Publicaties gemeente Gennep week 46

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 46 – 2019

Informatie over Lob van Gennep

Op de website www.lobvangennep.nl vindt u veel informatie over het project dat zich richt op waterbescherming en waterberging. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en ook via Facebook en Twitter (@LobVanGennep) kunt u actuele ontwikkelingen volgen. Nieuw is de vijfdelige reeks van interviews ‘Lob Actueel’ waarin experts antwoorden geven op veel gestelde vragen.

Heeft u een vraag of een idee? Kom dan naar een van de inloopspreekuren. De data vindt u in de agenda op de website.

Gennep steunt Molukse gemeenschap

Op 26 september zijn de Molukken zwaar getroffen door een aardbeving. Daarbij zijn vele slachtoffers gevallen en mensen gewond geraakt. Meer dan honderdduizend mensen moesten noodgedwongen worden geëvacueerd. Ook zijn noodzakelijke basisvoorzieningen zoals een ziekenhuis, brug en universiteit zwaar beschadigd. De eerste hulp met noodtenten en gaarkeukens is inmiddels op gang gekomen, maar er is nog veel meer hulp nodig.

Gemeente Gennep heeft een grote Molukse gemeenschap die zeer betrokken is bij deze ramp. Op verzoek van deze gemeenschap heeft de gemeenteraad besloten om een eenmalige bijdrage van 1 euro per inwoner van de gemeente, in totaal 17.000 euro beschikbaar te stellen voor noodhulp.

Het verhaal van Gennep

Op maandag 18 november wordt voor de leden van de gemeenteraad een werksessie over ‘het verhaal van Gennep’ georganiseerd. Het verhaal van Gennep is bedoeld om de gemeente toeristisch en recreatief op de kaart te zetten. Met name over cultuurhistorie, natuur en landschap zijn veel verhalen te vertellen die zowel voor bewoners als bezoekers interessant zijn. Na een presentatie worden de raadsleden aan het werk gezet. Tijdens deze sessie kunnen zij meedenken over het verhaal van Gennep en over de slogan ‘Grenzeloos Gennep’. Andere belangstellenden zijn welkom als toehoorders. De sessie vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Gennep.

Ontbijten met de burgemeester

Donderdag 7 november hebben 23 kinderen van verschillende basisscholen uit gemeente Gennep ontbeten met de nieuwe burgemeester Willibrord van Beek. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het Nationaal Schoolontbijt. In de raadzaal van het stadhuis maakten de leerlingen tijdens een gezond ontbijt kennis met de burgemeester en konden ze al hun vragen aan hem stellen. Variërend van “Kunt u iets doen aan de hondenpoep rondom de scholen?” tot aan “Wat is uw lievelingsdier?”.

Snoeibeurt gemeentelijke Maasheggen

Het eeuwenoude Maasheggen landschap is uniek in West-Europa. Ook Gennep heeft nog een aantal Maasheggen, die een hoge natuur- en cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. De hagen langs de gemeentelijke buitenwegen worden momenteel geknipt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Dit gebeurt volgens een roulatiesysteem, zodat er variatie ontstaat en niet alle hagen tegelijk kaal zijn. Nadat het knipwerk is uitgevoerd, wordt het snoeiafval afgevoerd langs de doorgaande wegen (Stuwweg, de Mergeldijk en de Boxmeerseweg in Heijen). Hier zal tijdelijk de toegestane snelheid worden beperkt. 

Sportakkoord Gennep

Op woensdag 6 november ondertekenden 33 organisaties het Sportakkoord Gennep, onder goedkeurend oog van wethouder Rob Peperzak. Het Sportakkoord Gennep is een lokaal vervolg op het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 gesloten is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten en diverse sport- en maatschappelijke organisaties. In het Sportakkoord Gennep zijn gezamenlijke ambities benoemd voor de komende twee jaar, die mede gefinancierd worden vanuit het Rijk. De ambities op het gebied van vitale jeugd, vitaal meedoen en vitale sportaanbieders
moeten ertoe leiden dat inwoners van gemeente Gennep nog meer gaan sporten en bewegen. Het Sportakkoord is te vinden op www.gennepdoetmee.nl

Kind Expertise Centrum: voorbereidingen in volle gang

De gemeenteraad van Gennep heeft in de raadsvergadering van 4 november een positief besluit genomen over het bedrag dat nodig is voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum (KEC). Deze vergadering stond in het teken van de gemeentebegroting voor 2020 en daarop volgende jaren. Het KEC is een van de grote projecten in de begroting.

We kunnen nu verder met de voorbereidingen
Het voorlopig ontwerp van het nieuwe schoolgebouw wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook gaan we verder met de aanbestedingsprocedure voor een aannemer. Intussen stelt de gemeente een bestemmingsplan op. Daarmee wordt het mogelijk het KEC te bouwen op de geplande locatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage; iedereen die dat wil, kan een reactie geven.

Na de zomervakantie van 2020 hopen we te starten met de bouw
Voordat de schop in de grond gaat, moet het terrein bouwrijp zijn. De gebouwen die nu nog op de plaats van het toekomstige KEC staan, worden gesloopt. Ruim vóór die tijd zal de tijdelijke huisvesting van leerlingen en medewerkers geregeld zijn.

Binnenkort doen we bodemonderzoek
Dat is gebruikelijk voorafgaand aan een bouwproces. Zo weten we zeker dat we op schone grond kunnen bouwen. We verwachten dat op het terrein van het toekomstige KEC geen vervuiling in de bodem zit, maar tijdens de bouw willen we natuurlijk niet op onaangename verrassingen stuiten. In de week van 18 november worden er monsters van de grond genomen. We kijken ook naar de aanwezigheid van PFAS. Waarschijnlijk zijn eind van dit jaar de resultaten van het bodemonderzoek bekend.

Werkgroep verkeer en inrichting gebied komt weer bij elkaar
De deelnemers van deze werkgroep – omwonenden, ouders en andere betrokkenen – hebben op 26 november hun volgende overleg. Dan werken ze samen met de projectleider en verkeerskundige van de gemeente de eerder gemaakte analyses en aanbevelingen verder uit.

 

 

 

door | nov 12, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Publicaties gemeente Gennep week 04

Publicaties gemeente Gennep week 04

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 04 - 2020 Zondag 26 januari vindt om 19.00 uur de lokale Holocaust herdenking plaats op het Ellen Hoffmannplein in Gennep. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. Het Nationaal...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 03

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 03

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 03 - 2020 Afgelopen periode is er onderhoud uitgevoerd aan de brug in de Witteweg. De werkzaamheden waren vooral toegespitst op het vernieuwen van het wegdek en het conserveren van de...

Publicaties gemeente Gennep week 03

Publicaties gemeente Gennep week 03

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 03 - 2020 Heeft u interesse om mee te doen met het gebruik van een elektrische auto? Meld u dan aan bij de stand van de gemeente Gennep tijdens de Duurzaamheidsmarkt, zaterdag 1 februari in zaal Pica...

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht