Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 03

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 03 – 2020

Brug Witteweg is weer open

Afgelopen periode is er onderhoud uitgevoerd aan de brug in de Witteweg. De werkzaamheden waren vooral toegespitst op het vernieuwen van het wegdek en het conserveren van de draagconstructie en de leuning van de brug.

Inmiddels zijn de werkzaamheden gereed en is de weg/brug weer open voor het verkeer. De leuningen moeten nog geschilderd worden, maar dat doen we later bij goed weer. Bij beide (weg)aansluitingen op de brug bestaan nog kleine hoogteverschillen, die worden aangepakt bij het aanstaande jaarlijkse asfaltonderhoud. Op enkele plekken blijft nog water staan op de brug (in de goten). We verwachten dat dit na verloop van tijd zal verdwijnen. Als dat niet gebeurt, kunnen we op een eenvoudige manier alsnog extra afvoeren maken.

Als u hier klikt, kunt u zien hoe het brugdek op zijn plaats is gelegd.

Het afsluiten van de brug zorgde voor overlast voor de gebruikers van de route en de (horeca)bedrijven in de omgeving. Wij danken allen voor het meedenken aan oplossingen en voor het begrip voor de overlast.

Individuele Studietoeslag

Studenten met een arbeidsbeperking kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld om jongeren met een arbeidsbeperking te stimuleren te gaan studeren zodat zij na hun studie een goede kans hebben op werk.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 of een basistoelage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben, maar je kunt door een structurele medische beperking tijdens je studie niet of nauwelijks bijverdienen
  • niet over vermogen beschikken (minder dan € 6.225)
  • geen Wajong-uitkering (of soortgelijk) ontvangen

Bedrag van de studietoeslag
Het bedrag van de studietoeslag is € 1.803,97 (bedrag 2020) per studiejaar.

Aanvraag
Je kunt direct een aanvraag indienen. De gemeente heeft daarvoor een apart aanvraagformulier. Dat staat op de website van de gemeente.

Betaling
Wij betalen de toeslag 2 keer per jaar uit, in twee gelijke termijnen over een periode van 6 maanden.

Aanspraak
We bepalen de aanspraak steeds per half jaar, van september tot en met februari en van maart tot en met augustus.

Meestal geen keuring
Meestal kan je zelf aantonen dat je tot de doelgroep behoort omdat je (oud) leerling bent van het Praktijkonderwijs of het Voortgezet speciaal onderwijs. Dan zal de gemeente geen keuring verlangen. Toch zal soms een keuring nodig zijn. Dan vraagt de gemeente een keuring aan bij het UWV. De gemeente betaalt de kosten van de keuring.

Informatie
Wil je meer weten of heb je vragen, kijk dan op de website van onze gemeente of bel met het KlantContactCentrum op 024-6969111.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inschrijving basisscholen

Uw kind kan vanaf de dag waarop het vier jaar wordt, naar een basisschool gaan. De scholen organiseren binnenkort informatiebijeenkomsten. Kinderen kunnen dan aangemeld worden voor het schooljaar 2020-2021. De aanmeldingsmogelijkheid geldt voor alle kinderen die voor 1 augustus 2020 vier jaar worden, maar is vooral bedoeld voor kinderen die voor 1 augustus 2021 vier jaar worden.

De ouders of verzorgers van de kinderen die geboren zijn tussen 1 augustus 2016 en 1 augustus 2017 hebben een brief hierover ontvangen van de gemeente Mook en Middelaar. Wilt u meer informatie over de scholen, dan kunt u bij één of meer scholen de website bekijken en de schoolgids downloaden.

De basisscholen van de gemeente Mook en Middelaar zijn:

De Adalbert Basisschool:
Koningin Julianastraat 5a, 6585 XP Mook
Telefoon: 024 – 6962763
Website: www.adalbertbs.nl

Sterrenschool EigenWijs:
Bouwsteeg 1, 6587 AW Middelaar
Telefoon: 024 – 6961202
Website: www.sterrenschooleigenwijs.nl

Basisschool De Grote Lier:
Esdoornlaan 8, 6584 BD Molenhoek
Telefoon: 024 – 3880008
Website: www.degrotelier.nl

Passend onderwijs
In verband met de Wet op passend onderwijs is het belangrijk om uw kind tien weken voor zijn of haar eerste schooldag aan te melden, zodat de scholen tien weken de tijd hebben om na te gaan of de school een passend onderwijsaanbod kan bieden aan uw kind. De scholen stellen het op prijs, als u uw kind – indien mogelijk – vóór 1 april 2020 aanmeldt bij de school van keuze.

Leerplicht
Op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl is informatie te vinden over de leerplicht. Voor meer informatie kunt u bellen naar de gemeente, telefoonnummer 024-6969111 en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Voorkom zwerfvuil en plaats geen afval op straat!

Het ophalen van de PMD-afvalzak (plastic, blik en drankkarton) vindt plaats op een bepaalde ophaaldag in de twee weken. Een aantal bewoners zet de zakken met het PMD-afval (plastic, blik en drankkarton) ook voor het huis op straat buiten de ophaaldagen. Dit is uiteraard niet toegestaan. De straat ziet er dan rommelig uit, het geeft extra obstakels bij de doorgang en u doet er uw buren geen plezier mee. Ook komt er bij het kapot scheuren van de zak, zoals door vogels en katten, zwerfvuil in uw straat en de verdere omgeving terecht.

Daarnaast gebeurt het dat bewoners ander afval, zoals hout en sloopafval, voor het huis leggen. Wij wijzen u erop dat ook dat niet mag, tenzij het afval binnen een dag wordt opgehaald of weggebracht.

De komende tijd zal de gemeente extra controleren of men zich aan de regels houdt. Het niet naleven van de regels en het onjuist aanbieden van afval kan tot een flinke boete leiden.

Ook interessant

Publicaties gemeente Bergen week 08

Publicaties gemeente Bergen week 08

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 08 - 2020 Word e-sporter van de gemeente Bergen Bedrijfsbezoek 't Kienderbènkske Berichten Over uw buurt Bob ook met carnaval Gewijzigde openingstijden carnaval Gezocht schoolgidsenivn Honden aan de lijn Hulp bij...

Publicaties gemeente Gennep week 08

Publicaties gemeente Gennep week 08

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 08 - 2020 In 2019 is een start gemaakt met het Netwerk Positieve Gezondheid Gennep. Op donderdag 5 maart wordt hier een vervolg aan gegeven met een netwerkbijeenkomst in Pica Mare in Gennep. Bent u zorgprofessional...

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 07 - 2020 Herkent u dit als mantelzorger van uw naaste met dementie: Buren, vrienden, familieleden; allemaal willen ze graag helpen en zeggen: ‘Ik doe graag iets voor je hoor, laat maar weten als je wat...

door | jan 17, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht