk (RON) voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dit voor elkaar te krijgen, werven we meer vrijwilligers voor het netwerk Hartveilig Gennep.

Aanmelden
Heeft u al een geldig reanimatiediploma of -certificaat, maar bent u nog niet aangemeld als burgerhulpverlener? Dit kunt u alsnog doen via www.hartslagnu.nl. Woont u in gemeente Gennep en heeft u nog geen diploma? Dan kunt u kosteloos een reanimatiecursus volgen. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met Francien van der Heijden via hartveilig@gennep.nl of bel naar
(0485) 494141.

Afsluiting Siebengewaldseweg

In opdracht van gemeente Gennep voert Mouwrik Waardenburg Oost B.V. deze zomer onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op diverse wegen. In eerdere berichten hebben wij u geïnformeerd over de planning, die nu is gewijzigd. De geplande afsluiting van de Siebengewaldseweg van 23 en 24 september is verplaatst naar 14 en 15 oktober. Wij vragen u om op deze data uw auto niet op of nabij de rijbaan te parkeren. De heer M. Bilbas is namens gemeente Gennep de contactpersoon voor dit project. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0485-494141.

Raadsinformatiebijeenkomst KEC

Op maandag 30 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor de leden van de gemeenteraad. Zij worden dan bijgepraat over het Kind Expertise Centrum (KEC). Wat is de stand van zaken? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Dat komt deze avond allemaal aan bod.

Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp, dan bent u van harte welkom bij deze bijeenkomst. Deze vindt plaats in de raadzaal van het oude stadhuis en begint om 20.00 uur. Meer weten over het KEC? Kijk op www.gennep.nl/kec.

Het KEC is een nieuw onderwijsgebouw, dat gerealiseerd wordt aan de Picardie in Gennep. Het KEC gaat onderdak bieden aan de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide en Mikado en aan Spring Kinderopvang.

 

door | sep 17, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 22 - 2020 Zoals ieder jaar vindt ook in 2021 de traditionele lintjesregen plaats ter gelegenheid van Koningsdag. Kent u iemand die zich al langere tijd belangeloos inzet voor de gemeenschap? Dan kunt u...

Publicaties gemeente Bergen week 22

Publicaties gemeente Bergen week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 22 - 2020 Energie Update Informatie over de eikenprocessierups Latex handschoenen en mondkapjes in grijze afvalcontainer Schaapskudde vanaf Pinksteren bij Eendenmeer Taxus taxi Verkeersplateau Well Verplichte...

Publicaties gemeente Gennep week 22

Publicaties gemeente Gennep week 22

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 22 - 2020 Steeds vaker worden bomen omwikkeld met plastic of tape om de eikenprocessierups te bestrijden. Het aanbrengen van plastic heeft echter geen effect voor de bestrijding. Het zorgt daarnaast voor...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad