Publicaties gemeente Gennep week 48

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 48 – 2018

Terugblik bijeenkomst KEC

Op dinsdag 20 november organiseerde de gemeente een bijeenkomst in Pica Mare. Hier werd de stand van zaken rond het Kind Expertise Centrum (KEC) toegelicht. Er werd uitleg gegeven over de raadsbesluiten en de planning van de stappen die genomen gaan worden, waaronder de tijdelijke huisvesting.

Aansluitend werd in groepjes van gedachten gewisseld over het ontwerp van het nieuwe gebouw, het verkeer en het bestemmingsplan. Onder leiding van medewerkers van de gemeente, Royal HaskoningDHV, bureau nul25 en de architect, werd volop van gedachten gewisseld. Deze waardevolle inbreng van ouders, medewerkers uit het onderwijs en omwonenden, wordt meegenomen in het verdere proces van totstandkoming van het KEC.

Oproep
Ook in het vervolg stellen we de inbreng van betrokkenen op prijs. Met name ouders en omwonenden hebben specifieke kennis van de verkeerssituatie bijvoorbeeld. Daarom nodigen we belangstellenden uit om mee te denken in werkgroepen onder leiding van een deskundige. Er zijn drie werkgroepen: over de verkeerssituatie rondom het KEC, over de inrichting van het gebied zoals de speelruimte en de toegankelijkheid, en over de communicatie met de betrokkenen. Hebt u interesse? Meld u dan aan voor een van de werkgroepen. Meer informatie vindt u op www.gennep.nl/kec.

Nieuwe OMO-krant verschijnt

Volgende week komt er een nieuwe OMO-krant uit. Met deze krant die enkele keren per jaar verschijnt, informeren wij u over ontwikkelingen op het gebied van zorg, werk en welzijn in onze gemeente. Ook leest u over initiatieven van inwoners en verenigingen die bijdragen aan een prettige leefomgeving. OMO staat voor ontmoeten, meedoen en ondersteunen. De krant wordt huis-aan-huis bezorgd.

Gennep investeert in lokale economie

Sinds 19 november is gemeente Gennep als tweede gemeente officieel partner van MKB Limburg. Wethouder Janine van Hulsteijn: “Met ondertekening van het partnerschap kunnen we nog beter werk maken van een goed ondernemersklimaat. Bijvoorbeeld door actieve deelname aan MKB-activiteiten en overleggen in de regio. Dat is van belang voor onze lokale economie.“

Deze stap sluit aan bij de ambitie van het college om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Van Hulsteijn: “Een bruisende gemeente is voor alle doelgroepen van belang. Voor de leefbaarheid, toerisme en recreatie en werkgelegenheid. Als gemeente willen we bijdragen aan een goed ondernemersklimaat. Zo hebben we onlangs
deelgenomen aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. We vinden het belangrijk om te weten hoe ondernemers denken over de dienstverlening van de gemeente en wat in hun ogen beter kan. De resultaten van dat onderzoek worden in december bekend. Maar we gaan niet alleen op de resultaten van zo’n onderzoek af. In gesprek gaan met betrokkenen is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld afgelopen dinsdag tijdens een bijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren over de leegstand in het kernwinkelgebied. We hebben van gedachten gewisseld over kansen voor winkels en horeca en wat dit vraagt van de betrokkenen. De bijeenkomst vond plaats in het leegstaande Blokker-pand. Heel illustratief natuurlijk. Lege, donkere etalages wil niemand. Het plan van aanpak heeft hoge prioriteit.”

Houtoogst fietsexcursie

Staatsbosbeheer is in november gestart met de houtoogst in de natuurgebieden Bergerbos en Bleijenbeek bij Afferden. De werkzaamheden zullen verspreid door de gehele bossen plaatsvinden. Het werk wordt gedaan met oogstmachines en uitrijwagens en neemt drie tot vier maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Zaterdag 8 december
Om uitleg te geven over de werkzaamheden organiseert Staatsbosbeheer op zaterdag 8 december een fietsexcursie door het Bergerbos. De fietsexcursie is gratis en start om 10.00 uur bij activiteitencentrum de Zevenboom (Kapelstraat 71 in Afferden) en zal ongeveer 3 uur duren, waarbij zo’n 6 à 7 km wordt gefietst. U kunt zich per e-mail aanmelden bij boswachter Andy Liebrand via a.liebrand@staatsbosbeheer.nl.

N271 tussen Heijen en Gennep blijft 2x2-baans

De provinciale rijksweg N271 tussen Heijen en Gennep blijft ingericht als een dubbele tweebaansweg. Over de gehele lengte gaat een maximumsnelheid gelden van 80 km per uur. Er komt geen aparte rijstrook voor landbouwverkeer. Dit heeft Eric Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg, bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders zijn tevreden over dit besluit. “De provincie is in overleg met de vele betrokken partijen tot een oplossing gekomen, die recht doet aan een goede en veilige doorstroom van het verkeer,” aldus verkeerswethouder Janine van Hulsteijn.

Signalering
Om de overlast voor de omgeving te beperken, wordt het wegdek voorzien van geluidswerend asfalt. Ook komen er nieuwe schermen langs de route. Bij wijze van proef gaat de provincie ook signaleringsborden plaatsen. Hiermee worden weggebruikers gewaarschuwd dat er een landbouwvoertuig op de rechter rijbaan rijdt.

Wat vooraf ging
Aanleiding voor de reconstructie van de N271 tussen Heijen en Gennep is een ongeval met dodelijke afloop op die weg eind 2015. De provincie heeft diverse oplossingen onderzocht om de weg veiliger te maken. Dat is gebeurd in overleg met een groot aantal betrokken lokale partijen, waaronder belangenorganisaties in de transport- en landbouwsector, ondernemers, hulpdiensten, dorps- en wijkraden, Veilig Verkeer Nederland en de omliggende gemeenten.

Raad en college bezoeken Heijderbos

De gemeenteraad en het college van B&W hebben op 19 november een bedrijfsbezoek gebracht aan CenterParcs Het Heijderbos. Het gemeentebestuur wilde zich laten informeren over de plannen van het park dat hard op weg is om één miljoen bezoekers per jaar te ontvangen. Er werd gesproken over de plannen voor renovatie en verduurzaming van Het Heijderbos. Naar aanleiding van de vraag wat de gemeente nog zou kunnen betekenen voor het bedrijf, kwamen de auto- en fietsverbindingen van en naar het park ter sprake. Het park is niet alleen een toeristische trekpleister voor Gennep, maar
ook een belangrijke werkgever. Er staan momenteel zo’n zeventig vacatures open.

door | nov 27, 2018 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest