Publicaties gemeente Gennep week 49

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 49 – 2019

Informatiemarkten Lob van Gennep

Het project Lob van Gennep organiseert in december twee nieuwe informatiemarkten waarop geïnteresseerden informatie kunnen ophalen en vragen kunnen stellen aan het projectteam. De eerste informatiemarkt vindt plaats op maandag 9 december van 16.00 tot 21.00 uur bij het Trefpunt in Milsbeek. De tweede informatiemarkt vindt plaats op dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mara in Gennep. De informatiemarkten zijn doorlopend te bezoeken.

Jongeren ontmoetingsplek

Op dinsdagavond 26 november opende wethouder Peter Lucassen, samen met Reke Schoenmakers als vertegenwoordiger van de Gennepse jeugd, de jongeren ontmoetingsplek (JOP) in het Nierspark. Dat deden ze in het bijzijn van zo’n twintig jongeren, BOA’s, jongerenwerkers en een enkele betrokken buurtbewoner.

De JOP is een groene zeecontainer met een grote opening richting de Niers en is voorzien van bankjes en een prullenbak. Hiermee wil de gemeente de jongeren een fijne plek geven om elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Tijdens de opening zijn er samen afspraken gemaakt over het gebruik van de JOP. Deze krijgen een vaste plek in de container en de BOA’s zullen hierop handhaven. Ook volgt er over een aantal maanden een evaluatie met buurtbewoners.

Tijdelijke vergunning
Omdat er dringend een plek voor de jeugd nodig was, is in juli 2019 een tijdelijke vergunning verleend om de container voor één jaar in het Nierspark te plaatsen. Tegen de vergunning loopt nog een bezwaarprocedure. Gedurende de looptijd van de vergunning wordt gekeken of het Nierspark de beste locatie is of dat er een geschiktere locatie voor de JOP is.

Kaartjes voor Sportgala Gennep

In de gemeente Gennep hebben we een bruisend verenigingsleven met veel vrijwilligers. Regelmatig zetten zij mooie sportprestaties neer. Om dat te vieren organiseren GennepNews, Gennep Doet Mee en gemeente Gennep het eerste Sportgala sinds tijden! Het Sportgala vindt plaats op vrijdag 13 december, van 20.00 tot 22.00 uur in zaal Pica Mare. Het Junior Sportgala is van 18.00 tot 19.00 uur.

Tot 8 december kunt u gratis toegangskaartjes bestellen op www.sportgalagennep.nl. Na bestelling ontvangt u de kaartjes uiterlijk 11 december per mail.

Historisch kinderboek over Gennep gelanceerd

Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans en de gemeente Gennep gaan terug in de tijd en lanceren de komende jaren een reeks kinderboeken over de geschiedenis van Gennep. Op woensdag 27 november werd het eerste boek gepresenteerd, dat gaat over Norbert, het fictieve neefje van de wereldberoemde Norbertus van Gennep. Wethouder Rob Peperzak overhandigde het eerste
exemplaar aan Pieter van den Broecke, leerling van basisschool Maria Goretti en meelezer van het manuscript. Ook de winnaars van de ‘Gennep-quiz’ mochten een boek in ontvangst nemen.

Aansluitend aan de boeklancering organiseerde de Gennepse illustratrice Karline Linsen een schilderworkshop, waarbij de kinderen alle kneepjes van het vak leerden.

Het boek ‘Ridder of Monnik?’ is te koop voor € 7,95. Kijk voor de verkooppunten op www.gennep.nl.

Nieuwe informatieborden in Milsbeek

Vrijdag 29 november onthulde wethouder Rob Peperzak een informatiebord over de boerderij aan de Bloemenstraat in Milsbeek. Op dit bord staat ook informatie over het vrijstaande gebouwtje bij de boerderij. Vroeger diende dat als bakhuisje, maar tegenwoordig is er een theehuis in gevestigd. Het informatiebord over de boerderij aan de Bloemenstraat is de eerste van zes ANWB-informatieborden die op verzoek van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek worden vervangen. De overige borden gaan over de molen van Gradje de Mölder (Rijksweg), de Olde Kruyk (Oudebaan), de steenfabriek (Bloemenstraat), een Keuterij (Bloemenstraat) en Boerderééj ien ‘t Ven (Zwarteweg).

Openingstijden VVV

Met ingang van ingang van 1 december zijn de openingstijden van de VVV veranderd. De winteropeningstijden zijn: woensdag en donderdag 10.00-14.00 uur, vrijdag 10.00-17.00 uur en zaterdag 10.00-14.00 uur. Het VVV-kantoor van Gennep is gevestigd in het stadhuis aan de Markt.

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Gennep?

Help mee bij het samenstellen van een profielschets

Na het aftreden van burgemeester Peter de Koning, startte op 14 oktober Willibrord van Beek als waarnemend burgemeester van de gemeente Gennep. De komende maanden gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger.

Profielschets
De eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets. Deze geeft zo goed mogelijk weer wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht en wat de nieuwe burgemeester van de gemeente kan verwachten. De fractievoorzitters van de gemeenteraad vinden het belangrijk om hierbij ook inwoners te betrekken.

Enquête en inloopavond
Tot en met 18 december kunt u via de enquête op www.gennep.nl/burgemeester aangeven wat u belangrijk vindt voor een nieuwe burgemeester. Welke eigenschappen passen bij de nieuwe burgemeester en waar moet hij of zij zich als eerste op gaan richten? Het is ook mogelijk om een papieren enquête in te vullen bij de receptie van het gemeentekantoor. Daarnaast kunt u op dinsdag 10 december uw mening laten horen tijdens een inloopavond in het stadhuis. U bent van harte welkom in de raadzaal tussen 19.00 en 20.30 uur.

Vaststelling profielschets
Mede aan de hand van de uitkomsten van de enquête en inloopavond stellen de fractievoorzitters een concept profielschets op. Dit concept wordt aangeboden aan de gemeenteraad, die tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2020 de profielschets vaststelt en aan de gouverneur aanbiedt.

Openstelling vacature en selectie
De minister van Binnenlandse Zaken stelt daarna de vacature open. De gouverneur ontvangt alle sollicitatiebrieven en adviseert de gemeente welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets. De vertrouwenscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf fracties, gaat met deze kandidaten in gesprek en doet een aanbeveling voor twee kandidaten aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt vervolgens zijn voorkeurskandidaat. De aanbeveling van de raad en het advies van de gouverneur worden voorgelegd aan de minister, die de kandidaat ontvangt voor een gesprek.

Benoeming burgemeester
Naar verwachting wordt nog vóór het zomerreces een koninklijk besluit genomen over de benoeming van de nieuwe burgemeester.

 

 

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 04

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 04

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 04 - 2020 Al meer dan 1171 personen (ruim 15 %) in onze gemeente hebben de Burgernetapp gedownload. In heel Nederland hebben 1,7 miljoen personen de Burgernetapp geïnstalleerd. Hoe werkt...

Publicaties gemeente Bergen week 04

Publicaties gemeente Bergen week 04

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 04 - 2020 Bedrijfsbezoek aan Tuincentrum Verheijen Dynamic Borders op Touristikmesse Niederrhein Infopagina+website programma 75 jaar Vrijheid Openingstijden energiehuis Ophalen huisvuil Spreekuur grensgangers...

Publicaties gemeente Gennep week 04

Publicaties gemeente Gennep week 04

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 04 - 2020 Zondag 26 januari vindt om 19.00 uur de lokale Holocaust herdenking plaats op het Ellen Hoffmannplein in Gennep. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. Het Nationaal...

door | dec 3, 2019 | Gemeente Gennep, Publicaties

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 71)

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht