Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 02

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 02 – 2020

De samenleving maken we met elkaar

Tijdens een drukbezochte gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Mook heeft burgemeester mr. drs. Willem Gradisen zijn traditionele toespraak gehouden. Een toespraak waarin terug werd gekeken op het afgelopen jaar. Natuurlijk werden daarbij genoemd onderwerpen zoals de discussie rond de Lob van Gennep, de drukte op de Maaslijn en de eikenprocessierups.

In het bijzonder stond de burgemeester deze keer stil bij vraagstukken rond openbare orde en veiligheid. Wat betreft de brandweer ging het daarbij over het steeds moeilijker worden van het werven en behouden van brandweervrijwilligers. Dit staat onder druk door veranderingen in de samenleving. Mensen willen zich niet meer lang binden en werkgevers zitten er vaak niet op te wachten. Met name in de dag-situatie begint dit te knellen, ook in de gemeente Mook en Middelaar. Veel inwoners werken
buiten de gemeente en zij kunnen bij bijv. een woningbrand overdag door-de-week niet tijdig aanwezig zijn. We moeten er alles aan doen om mensen te blijven werven en wellicht in de toekomst met creatieve oplossingen komen.

Burgemeester Gradisen ging verder in op het door de gemeenteraad medio 2019 vastgestelde veiligheidsbeleid. Twee ontwikkelingen vragen steeds meer aandacht van de politie. Hij noemde als eerste de problematiek van de zogenaamde verwarde personen. In het bijzonder mensen met psychiatrische problemen die daarnaast ook nog drugs en/of alcohol gebruiken. Inwoners in de omgeving kunnen dan te maken hebben met overlast. In sommige gevallen is er zelfs sprake van agressie en bedreiging. Het is niet eenvoudig om deze mensen opgenomen te krijgen en dan komt het op het bordje van de politie. Dit leidt vaak niet tot een adequate oplossing.

Als tweede ontwikkeling noemde de burgemeester de groeiende en noodzakelijke aandacht voor ondermijnende ofwel georganiseerde criminaliteit. Het gaat daarbij om bijv. hennepplantages en het maken van synthetische drugs (hard drugs). Er zijn inwoners die denken dat dit bij ons in een kleine veilige gemeente niet zal voorkomen. Maar zij vergissen zich. Het is niet alleen iets van de grote stad. In onze gemeente zijn er in de afgelopen jaren woningen gesloten vanwege het aantreffen van
hennepplantages en er is bijv. al twee keer een XTC-laboratorium door de burgemeester gesloten. In Nederland gaan er enorme bedragen in om. Zo wordt in ons land de omzet van alleen al de synthetische drugs (zoals XTC) geschat op 19 miljard euro. Dat is meer dan de omzet van bedrijven als Philips of Albert Heijn.

De rechtsstaat staat daarmee onder druk. Met bedreigingen van tal van beroepsgroepen zoals advocaten, misdaadjournalisten, rechters, officieren van justitie en ook burgemeesters. Burgemeester Gradisen herhaalde hetgeen hij al eerder via de media heeft laten weten, namelijk dat hij zich zorgen maakt over de huidige capaciteit van de politie en de gehele justitiële keten (dus ook het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht). Het loopt de politie door de bezuinigingen in de afgelopen jaren en de aandacht voor de omvang van ondermijnende criminele ontwikkelingen over de schoenen.

De burgemeester vroeg mensen om zelf ook waakzaam te zijn. Let op je omgeving. Het verbaasde hem bijv. dat hij als reacties bij het sluiten van een woning in verband met een hennepplantage in de omgeving te horen kreeg: “maar dat wisten wij al lang”. Meld dat dan! Dat kan tevens anoniem. Ook in dit opzicht vormen we met elkaar de samenleving.

Er ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de overheid. Dat geldt bijv. ook voor minderjarigen die zich misdragen met oud-en-nieuw in onze gemeente. Primair zijn ouders daarvoor verantwoordelijk. De overheid zijn we bovendien zelf. Betrokkenheid van mensen op tal van manieren voor elkaar en daarmee voor de samenleving helpt ons vooruit op tal van terreinen. We moeten het samen doen.

Gelukkig gebeurt dat in Mook en Middelaar al volop met bijv. mantelzorgers, het levendige verenigingsleven, dorpsraden enz. Maar er mag altijd een schepje bovenop. Want de kwaliteit van onze samenleving hangt af van wat we er met elkaar van maken.

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

In december en januari vindt er in de gemeente Cuijk en mogelijk in de gemeente Mook en Middelaar onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte (ofwel geothermie). Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Landelijk onderzoek aardwarmte
Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is echter weinig informatie bekend over de ondergrond en de Rijksoverheid wil daarover meer informatie verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk
onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het is mogelijk dat u een lichte korte trilling voelt. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl. Ook kunt u op deze website een film bekijken hoe het onderzoek plaatsvindt.

Veilig en verantwoord
Dit seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd. Nu ligt de focus op de lijn tussen Putten en Cuijk (lijn 5). Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM de partij die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Speld van verdienste voor Richard Meeussen

Burgemeester mr. drs. W. Gradisen heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Mook en Middelaar op zondag 5 januari een gemeentelijke speld van verdienste uitgereikt aan de heer R. (Richard) Meeussen wonende te Mook. De decorandus werd daarmee compleet verrast. De heer Meeussen heeft gedurende een lange periode een bijzondere bijdrage geleverd aan maatschappelijke organisaties en activiteiten binnen de gemeente Mook en Middelaar, maar ook daarbuiten. En hij doet dat nog steeds.

De heer Meeussen is eigenaar en het “gezicht” van de prachtig gelegen herberg/restaurant ’t Zwaantje. Op deze locatie is in 1882 deze herberg begonnen op de Mookerheide, meer specifieker op De Biesselt, in 1882. Er is enige jaren geleden een prachtig boek uitgebracht over de rijke gezamenlijke geschiedenis van ’t Zwaantje en De Biesselt. Sinds 2008 mag ’t Zwaantje zich zelfs hofleverancier noemen. Een predicaat dat wordt toegekend aan bedrijven die tenminste een eeuw bestaan, een uitstekende reputatie hebben en garant staan voor dienstverlening op hoog niveau. ’t Zwaantje is één van de drie horecabedrijven die in Nederland deze titel mogen voeren en zelfs het enige in de provincie Limburg. In één van de aanbevelingen voor de speld van verdienste wordt de heer Meeussen getypeerd als een horecaman in hart en nieren: “Richard is een eerste klas vakman en een eerste klas gastheer”.

De heer Meeussen zet zich persoonlijk daarnaast al jarenlang in voor diverse organisaties en projecten in Mook en Middelaar, maar ook in buurgemeente Berg en Dal. In 2004 was hij één van de initiatiefnemers van een samenwerkingsverband van restaurateurs. Het samenwerkingsverband kreeg gestalte in de vorm van het zogenaamde Kiste Trui Gilde. Inmiddels bestaat dit Gilde al weer 15 jaar en het zorgt voor een goede en brede promotie binnen en buiten de gemeente.

Ook andere initiatieven waarbij de heer Meeussen is betrokken trokken de aandacht. Zo was hij in 2011 één van de initiatiefnemers voor de nieuwbouw van de Boskapel op De Biesselt. Hij werd, naast alle drukke werkzaamheden, zelfs voorzitter van de Stichting Bestuur Historisch en Natuurlijk Erfgoed De Biesselt. Door deze stichting werd een begin gemaakt met de plannen voor de nieuwbouw en kon de Mariaviering een nieuwe impuls worden gegeven. Op 26 oktober 2014 is de Boskapel op feestelijke en indrukwekkende wijze geopend. De stichting bestaat nu reeds 8 jaar en de heer Meeussen houdt zich persoonlijk o.a. bezig met het innen van het kaarsengeld, de verzorging van de bloemen en in de maand mei is er, indien mogelijk, een Mariaviering. Ook de historische “erfput”, vroeger de waterput, en het moeras de Biessael krijgen jaarlijks zijn aandacht. Naast deze werkzaamheden zijn er de jaarvergadering, het bloemschikken en de jaarlijkse vieringen. Dit alles heeft in het verleden en nog steeds aanzienlijk bijgedragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving en aan het toeristisch-recreatief profiel van de gemeente Mook en Middelaar en zelfs een ruimere regio. Reeds in 2001 was de heer Meeussen één van de initiatiefnemers van de Stichting Toerisme & Recreatie (STER) Groesbeek, later Berg en Dal. Hij heeft zich ook hier met hart en ziel en tevens belangeloos ingezet om de doelen van de stichting waar het gaat om promotie van het toerisme te bereiken. Hij is verder inventief en creatief als toeristisch ondernemer: met onder andere de realisering van “grensoverschrijdende” wandelroutes door de Groesbeekse bossen en over de Mookerheide. Van de Stichting Huys te Moock was de heer Meeussen ook één van de oprichters en van 2014 tot 2016 tevens bestuurslid. Hij heeft zich daarbij met name verdienstelijk gemaakt voor de totstandkoming van de statuten en als feitelijk bedenker van de naam van de stichting ‘Huys te Moock’. Tot op de dag van vandaag steunt hij de Stichting Huys te Moock nog altijd financieel in de vorm van een ruimhartige bijdrage aan het Restaurantgilde Kiste Trui waarvan ’t Zwaantje ook lid is. Burgemeester Gradisen benadrukte tot slot in zijn toespraak dat “alle activiteiten het beeld bevestigen van iemand die met een sociaal hart zeer betrokken is bij onze lokale samenleving en bereid is zich daarvoor belangeloos in te zetten”.

Wegafsluiting Groesbeekseweg te Mook

Van maandag 13 januari tot en met uiterlijk 21 februari is de Groesbeekseweg in Mook vanaf de Rijksweg tot en met de Koningin Julianastraat afgesloten in verband met de herinrichting van de centrumstraten in Mook. Er is een omleidingsroute. Deze wordt via borden aangegeven. Als het werk sneller klaar is dan gepland, dan gaat de weg uiteraard eerder weer open.

Ook interessant

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27

Hieronder vindt u Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 27 - 2020 Bloemrijke bermen en velden vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit is belangrijk omdat het niet goed gaat met onze insecten. Daarom hebben wij dit...

Publicaties gemeente Gennep week 27

Publicaties gemeente Gennep week 27

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 27 - 2020 Bij hoge temperaturen haalt afvalinzamelaar Suez het afval eerder op. Bij deze temperaturen wordt het hitteplan afgekondigd. Dat betekent dat de vuilniswagens dan om 6.00 uur gaan rijden in plaats van...

door | jan 10, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad