Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 12

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 12 – 2020

Afscheid griffier Ton Peters-Sengers

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart jl. is afscheid genomen van griffier Ton Peters-Sengers. De griffier is degene die samen met de commissiegriffier (Peter Wiersma) de ondersteuning verzorgt van de gemeenteraad. Ton Peters-Sengers werd in diverse toespraken door zowel de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester mr. drs. W. Gradisen, als door de voorzitter van de werkgeverscommissie T. Herings en de eerste plaatsvervangend voorzitter drs. L. Tonnaer in het zonnetje gezet.

Nadat Ton Peters-Sengers eerder in 2014 was benoemd tot plaatsvervangend griffier, ging hij in 2017 in een indertijd lastige politiek-bestuurlijke periode aan de slag als waarnemend griffier. Alle sprekers benadrukten dat hij dit uitstekend heeft gedaan. Dit heeft geleid tot een unanieme benoeming van Ton Peters-Sengers tot griffier met ingang van 15 juni 2018.

De griffier nam met een bij tijd en wijle hilarische toespraak afscheid van de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Hij gaat met ingang van eind maart formeel met pensioen.

De gemeenteraad heeft inmiddels met de benoeming van Michelle van Arensbergen tot (nieuwe) griffier voorzien in een opvolger. Eerder is commissiegriffier Peter Wiersma door de gemeenteraad benoemd tot plaatsvervangend griffier.

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Inkomensvoorzieningen

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. De gemeente kiest er voor om ook een cliëntervaringsonderzoek inkomensvoorzieningen te houden. De cliëntervaringsonderzoeken geven weer hoe cliënten de uitvoering van deze taken ervaren. De complete rapporten en drie publieksversies kunt u vinden op de website www.mookenmiddelaar.nl.

Landelijke Opschoondag en actie Schone Maas afgelast!

De aangekondigde Opschoondag op zaterdag 21 maart en de actie Schone Maas op 28 maart, waarbij vrijwilligers uit Mook en Middelaar samen het zwerfvuil gaan opruimen, gaan niet door vanwege het Coronavirus.

Mocht er een nieuwe dag worden georganiseerd, dan zal dit tijdig worden aangekondigd via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad.

Oud ijzer inzameling

Op zaterdag 21 maart a.s. vindt de jaarlijkse inzameling van oud ijzer in Mook en Molenhoek plaats. Deze inzameling wordt uitgevoerd door Harmonie Erica. Wanneer u oud ijzer wilt aanbieden kunt u telefonisch contact opnemen met ’t Môks Café, bereikbaar vanaf 09.30 uur, via telefoonnummer (024) 696 15 05. Bij geen gehoor of voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer Joop Gerrits (024) 696 21 73 of Maarten Willems (024) 696 18 09.

U kunt het oud ijzer op 21 maart ook brengen naar de ingang van de oude stort (zandafgraving) aan de Groesbeekseweg in Mook.

Speld van verdienste voor raadslid Peter Wijers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 maart jl. heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een speld van verdienste uitgereikt aan Peter Wijers. De fractievoorzitter van de DGP heeft na een weloverwogen besluit na ruim 9 jaar raadslidmaatschap afscheid genomen.

Zowel zijn drukke baan als zijn privésituatie zijn redenen voor Peter Wijers om als raadslid te stoppen. Hij begon ruim 9 jaar geleden als het jongste raadslid ooit in de gemeente Mook en Middelaar. Hij werd geïnstalleerd (op de leeftijd van 22 jaar) als gemeenteraadslid op 3 januari 2011. De Gelderlander berichtte op 25 januari jl. over zijn vertrek dan ook met als kop: “Boegbeeld van verjonging stopt als raadslid in Mook”.
De eerste interesse bij Mookenaar Peter Wijers voor de politiek voltrok zich voorzichtig op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen in de periode van de opkomst van Pim Fortuyn in 2002. De interesse voor de lokale politiek komt later, namelijk nadat hij actief was geworden bij Scouting Don Bosco. Hij maakte daar kennis met onder andere Ger Mulders en Ton Herings. Beiden waren (en zijn) sterk betrokken bij de gemeentelijke politiek en hebben de belangstelling voor de lokale politiek bij Peter Wijers gestimuleerd.

Opgegroeid in Mook en actief bij zowel de Scouting als bij de carnaval (CV De Meulenwiekers) ontwikkelde Peter Wijers een brede kennis van de lokale samenleving. Tevens werd zijn naamsbekendheid daardoor ook groter. Hij combineerde zijn verenigingsactiviteiten met zijn studie in Nijmegen.

Als raadslid voelde hij zich, vanwege zijn leeftijd en achtergrond, sterk verbonden met de doelgroep jongeren. Hij heeft het thema van jongeren in de loop van de jaren hoger op de agenda weten te zetten. Verder is kenmerkend dat Peter Wijers als raadslid sterk de verbinding zoekt. Hij draagt uit dat, ondanks politieke verschillen, raadsleden allemaal het belang van de lokale samenleving dienen en je het meest kan bereiken door met elkaar samen te werken.

In totaal heeft het afscheidnemend raadslid deelgenomen aan drie raadsverkiezingen (die van 2010, 2014 en 2018). Hij heeft twee keer via voorkeurstemmen een raadszetel weten te bemachtigen. Peter Wijers heeft als raadslid van de DGP één periode deel uitgemaakt van de oppositie en was twee keer onderdeel van een coalitie.

Aan het begin van zijn derde bestuursperiode (in 2018) werd Peter Wijers voorzitter van de DGP, de grootste fractie in de gemeenteraad. Hij nam daarmee het stokje over van Ger Mulders, lang het gezicht van de DGP in Mook en Middelaar. Dit fractievoorzitterschap was een grote verantwoordelijkheid, waarbij Peter Wijers als fractievoorzitter erin is geslaagd zich breed te oriënteren. Vanaf 2018 werd Peter Wijers tevens tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Burgemeester Willem Gradisen typeerde in zijn afscheidsspeech Peter Wijers als iemand die “houdt van het politieke spel; van het debat in de raad”. Naast de inhoud is voor hem de juiste procedure minstens zo belangrijk. Of zoals de burgemeester dit verwoordde: “zowel door zijn academische achtergrond als door zijn werk als bestuursadviseur bij de provincie Noord-Brabant, heeft hij een scherp oog voor de zuiverheid en het belang van de juiste procedures”.

Vanwege het feit dat Peter Wijers meer dan twee bestuursperioden deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad, werd hem door burgemeester Gradisen de gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een speld van verdienste uitgereikt.

Ook interessant

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Mook en Middelaar week 28 - 2020 De werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk in gemeente Mook en Middelaar zijn begonnen. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de gemeente aangesloten op het nieuwe netwerk....

Publicaties gemeente Bergen week 28

Publicaties gemeente Bergen week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Bergen week 28 - 2020 Digitale gemeentegids Wegwerkzaamheden plateau Siebengewaldseweg technische uitwerking 2019 in één oogopslag Afkoppelen loont Afsluiting Siebengewaldseweg Bescherming tegen corona bij restafval...

Publicaties gemeente Gennep week 28

Publicaties gemeente Gennep week 28

Hieronder vindt u de Publicaties gemeente Gennep week 28 - 2020 Maandag 6 juli nam de gemeenteraad afscheid van wethouder Peter Lucassen. Burgemeester Van Beek sprak hem toe met mooie woorden over zijn zes jaren als wethouder in Gennep. Op donderdag is er een...

door | mrt 20, 2020 | Gemeente Mook, Publicaties

Auteur: Clark Kent

Deel dit bericht
468 ad