Publicaties gemeente Gennep week 40

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 40 – 2018

Kermis in Ottersum

Van zaterdag 6 tot en met dinsdag 9 oktober is het kermis in Ottersum!
Met een stuk of acht attracties is er vermaak voor jong en oud. Natuurlijk ontbreken de snoepkraam en gebakkraam niet. De Ottersumse kermis is dagelijks geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Is uw riool verstopt?

Maak het controleputje op de erfscheiding met de gemeente open. Kunt u het putje niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 494141.

Vol putje: bel de gemeente
Als het putje vol staat, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. Neem in dat geval contact op met de gemeente. Werk dat uitgevoerd wordt zonder onze opdracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Leeg putje: eigen verantwoordelijkheid
Als het putje leeg is, dan zit de verstopping op eigen terrein. U dient dit zelf te (laten) ontstoppen. Deze werkzaamheden zijn voor eigen rekening.

In het buitengebied geldt dat, als er een lampje brandt in de kast van de drukriolering, u ook contact op moet nemen met de gemeente.

Nieuwe locatie voor kindcentrum aan de Picardie

De gemeente werkt samen met de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, De Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang aan een gezamenlijk onderwijsgebouw aan de Picardie. Over een aantal jaren is daar alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak te vinden.

Het plan was om dit nieuwe kindcentrum te bouwen op het terrein rond de Maria Gorettischool. De gemeente heeft de afgelopen tijd nader onderzoek laten doen naar deze locatie. Er is gekeken naar de verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden, maar ook naar de ruimte die de scholen nodig hebben, de technische eisen aan het gebouw, duurzaamheid, gevolgen voor flora en fauna en de inpassing van het gebouw in de omgeving.

Beste plaats
De onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat de oorspronkelijk uitgekozen locatie niet de meest geschikte plaats is voor het nieuwe schoolgebouw. Dat komt vooral omdat daar geen goede oplossing mogelijk is voor de verwachte verkeersproblemen. Daarom is ook naar andere locaties gekeken.
Uit de onderzoeken blijkt dat de linkerkant van de Picardie de beste plaats is voor het nieuwe schoolgebouw, daar waar nu De Piramide, Elckerlyc en het Meander-gebouw staan.


Raad beslist
De gemeenteraad neemt eind oktober/begin november een definitief besluit over de plaats van het nieuwe kindcentrum. Daarna volgen er informatiebijeenkomsten om iedereen die geïnteresseerd is bij te praten over de stand van zaken. Vóór het zover is, wordt er een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 8 oktober vanaf 20.00 uur in Pica Mare. Het is een openbare bijeenkomst, dus iedereen is welkom.

Begroting 2019

Samen onderweg naar een Sociale gemeente

 steun voor verenigingen, vrijwilligers en dorps- en wijkraden
 hogere bijdrage aanvullende ziektekostenverzekering
 meer vormen van arbeidsmatige dagbesteding
 aandacht voor jonge mantelzorgers
 preventie en tijdig signaleren van problemen
 inzetten op positieve gezondheid
 minder laaggeletterden, o.a. met hulp van het Taalhuis
 migranten voelen zich thuis in onze gemeente

Op 5 november 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting voor 2019 en daaropvolgende jaren. In de aanloop naar dit besluit brengen we elke week alvast één van de zes ambities uit de begroting onder uw aandacht.

Nieuw gemeenteraadslid: Fake Mulder

Maandagavond 24 september werd Fake Mulder (47 jaar) geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor de SP. Wie is deze nieuwe volksvertegenwoordiger? Zijn accent verraadt dat hij niet uit de buurt komt.

“Ik ben geboren in Hardenberg en getogen in Groningen. Sinds 2016 woon ik met mijn partner Ellen en onze zoon Sjoerd in Gennep. Onze dochter Maaike studeert in Arnhem en woont daar op kamers. We hebben een varkensbedrijf in Duitsland, maar willen in Gennep een biologische stadstuin starten met arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik word hierin gedreven door onze zoon die het syndroom van Down heeft. Ik gun hem en andere jongeren zo’n fijne werkplek in de buitenlucht.”

Duurzaamheid en noaberschap
“Namens de SP ga ik me richten op duurzaamheid en milieu. Het dumpen van afval in de plantsoenen moet bijvoorbeeld worden aangepakt. En ik wil me inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Het ‘noaberschap’ [ook wel burenhulp, red.], zoals ik dat ken uit Groningen is mijn ideaal. Dat je altijd op iemand uit je directe omgeving kunt rekenen als je hulp nodig hebt.”
Wilt u met Fake Mulder van gedachten wisselen? Zijn e-mailadres is f.mulder@gennep.nl.

Doe mee met Sjors!

Op maandag 1 oktober kregen de leerlingen van SBO De Piramide als eerste het boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief uitgereikt. Wethouder Rob Peperzak en Rik Geurts van Stichting Doejemee gingen voorafgaand aan de gymles in Pica Mare met de kinderen in gesprek over hoe leuk en gezond bewegen is. En over de activiteiten waar de kinderen zich voor kunnen
aanmelden. De kinderen vertelden enthousiast over de activiteiten waarvoor zij zich willen opgeven. Zoals angrybirds in de gymzaal, acteren, paardrijden, kickboksen, drummen, dans, judo, yoga, lasergamen en nog veel meer. “Maar je moet eerst met je ouders overleggen over waarvoor je je wilt opgeven”, merkte een jongen op. Uiteraard was Sjors, de mascotte, zelf ook
aanwezig.

Interesses ontdekken
Met het activiteitenaanbod van Sjors kunnen basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met een groot aantal sportieve en creatieve activiteiten. Zo kunnen ze ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Veel activiteiten worden aangeboden door verenigingen en andere lokale aanbieders, daarnaast heeft Stichting Doejemee zelf ook een
prikkelend en uitdagend aanbod. Het verbinden van kinderen aan sport- en cultuurverenigingen is een van de speerpunten uit het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Om dit te realiseren, zet Stichting Doejemee in opdracht van de gemeente Sjors Sportief & Sjors Creatief in.

Inschrijven via internet
Deze week ontvangen alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente het kleurrijke Sjorsboekje. Inschrijven kan vanaf woensdag 10 oktober via www.doejemee.nu. Op deze website kun je het boekje ook digitaal bekijken.

Speeltuin Heiloberg feestelijk geopend

Aan de Israëlstraat/Logterheuvel werd afgelopen zaterdag de vernieuwde speeltuin feestelijk geopend. Kinderen, ouders en grootouders genoten met elkaar van het resultaat. Er was gezorgd voor koffie, limonade en popcorn én een springkussen.

Handen uit de mouwen
Het initiatief voor het opknappen van de speeltuin lag bij Hans Maronier, Werner Toonen en Joyce Wouters. De aanvraag die zij hiervoor indienden bij de gemeente – in het kader van Spelen en Ontmoeten in de Openbare ruimte – werd grotendeels gehonoreerd. Buurtbewoners staken hierbij ook zelf de handen uit de mouwen. Het resultaat is een prachtige nieuwe speelplek met onder andere een nieuwe nestschommel, speeltoren en een evenwichtsparcours. Goed voor vele jaren
speelplezier in de wijk!

door | okt 2, 2018 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad

Pin It on Pinterest