Publicaties gemeente Gennep week 45

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 45 – 2018

Gemeenteraad besluit over plaats KEC

De Gennepse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 29 oktober besloten waar het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) moet komen. De raadsleden hebben het advies van burgemeester en wethouders gevolgd en gekozen voor een volledig nieuw gebouw aan de linkerzijde van de Picardie. Daarmee is het oorspronkelijke plan – bouwen op de plaats van de Maria Gorettischool – van de baan.

De gemeenteraad wil dat bij de bouw rekening wordt gehouden met de leerlingenaantallen van nu en niet met de aantallen die over pakweg tien jaar worden verwacht. Dat laatste is eigenlijk gebruikelijk bij dit soort projecten. Het nieuwe gebouw wordt zó ingericht, dat onderdelen in de toekomst ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, mochten er dan minder leerlingen zijn. Nu de gemeenteraad deze besluiten heeft genomen, kan de volgende stap worden gezet: het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe gebouw.

Bijeenkomst
Op 20 november organiseert de gemeente een bijeenkomst in Pica Mare. Tijdens deze avond wordt de stand van zaken rond het KEC toegelicht. Ook kan er in kleinere groepjes van gedachten worden gewisseld over thema’s als het ontwerp van het nieuwe gebouw en de verkeersafwikkeling. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Wilt u er bij zijn? U bent van harte welkom. In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot en met 16 november via het aanmeldformulier op www.gennep.nl/kec.

Mobie: duurzaam deelvervoer

Op 1 november is regionaal het startschot gegeven voor Mobie: duurzaam deelvervoer in Noord-Limburg. Dit is een eenjarige pilot van acht Noord-Limburgse gemeenten. Zo doen we ervaring op in het delen van elektrische vervoermiddelen, met als doel in 2020 iedereen – ook inwoners en bedrijven – toegang te geven tot een elektrische deelauto of deelfiets.

Een pilotgroep bestaande uit ambtenaren en het college van B&W ervaart gedurende een jaar hoe het is om voor zakelijke ritten een auto of fiets te delen en vooraf te reserveren. De kans is groot dat u ons voorbij ziet rijden in de opvallende auto (een BMWi3 met groen-blauwe bestickering) of op de snelle fiets. Zo werken wij als gemeentelijke organisatie aan slimme mobiliteit van morgen en dragen we bij aan duurzame ontwikkelingen.

Oude boekjes over Gennep

Onze gemeente heeft een rijke historie waarover veel geschreven is. In het archief hebben we nog een aantal mooie boekjes gevonden, verouderd maar nog altijd van waarde. Wie geïnteresseerd is in de verhalen achter onze karakteristieke gebouwen en omgeving is van harte welkom om kosteloos een boekje, cd of dvd naar keuze op te halen bij het VVV-kantoor in het oude stadhuis. Ook leuk als decembercadeautje! Let wel, op is écht op.

Bedank uw mantelzorger

Krijgt u zorg van uw partner, kind, vriend, buur of een andere naaste? Gemeente Gennep komt graag in contact met deze persoon. We willen namelijk iedereen bedanken, die zich het afgelopen jaar minimaal drie maanden en ten minste acht uur per week belangeloos heeft ingezet voor een ander in onze gemeente. Dat doen we in de vorm van een speciale verwen- en ontmoetingsmarkt op vrijdag 7 december 2018.

U kunt uw mantelzorger voordragen voor deze markt. Dat kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeente: www.gennep.nl/mantelzorgwaardering. U kunt ook een aanmeldformulier ophalen in het gemeentekantoor, Ellen Hoffmannplein 1 in Gennep.

Meld uw mantelzorger aan vóór 23 november a.s. Hij of zij ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging van ons. De markt is alleen toegankelijk op vertoon van deze uitnodiging!

Feestelijke opening van De Huiskamer Milsbeek

Afgelopen donderdag was de officiële opening van De Huiskamer in Milsbeek. De Huiskamer is een ruimte voor en door inwoners, waar zij gezellig een kopje koffie kunnen drinken, een kaartje kunnen leggen of gewoon eens binnen kunnen lopen voor een praatje. Wethouder Rob Peperzak was aanwezig en voerde een openingswoord, waarna hij de fles bubbels ontkurkte en de vrijwilligers feliciteerde met deze mooie ontmoetingsplek.

De Huiskamer wordt beheerd door Stichting BLOM (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Milsbeek). Zij hopen dat er spontane contacten gelegd gaan worden, waardoor de onderlinge verbindingen in het dorp versterkt zullen worden.

door | nov 6, 2018 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest