Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 11

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 11 – 2020

Energiecafé Mook en Middelaar: zonnepanelenactie 2020

Na een zeer geslaagde collectieve zonnepanelenactie in 2018, waarbij in de gemeente Mook en Middelaar zonnepaneelinstallaties bij 140 bewoners zijn geplaatst, start het Energiecafé Mook en Middelaar dit jaar een nieuwe zonnepanelenactie.

Het is nog steeds erg interessant om te investeren in zonnepanelen. Zelfs zonder spaargeld of als het niet mogelijk is zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen zijn er mogelijkheden. Naast het financiële voordeel levert het ook een bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente.

Voor de zonnepanelenactie 2020 wordt net als bij de vorige actie, na een zorgvuldige selectie, een samenwerking aangegaan met de firma Solar2Led uit Nijmegen. Deze heeft nu opnieuw een aantrekkelijk aanbod met korting samengesteld voor Mook en Middelaar.

Op woensdag 25 maart 2020 organiseert het Energiecafé een informatiebijeenkomst waarin wordt toegelicht wat er komt kijken bij zonnepanelen en waar alle vragen worden beantwoord. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Môks Café (Groesbeekseweg 3 in Mook) van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) .

Alle inwoners van Mook, Molenhoek, Plasmolen, Middelaar en De Bisselt zijn welkom. De bijeenkomst is gratis en inschrijving is niet nodig. Kijk op www.energiecafemolenhoek.nl voor het volledige programma van de avond.

Inzameling textiel

In de gemeente Mook en Middelaar staan op diverse locaties textielcontainers voor de inzameling van textiel en oude kleding. Tevens wordt er sinds dit jaar vier maal per jaar (voorheen halfjaarlijks) huis-aan-huis ingezameld.

Op donderdag 19 maart a.s. wordt er ingezameld door Sympany. Zoals gebruikelijk ontvangt u een plastic zak om oude kleding in aan te bieden of een sticker die u op een eigen plastic zak kunt plakken. U kunt de plastic zakken met textiel op 19 maart a.s. vanaf 07.30 uur ‘s morgens goed zichtbaar aan de kant van  de weg zetten.

Er zijn een aantal goede redenen om textiel gescheiden in te zamelen. Ten eerste is het goed voor het milieu. Textiel is goed herbruikbaar en recyclebaar. Hergebruik spaart het milieu door vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt en de hoeveelheid nieuwe grondstoffen die gebruikt worden voor productie van nieuwe kleding. Verder is recyclen goedkoper dan verbranden. Het gescheiden inzamelen en recyclen van textiel zorgt ervoor dat een grote afvalstroom niet verbrand hoeft te worden. Het is voor de gemeente Mook en Middelaar voordelig om textiel apart in te zamelen aangezien het verbranden van textiel kosten voor de gemeente (en indirect voor u) met zich meebrengt en het recyclen niet.

Landelijke Opschoondag 2020 op zaterdag 21 maart

Op zaterdag 21 maart wordt weer de Landelijke Opschoondag gehouden en evenals andere jaren heeft Natuur-en Milieugroep ANIMO de organisatie voor deze dag in de gemeente Mook en Middelaar op zich genomen.

Afvalzakken
De Gemeente ondersteunt de actie met het beschikbaar stellen van afvalzakken, grijpers en handschoenen en het ophalen van het verzamelde afval.

Meehelpen?
Wilt u ook meehelpen om onze gemeente zwerfvuilvrij te maken? De Opschoondag start op zaterdag 21 maart om 9.30 uur en eindigt rond 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

We starten op de volgende locaties:

  • Winkelcentrum Molenhoek
  • Winkelcentrum Mook
  • De Bisselt bij ‘t Zwaantje
  • Plasmolen bij Muldershofweg 10
  • Middelaar bij de Koppel

Meer informatie bij Peter Giesberts, tel: (024) 696 24 51 of (06) 36 25 91 15.

Oud ijzer inzameling

Op zaterdag 21 maart a.s. vindt de jaarlijkse inzameling van oud ijzer in Mook en Molenhoek plaats. Deze inzameling wordt uitgevoerd door Harmonie Erica. Wanneer u oud ijzer wilt aanbieden kunt u telefonisch contact opnemen met ’t Môks Café, bereikbaar vanaf 09.30 uur, via telefoonnummer (024) 696 15 05.

Bij geen gehoor of voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Joop Gerrits (024-6962173) of Maarten Willems (024-6961809). U kunt het oud ijzer op 21 maart ook brengen naar de ingang van de oude stort (zandafgraving) aan de Groesbeekseweg in Mook.

Werken aan een veilig bos in het kader van natuur- en bosbrandbestrijding

Veilig recreëren en wonen in het Rijk van Nijmegen, dat wil toch iedereen! Hierbij is brandveiligheid in bos en natuur erg belangrijk en werken Nederlandse en Duitse terreinbeheerders, gemeenten en de brandweer (Veiligheidsregio Limburg Noord) in het grensgebied nauw samen om de bossen en natuurterreinen brandveiliger te maken. Daarom worden in de natuurterreinen en bossen brandcorridors ingericht, zodat het gebied goed toegankelijk is voor blusvoertuigen en er in de corridor geen hout meer voorkomt dat snel brandt. Van belang is dat alle corridors op redelijke termijn in orde zijn in het kader van de brandveiligheid. In de terreinen van Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland rond de Mookerheide worden hiervoor nu de werkzaamheden gestart. Dit betekent dat er over de gehele breedte van de corridor (30 meter inclusief de weg/het pad) naaldbomen worden gekapt en naaldhoutopslag wordt verwijderd. Daarnaast worden eventuele onveilige bomen of overhangende/dode takken verwijderd. In de strook waar bomen gekapt moeten worden, wordt vervolgens gewerkt aan nieuw loofbos en worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Daar waar door natuurlijke processen te weinig nieuwe loofbomen opkomen worden deze op termijn aangeplant. Hierdoor neemt de biodiversiteit van het gebied op termijn toe.

Paden
Vanwege het gebruik van zware machines zullen enkele paden er tijdelijk slecht bij liggen. Na afronding van de werkzaamheden worden de paden hersteld. Het herstel van de paden is alleen mogelijk bij droog weer. Nadat de werkzaamheden kan het dus enkele weken duren voordat alle paden hersteld zijn.

Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden wordt gewerkt met machines en er kunnen bomen op de paden vallen. Om te voorkomen dat bezoekers in onveilige situaties terecht komen worden paden tijdelijk afgesloten. Wij willen u vragen de afscheidingen te respecteren voor uw eigen veiligheid en voor die van de aannemer. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland via s.kessels-reijnen@bosgroepzuid.nl.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

door | mrt 13, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad