Publicaties gemeente Gennep week 49

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 49 – 2018

OMO-krant niet ontvangen?

Met de OMO-krant die enkele keren per jaar verschijnt, informeert de gemeente haar inwoners over ontwikkelingen op het gebied van zorg, werk en welzijn. Ook staan er artikelen in over initiatieven van inwoners en verenigingen die bijdragen aan een prettige leefomgeving. OMO staat voor ontmoeten, meedoen en ondersteunen. Heeft u de OMO-krant deze week niet ontvangen en wilt u deze wel graag lezen? Dan kunt u een exemplaar ophalen op een van de afhaalpunten, zoals het
gemeentekantoor, buurthuizen en scholen in de gemeente. Ook kunt u de krant lezen op onze website. Bezorgklachten kunt u doorgeven via e-mailadres communicatie@gennep.nl.

Onderzoek Lob van Gennep

Groen licht voor volgende stap
Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten tot de start van een uitgebreid onderzoek naar de Lob van Gennep. Deze zogenoemde verkenning maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit besluit is een belangrijke stap om duidelijkheid te krijgen over de functie van de Lob van Gennep. Van origine ligt dit gebied in het rivierbed van de Maas, dat bij extreem hoogwater onderloopt. Tegelijkertijd wordt het gebied met dijken beschermd tegen hoogwater. Een bijzondere situatie, die voor de direct betrokkenen veel onzekerheid met zich meebrengt.

Waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit
De verkenning richt zich op drie doelen: de Lob van Gennep beter beschermen tegen hoogwater, het bergen van water én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Bij het verbeteren van de waterveiligheid ontstaan namelijk ook kansen om het landschap te verfraaien. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas.

Waterberging en dijkversterking
Door de lage ligging kan de Lob van Gennep veel water bergen. Bij extreem hoogwater stroomt water uit de Maas het gebied in en blijft daar tijdelijk staan. Daardoor daalt de waterstand verderop in de Maas tot aan de Biesbosch en wordt voorkomen dat in die regio steden onder water komen te staan. De huidige dijken in de Lob van Gennep voldoen niet meer aan de wettelijke normen. Deze moeten verhoogd en versterkt worden. De verkenning moet duidelijk maken hoe en waar dat het beste kan gebeuren in het gebied. Tijdens deze fase krijgen bewoners en andere betrokkenen uitgebreid de gelegenheid om mee te praten.

Samenwerken
Het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten Mook en Middelaar en Gennep werken samen om te komen tot goede oplossingen en kansen voor de Lob van Gennep. Dat gebeurt onder leiding van het Waterschap Limburg. De partijen brengen samen het bedrag van 160 miljoen euro bijeen. Het grootste deel, 112 miljoen euro, komt uit het fonds hoogwaterbeschermingsprogramma. De minister draagt 26 miljoen bij. Het bedrag is bedoeld voor de verkenning, het opstellen van een plan en de uitvoering daarvan.

Bevat uw dak asbest?

Bent u eigenaar van een woning, pand of bijgebouw, gebouwd voor 1994, dan is er een kans dat er asbest op uw dak ligt. Asbesthoudende materialen werden in het verleden veel gebruikt in en op gebouwen. Tegenwoordig weten we dat asbest ook risico’s met zich meebrengt. Daarom zijn asbest daken vanaf 2025 verboden. Na zo’n dertig jaar verweert asbest en komen er kleine vezels vrij die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en uw omgeving. Ook storm, hagel en andere weersomstandigheden zorgen ervoor dat deze asbestvezels eerder vrijkomen.

Informatiebijeenkomsten
Als gemeente streven we naar een asbestdakenvrij Gennep , voor een veilige en gezonde leefomgeving. Daarom organiseren we in december een tweetal informatiebijeenkomsten voor eigenaren van een asbestdak, zoals particulieren, ondernemers en agrariërs. We vertellen u dan meer over:

 • Het belang van het vervangen van uw asbestdak
 • Hoe u uw asbestdak kunt aanpakken
 • Wie u daarbij kan helpen (bedrijven, adviseurs)
 • Subsidiemogelijkheden en interessante regelingen in het kader van duurzaamheid
 • Financieel en fiscaal interessante mogelijkheden

 

Voor inwoners en particuliere pandeigenaren:

Dinsdag 11 december van 19.00 tot 21.00 uur
Pica Mare, Picardie 36, Gennep

Voor agrarische ondernemers:

Woensdag 12 december van 19.00 tot 21.00 uur
Roepaen, Kleefseweg 9, Ottersum

Bent u aanwezig? In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot en met 9 december via het aanmeldformulier op www.gennep.nl/asbest. Hier vindt u ook meer informatie over asbestsanering.

College op bezoek bij CNC

Op dinsdag 27 november waren burgemeester en wethouders te gast bij CNC Grondstoffen in Milsbeek. Dit wereldwijd opererende bedrijf verwerkt jaarlijks meer dan 600.000 ton paardenmest, kippenmest en gips tot hoogwaardige compost voor de teelt van champignons.

Het bezoek begon met een inleiding van directeur Tom van Wijk over de organisatie en de toekomstplannen van het bedrijf. Ook kwamen enkele actuele zaken ter sprake, zoals de renovatie van de N271. Daarna kreeg de collegeleden een rondleiding. Zij namen onder meer een kijkje in de nieuwe productiehal, die in april dit jaar officieel werd geopend door koning Willem-Alexander. Het college was zeer onder de indruk van de efficiënte productie en de aandacht die CNC besteedt aan duurzaamheid. Een interessant bezoek aan een bijzonder bedrijf in gemeente Gennep!

Kerstmarkt in Gennep

Stichting SumMmertime Gennep organiseert op zaterdag 15 en zondag 16 december in samenwerking met 4Events een sfeervolle kerstmarkt in hartje Gennep. Van 13.00 tot 17.00 uur wordt de Markt voor het historisch stadhuis omgetoverd tot een kerstparadijsje. Er zijn kraampjes met ambachtelijke producten, kerstartikelen, soep, glühwein en warme chocomel. Ook kunt u genieten van een levende kerststal en live optredens van koren, een jeugdorkest en een dansgroep. Nieuw is een kunstoutlet in de voormalige Blokker-winkel. Zondag 16 december is tevens koopzondag in Gennep.

Korting op collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk, maar ook duur. Speciaal voor inwoners met een laag inkomen biedt gemeente Gennep, samen met CZ en VGZ, zorgverzekeringen met korting aan. Hierdoor kunnen inwoners met een laag inkomen zich voor minder geld toch uitgebreid verzekeren.

Met een laag inkomen krijgt u 6% korting op de basispremie. Daarnaast betaalt de gemeente maximaal 43 euro per maand mee aan een aanvullende verzekering. Bij CZ en VGZ wordt dit bedrag automatisch verrekend. U kunt de verzekering met korting afsluiten als u een bijstandsuitkering ontvangt of een inkomen hebt van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Kinderen tot en met 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd.

Op www.gezondverzekerd.nl/gennep ziet u of u recht hebt op een collectieve zorgverzekering. U kunt overstappen tot en met 31 december 2018. Kijk voor meer informatie over alle regelingen voor inwoners met een laag inkomen op www.gennep.nl/laaginkomen.

Let op voor collectanten zonder vergunning!

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) waarschuwt voor een valse collecte voor de stichting Dieren in Nood. Deze stichting, die op naam zou staan van de heer Marsman, bestaat niet. De heer Marsman is in 2017 bij verstek veroordeeld tot een taakstraf wegens het collecteren voor de door hemzelf verzonnen stichting Dieren in Nood. Het is niet bekend in welke gemeenten hij langs de deuren gaat. Wij vragen u om alert te zijn en melding te doen bij de gemeente indien u deze collectant aan de deur krijgt.

Tips voor houtkachel en open haard

Tijdens de donkere dagen in de herfst en winter is de warmte van een houtkachel of open haard extra sfeervol. Helaas is het stoken niet goed voor de gezondheid en het milieu. Om overlast voor buren te voorkomen, delen we graag de tips van Milieu Centraal met u.

 1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Zelf hout hakken? Droog het hout dan minstens 2 jaar. Het hout is droog als het gebarsten is of als de bast loslaat.
 2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout: bij verbranding komen zware metalen vrij. Het is daarom verboden om bewerkt hout te verbranden. Ook (spaan)plaat is uit den boze vanwege de lijm die erin zit.
 3. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden als brandstof.
 4. Heeft u een allesbrander? Neem dit woord niet letterlijk: je mag er niet alles in verbranden. Verbrand alleen onbewerkt, droog en schoon hout. Dus geen plastic, geverfd hout enzovoort. Afval verbranden is verboden.
 5. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling veroorzaken.
 6. Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat garandeert dat het uit verantwoord beheerd bos komt.
 7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht: het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
 8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen (zoals PAK’s en koolmonoxide).
 9. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open of zet een raampje open. Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
 10. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en je ziet bijna geen rook uit de schoorsteen komen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.
 11. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
 12. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijf je vrienden met de buurt.

door | dec 4, 2018 | Gemeente Gennep, Publicaties

Download onze App Get it on Google Play

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht

Pin It on Pinterest